Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63106 MD 83469

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63106 MD 83469. Wij hopen dat dit MEDION LIFE S63106 MD 83469 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63106 MD 83469 te teleladen.


MEDION LIFE S63106 MD 83469 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (972 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE S63106 MD 83469

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 83469 Aldi NL RC1 Cover. FH11 Tue May 24 14:24:21 2011 Seite 1 C M Y CM MY CY CMY K Twin Pack DECT telefoons MEDION® LIFE® S63106 (MD 83469) Medion B. V. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: 0900 - 2352534 (0, 15 EUR/Min) Fax: 0900 - 3292534 (0, 15 EUR/Min) W 38/11 e-mail: Gebruikt u a. u. b. www. medion. nl Handleiding Schwarz 130 x 158 mm 03. 06. 2011 16:01 Inhoudsopgave Leveringsomvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4  Veiligheidsadviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  Over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  Houd elektrische apparaten buiten bereik van kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Afhankelijk van uw netwerkprovider kunt u zelf ook uw telefoonnummer onderdrukken. Informeer bij uw netwerkprovider hoe u dit moet doen. Bellijst Externe oproepen worden enkel in de lijst met oproepen bewaard – indien de oproep niet wordt beantwoord; – indien de telefoon van de beller beschikt over het kenmerk CLIP (het nummer van de beller wordt weergegeven op de display). Indien dit nummer hoort bij een naam en een beltoon in het telefoonboek van de telefoon verschijnt de naam op de display en hoort u de overeenkomstige beltoon. Indien geen telefoonnummer werd gekoppeld aan de oproep, verschijnt VERBORGEN op de display. 26 130 x 158 mm 03. 06. 2011 16:01 Op de display verschijnt het symbool voor gemiste oproepen wanneer nieuwe gegevens in de lijst met oproepen zijn opgeslagen. Wanneer u bijvoorbeeld 3 nieuwe gemiste oproepen hebt, verschijnt op de display 3 NW GESPR. . Indien u nieuwe oproepen hebt, beschikt u via de linkerfunctietoets over de volgende mogelijkheden:  BEWAARD: u kunt het telefoonnummer onder een naam opslaan in het telefoonboek.  WISSEN: verwijdert de geselecteerde gegevens uit de lijst met oproepen.  ALLES WISSEN: verwijdert alle telefoonnummers uit de lijst met oproepen.  DETAILS: Weergave van telefoonnummers, tijd en datum worden weergegeven. Selecteer de gewenste optie en druk op de rechterbedieningstoets (OK).  Nummerherhaling In de lijst voor nummerherhaling zijn de laatste 5 nummers (van maximaal 24 cijfers) opgeslagen die u hebt gebeld. Op de display wordt het laatst geselecteerde telefoonnummer weergegeven. Indien geen telefoonnummers zijn opgeslagen, verschijnt LEEG op de display. Om dit telefoonnummer te selecteren, drukt u op de gesprekstoets of de handsfreetoets. Indien u met de linkerbedieningstoets bevestigt, beschikt u over de volgende mogelijkheden:  BEWAARD: u kunt het telefoonnummer onder een naam opslaan in het telefoonboek.  WISSEN: het geselecteerde item wordt uit de lijst voor nummerherhaling gewist. 27     ALLES WISSEN: verwijdert alle telefoonnummers uit de lijst voor nummerherhaling. Selecteer de gewenste optie en druk op de linkerbedieningstoets(OK). Met meerdere gesprekspartners telefoneren OPMERKING De volgende functies zijn alleen beschikbaar als minimaal één extra handset die GAP ondersteunt is aangemeld bij het basisstation. Telefoongesprekken doorschakelen U kunt een gesprek aannemen en dit daarna doorschakelen naar een andere handset op hetzelfde basisstation die GAP ondersteunt.  Druk tijdens het gesprek op de linkerbedieningstoets en selecteer met of de optie INTERCOM. Bevestig behulp van de pijltjestoetsen vervolgens met de rechterbedieningstoets (OK). Op de display worden de nummers van de op uw basisstation geregistreerde handsets weergegeven. Op de display worden alle andere handsets die op het basisstation zijn geregistreerd met hun nummers weergegeven.  Voer met behulp van de cijfertoetsen het nummer van de handset in die u wenst op te roepen. [. . . ] 10 uur Technische wijzigingen voorbehouden. Conformiteitsgegevens De apparaten zijn conform de Europese richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE 1999/5/EG). De conformiteitsverklaring kunt u terugvinden op het internet via: http//www. medion. com/conformity 57 Verklarende woordenlijst CLIP Afkorting van "Calling Line Identification Presentation". De telefoonaansluiting dient daarvoor vrijgeschakeld te zijn. DECT Afkorting van "Digital European Cordless Telecommunication". Europese norm voor draadloze digitale telefoontoestellen en draadloze telecommunicatieapparatuur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE S63106 MD 83469

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE S63106 MD 83469 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag