Gebruiksaanwijzing MEDION MD 81302

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION MD 81302. Wij hopen dat dit MEDION MD 81302 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION MD 81302 te teleladen.


MEDION MD 81302 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3683 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION MD 81302

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Voordat u de afstandsbediening in gebruik neemt, moet u deze handleiding goed doorlezen. Bewaar de handleiding zorgvuldig voor naslagdoeleinden of voor het eventueel doorgeven van het apparaat aan derden. de universele afstandsbediening heeft een infrarooddiode van laserklasse 1. Het apparaat is voorzien van een veiligheidssysteem dat bij normaal gebruik het vrijkomen van gevaarlijke laserstraling voorkomt. [. . . ] Bij videorecordercodes kunt u met deze toets een programmering uitvoeren als uw videorecorder over een Showview-functie beschikt. Als het apparaat zowel een EPG- als een Showview-functie heeft, dan heeft de EPG-functie prioriteit. Een televisie met videorecorder, een televisie met DVD-speler of een DVD-recorder met een videorecorder. Voor gecombineerde apparaten zijn meerdere besturingsmogelijkheden beschikbaar. Sommige gecombineerde apparaten (zoals een televisietoestel met videorecorder) hebben twee apparaatcodes nodig voor elke onderdeel van het apparaat. Programmeer de juiste tv-code op de brontoets TV en de code voor de videorecorder op een andere brontoets u bestuurd het gecombineerde apparaat dan als twee afzonderlijke apparaten. Andere gecombineerde apparaten hebben slechts één code nodig. Hier moet u eerst het onderdeel van het apparaat selecteren dat u wilt bedienen. U bedient hierbij het DVD-deel van het combi-apparaat door de brontoets DVD langer dan een seconde ingedrukt te houden. Om de videorecorder van het combi-apparaat te bedienen drukt u eerst kort op de toets S (Setup) voor de SHIFTfunctie en daarna op de brontoets DVD. Als u gecombineerde apparaat weliswaar maar één apparaatcode nodig heeft, maar u beide onderdelen van het apparaat met twee brontoetsen wilt bedienen, gaat u als volgt te werk: Programmeer de apparaatcode onder twee brontoetsen. Druk twee maal kort na elkaar op de toets POWER:/ALL OFF en houd de toets bij de tweede keer indrukken ongeveer 3 seconden ingedrukt. Sommige apparaten kunnen met de POWER:/ALL OFF-toets worden in- en uitgeschakeld. De universele afstandsbediening heeft twee timer-functies: een sleeptimer voor de televisie (automatisch uitschakelen na 1 tot 90 minuten); op het display wordt , , Zzz" weergegeven; vier andere timers voor zelf gedefinieerde taken ( bv. Het overschakelen op een ander programma); op het display wordt het kloksymbool weergegeven. Houd de toets S (Setup) ongeveer 3 seconden ingedrukt tot de tekst CODE SETUP wordt weergegeven. Stel met de pijlrichtingen de tijd in na welke de televisie automatisch moet uitschakelen. De bevestigingsmelding SUCCESS met het TVTimer-symbool , , Zzz" wordt weergegeven. Gebruik de afstandsbediening zo dat hij zonder hindernissen op het apparaat gericht is. Als er een sleeptimer is ingesteld (, , Zzz" op het display) wordt bij de hiervoor genoemde stappen in plaats van het display TV SLEEP SET het display TV SLEEP CLEAR weergegeven. Met de takentimer kunt u een functie programmeren die op een bepaald moment binnen de volgende 24 uur automatisch wordt uitgevoerd. De reeks taken kan bestaan uit maximaal vier taken; daarbij moet de eerste taak altijd de keuze van een brontoets zijn. [. . . ] Kies met een brontoets het apparaat waarop de VOL/ MUTE-regeling moet gaan werken. Als er onbedoeld een apparaat gekozen is dat geen eigen volumeregeling heeft, wordt er een foutmelding weergegeven. U kunt de universele afstandsbediening zo instellen, dat u op een bepaald apparaat alleen de eigen VOL/MUTEfuncties ervan gebruikt. de , , Punch-Through"-functie is daardoor voor dat apparaten uitgeschakeld. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION MD 81302

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION MD 81302 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag