Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S69000 MD 82120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S69000 MD 82120. Wij hopen dat dit MEDION LIFE S69000 MD 82120 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S69000 MD 82120 te teleladen.


MEDION LIFE S69000 MD 82120 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (262 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE S69000 MD 82120

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 8 Aansluitingen & bedieningselementen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Batterijen plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Batterijen plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Teneinde de geurvorming zoveel mogelijk te beperken, adviseren wij u de ruimte regelmatig te luchten. Wij hebben bij de ontwikkeling van dit product ervoor gezorgd dat wij duidelijk binnen de geldende grenswaarden zijn gebleven. Om gevaren te vermijden, dient u geen voorwerpen op de kabels te plaatsen, omdat deze anders beschadigd kunnen raken. Houd uw luidsprekers en alle aangesloten apparatuur uit de buurt van vocht, lek- en spatwater. Vermijd stof, hitte en invallend zonlicht, om functiestoringen te vermijden. Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, effen en trillingsvrije ondergrond om te voorkomen dat de luidsprekers omvallen. Gebruik het apparaat uitsluitend in woonkamers of soortgelijke ruimten. • • • • • • Elektromagnetische compatibiliteit Bij het aansluiten van de reisluidspreker moet worden voldaan aan de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het toestel en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestel, luidsprekerboxen, mobiele telefoon, enz. ) om functiestoringen te vermijden. Onderhoud Neem contact op met ons Service Center wanneer u problemen hebt met uw reisluidspreker. Reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door onze erkende servicepartners. 5 Neem contact op met uw klantenservice indien: • • • vloeistof in de luidspreker is gedrongen. het toestel gevallen of de behuizing beschadigd is Reinigen Maak de reisluidspreker schoon met een bevochtigde doek. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakmiddelen. Verwijdering Apparaat Gooi het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval weg als gewoon huisvuil. Verpakking Het apparaat is verpakt ter bescherming tegen transportschade. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycled. [. . . ] Als de lampjes niet branden, controleert u of de computer en de luidspreker correct van stroom worden voorzien. Als u met zekerheid hebt vastgesteld dat de stroomvoorziening goed werkt en alle verbindingen intact zijn, schakelt u het audioapparaat weer in. De aansluitkabel [1]van de luidspreker moet aangesloten worden op de uitgang van de geluidskaart (Line out of Speaker out). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE S69000 MD 82120

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE S69000 MD 82120 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag