Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE X81007 MD 86079

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE X81007 MD 86079. Wij hopen dat dit MEDION LIFE X81007 MD 86079 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE X81007 MD 86079 te teleladen.


MEDION LIFE X81007 MD 86079 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (254 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE X81007 MD 86079

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 10  Muis aansluiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  Software installeren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10  Muisstuurprogramma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11  Software installatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wanneer u technische problemen met uw snoerloos desktop heeft, neem dan contact op met uw klantenservice.  Houd de toestellen uit de buurt van vochtigheid, stof, hitte en directe zonnestralen.  Plaats en werk met het apparat op een stabiele, vlakke en trilvrije ondergrond.  Houd minstens 50 centimeter afstand van storingsbronnen met hoge frequenties of die magnetisch zijn (mobiele telefoon, 5 infrarood apparaten, luidsprekerboxen, etc. ) om functiestoringen en gegevensverlies te voorkomen.  Bij het aansluiten van extra of andere componenten dienen de EMV-richtlijnen (Richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit) in acht te worden genomen.  De apparaten zij niet bedoeld voor gebruik binnen een bedrijf in de zware industrie.  Gebruik het apparaat uitsluitend in woonkamers en soortgelijke ruimten. Contact op met uw klantenservice, wanneer:  de aansluitingen zijn verschroeid of beschadigd.  Schoonmaken en onderhoud Zorg ervoor, dat het apparaat niet wordt verontreinigd. Verwijder voor het reinigen van de apparatuur de kabelverbinding naar de computer. Gebruik in geen geval oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen. 6 12 x 15 cm 02. 11. 2009 14:50 Ergonomische aanwijzingen In medische studies is bewezen dat bepaalde lichamelijke klachten en letsels terug te voeren zijn tot langdurige, steeds herhaalde bewegingspatronen, gekoppeld aan een ongeschikte werkomgeving en onjuiste werkgewoonten. Als u pijn of tintelingen voelt in armen, polsen, handen of vingers of als deze gevoelloos worden, raadpleegt u een arts. Muis met lasersensor Uw muis is uitgerust met een laser. Dit wordt zowel op de verpakking als op een sticker op het apparaat aangegeven. Houd u in dit geval aan de volgende veiligheidsinstructies: LET OP De muis is een apparaat van laserklasse 1 conform DIN EN 60825-1. Kijk niet in de straal, ook niet met optische instrumenten. . Systeemvereisten    Windows® 7 / Vista® / XP Vrije USB-aansluiting CD-ROM-station 7 Betreffende deze gebruiksaanwijzing Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig voordat u het apparaat voor het eerst gebruikt en neem in de eerste plaats de veiligheidsvoorschriften in acht!Het apparaat mag enkel worden gebruikt zoals in de gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Bewaar deze gebruiksaanwijzing steeds binnen handbereik en geef de gebruiksaanwijzing indien u het apparaat verkoopt steeds aan de nieuwe eigenaar! Omvang van de levering Controleer de volledigheid van de levering en breng ons binnen 14 dagen na aankoop op de hoogte als de levering niet compleet is. Het product dat u gekocht hebt omvat:  Laser gaming-muis  Cartridge voor gewichten (7 gewichten van elk ong. 5, 5 g) Software-cd   Handleiding  Garantiebewijs 8 12 x 15 cm 02. 11. 2009 14:50 Bedieningselementen A B C D Linker muistoets Programmeerbare zijknop Rechter muistoets 4-weg-scrollwiel met controlelampje. Door naar links of rechts te drukken kan horizontaal worden gebladerd. [. . . ] Bij computergames met „automatische wapens“ is de turbofunctieknop niet nuttig omdat de impuls hier steeds wordt onderbroken. DPI selectieknop Met deze knop kunt u de gevoeligheid van de laser stapsgewijs verhogen om bijvoorbeeld de objecten op het scherm nauwkeuriger te kunnen aansturen. Op het Internet vindt u op onze websites zowel nieuwe stuurprogrammas alsook de nieuwste informaties m. b. t. tot uw product: http://www. medion. com Hebt u meer ondersteuning nodig? Wanneer de adviezen in de vorige rubrieken uw probleem niet hebben opgelost, stelt u zich dan in verbinding met ons. Wij zouden het bijzonder op prijs stellen, wanneer u de volgende gegevens klaar hebt liggen, voordat u zich met ons in verbinding stelt:  Hoe is uw computerconfiguratie? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE X81007 MD 86079

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE X81007 MD 86079 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag