Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63062 MD 82973

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63062 MD 82973. Wij hopen dat dit MEDION LIFE S63062 MD 82973 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63062 MD 82973 te teleladen.


MEDION LIFE S63062 MD 82973 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1125 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE S63062 MD 82973

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 82973 NL ALDI RC1 Cover. FH11 Mon Aug 02 08:24:02 2010 Seite 1 C M Y CM MY CY CMY K Design DECT-telefoon met 2 handsets MEDION LIFE S63062 (MD 82973) Medion B. V. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: 0900 - 2352534 (0, 15 EUR/Min) Fax: 0900 - 3292534 (0, 15 EUR/Min) W 45/10 e-mail: Gebruikt u a. u. b. www. medion. nl Handleiding Probedruck Inhoud Veiligheidsadviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] (CLIP) ingeschakeld zijn en mag het doorgeven van uw eigen nummer niet onderdrukt zijn (geen CLIR). Als u een SMS-bericht wilt kunnen verzenden moet het telefoonnummer van de SMS-centrale in uw handset zijn ingevoerd. Als u SMS-berichten wilt kunnen ontvangen, moet u uw abonneenummer laten registreren bij de SMS-service van uw netwerkprovider. Deze aanmelding vindt plaats door middel van een gratis sms-bericht. 50 De noodzakelijke procedures en gegevens verschillen per netwerkprovider. Informeert u daarom bij uw netwerkprovider hoe u uw telefoon voor het verzenden en ontvangen van SMS kunt aanmelden en of er eventueel speciale instellingen nodig zijn. Wij adviseren u de netwerkprovider ook naar de volgende gegevens te vragen: o o o o welke kosten zijn verbonden aan het verzenden en ontvangen van SMS-berichten; naar welke mobiele netten kunt u SMS-berichten sturen; van welke mobiele netten kunt u SMS-berichten ontvangen; welke functies uw netwerkprovider u in verband met SMS biedt. ? 51 Menu ?SMS? ?Kies de gewenste optie met een pijltoets en druk vervolgens op de linker navigatietoets ?Kiezen?. Onderaan het display worden de tekens weergegeven die beschikbaar zijn via de ingedrukte toets. Er zijn veel meer tekens mogelijk dan op de toetsen staan aangegeven (speciale tekens, leestekens). Houd er rekening mee dat tijdens het invoeren niet alle tekens van de tabel worden weergegeven. Sommige speciale tekens zijn pas bij het bewerken van een opgeslagen SMS beschikbaar. In de bovenste regel wordt de verbruikte tekenruimte bijgehouden (bijv. U kunt overschakelen tussen de verschillende letters door meerdere keren op de toets te drukken. Als de gewenste letter is gemarkeerd, drukt u op de volgende toets of wacht u korte tijd. Na ongeveer twee seconden verdwijnt de weergave van de tekens. U kunt de volgende letter schrijven door de volgende toets in te drukken. Als u tweemaal na elkaar op dezelfde toets moet drukken (bijvoorbeeld bij ?vrienden?Wacht totdat de weergave van de letter onder aan het display verdwijnt. Om te wisselen tussen hoofdletters en kleine letters drukt u ongeveer 2 seconden op de hekje-toets. Om cijfers in te voeren drukt u zo lang op de cijfertoetsen tot het gewenste cijfer wordt weergegeven. Om de letter links van de cursor te wissen drukt u op de rechter navigatietoets ?Wissen?. Om de gehele tekst te wissen houd u de rechter navigatietoets ?Wissen?bestuurt u de cursor in de tekst. Aanwijzingen voor het bewerken van tekst ? [. . . ] Als reparatie nodig is, neem dan contact op met ons servicecenter of met een deskundig reparatiebedrijf. Controleer of de netspanning- en telefoonkabel goed aangesloten zijn Controleer eerst of de telefoon werkt met behulp van een andere telefoonaansluiting. Controleer met de batterijstatusindicatie of het accupack opgeladen is. Controleer of de handset binnen het bereik van het basisstation is. 106 Geen weergave op het display van de handset ? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE S63062 MD 82973

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE S63062 MD 82973 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag