Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S76000 MD 82250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S76000 MD 82250. Wij hopen dat dit MEDION LIFE S76000 MD 82250 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S76000 MD 82250 te teleladen.


MEDION LIFE S76000 MD 82250 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (397 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE S76000 MD 82250

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Raak het scherm niet met uw vingers of met scherpe voorwerpen aan om beschadigingen te voorkomen. 6 Plaats van opstelling  Nieuwe apparaten geven gedurende de eerste gebruiksuren soms een typische, onvermijdelijke maar volledig ongevaarlijke geur af, die na verloop van tijd steeds minder wordt. Teneinde de geurvorming zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij u de ruimte regelmatig te luchten. Wij hebben bij de ontwikkeling van dit product ervoor gezorgd dat wij duidelijk binnen de geldende grenswaarden zijn gebleven. [. . . ] Houd ze uit de buurt van kinderen want deze delen kunnen ingeslikt worden. De batterij dient voor het behouden van de ingestelde tijd en datum in geval van een stroomstoring. Om ontladen van de batterij te voorkomen is het contact met het apparaat onderbroken door een rode folie. Controleer na enige tijd of de tijd ook behouden blijft als u de stekker uit het stopcontact trekt. Doe dit als volgt:  Knijp de beide opsluitlippen (1) samen en trek de batterijhouder met de batterij (2) uit het apparaat. Gooi de oude batterij weg volgens de 14 Français      Deutsch    LET OP!π Zet de nieuwe batterij, type CR 2025, 3 V, met de pluspool naar boven in de houder. π Sluit de netadapter aan op een goed bereikbaar stopcontact 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz. De voeding is pas volledig onderbroken nadat de netadapter uit het stopcontact is getrokken. Om foto's, video's en muziek van een geheugenkaart weer te geven plaatst u deze in het kaartslot of gebruikt u de USBaansluiting om de gegevens van een USB memorystick weer te geven. Er kunnen alleen geheugenkaarten verwerkt worden die met het apparaat compatibel zijn. π Om de geheugenkaart uit de kaartlezer te verwijderen trek u de kaart zachtjes uit het slot. USB memorystick plaatsen/uitnemen  Op de andere kant van het apparaat bevindt zich de USB-aansluiting. π Om een USB memorystick uit te nemen trekt u de USB memorystick zachtjes uit het slot. Verkeerd geplaatste geheugenkaarten kunnen het apparaat en de geheugenkaart beschadigen. 18 Bediening Nederlands  Français  De bedieningsknop kan worden ingedrukt en naar links en rechts worden gedraaid. Daarmee worden volgende functies uitgevoerd:  indrukken: Invoer bevestigen  Naar links draaien: In het menu naar links gaan  Naar rechts draaien: In het menu naar rechts gaan De bedieningsknop bevindt zich op de bovenkant van de kubus als de witte contourlijn (A) onder is. 19     Deutsch    Het apparaat wordt bediend met een bedieningsknop met drie functies. Na de eerste inschakeling Nadat u het apparaat voor de eerste keer hebt ingeschakeld kiest u de taal waarin het menu moet worden weergegeven:  Beweeg de bedieningsknop naar links of rechts en markeer de gewenste taal. Tijd instellen De tijd en eventueel de tweede tijd stelt u als volgt in:  Druk in de modus Tijd op de bedieningsknop. π Draai de bedieningsknop naar links of rechts, kies Set Time en druk opnieuw op de bedieningsknop. Draai de bedieningsknop naar links of rechts en bevestig de invoer door een druk op de knop. [. . . ] De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycled. Apparaat Gooi het apparaat op het einde van de levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil. 32 Technische gegevens Nederlands  Français      33 Deutsch    Scherm Voeding 3 , 2" TFT LCD , 320 x 240 pixels Netadapter ingang: 100 ~ 240 V AC , 50/60 Hz uitgang: 5 V DC , 2 A USB-aansluiting USB 2. 0, met ondersteuning voor USB memorysticks Radio FM 87, 5 - 108 MHz Onderst. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE S76000 MD 82250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE S76000 MD 82250 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag