Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63012 MD 82269

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63012 MD 82269. Wij hopen dat dit MEDION LIFE S63012 MD 82269 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63012 MD 82269 te teleladen.


MEDION LIFE S63012 MD 82269 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (921 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE S63012 MD 82269

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 130 x 158 mm 20. 05. 2009 13:33 Inhoudsopgave Leveringsomvang. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Veiligheidsadviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Houd elektrische apparaten buiten bereik van kinderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Gebieden waar explosiegevaar heerst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 Netadapter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Door deze onderbreking wordt aan de telefooncentrale meegedeeld dat het bij de volgende tonen bij de multifrequentiesignalering om bevelen aan de telefooncentrale gaat. aanmelden, ruggespraak, wisselgesprek of conferentiegesprek met minstens twee externe deelnemers. Houd er echter wel rekening mee dat deze functies door uw provider (niet door de telefoon) worden gerealiseerd. Vraag ook naar de precieze toetsencombinaties voor de verschillende functies van de R-toets (bv. „wachtend gesprek beantwoorden“, „wachtend gesprek niet beantwoorden“, „wisselgesprek“ enz. ). Toetsen blokkeren Door de toetsenblokkering kunt u voorkomen dat u per ongeluk een nummer kiest als u de handset bij u draagt. Houd de sterretjestoets * ingedrukt tot het slotsymbool verschijnt op de display. Als de toetsenblokkering is ingeschakeld, kunt u de noodnummer 112 nog steeds gebruiken. Om de toetsenblokkering opnieuw uit te schakelen, houdt u opnieuw de sterretjestoets * ingedrukt tot het slotsymbool op de display verdwijnt. 25 Beltoon uitschakelen Om de beltoon uit te schakelen, houdt u de hekjestoets # ingedrukt tot het verschijnt op de display. muzieknootsymbool Om de beltoon opnieuw in te schakelen, houdt u de hekjestoets # verschijnt op de display. ingedrukt tot het muzieknootsymbool Geluid van telefoon uitschakelen Om het geluid van de telefoon uit te schakelen, drukt u tijdens een gesprek op de rechterfunctietoets (C). Om het geluid van de telefoon opnieuw in te schakelen, drukt u opnieuw op de rechterfunctietoets C. Nummerweergave U kunt het telefoonnummer van een beller op het display zien als u bij de Telecom de CLIP-functie hebt aangevraagd en de beller eveneens over een telefoonaansluiting met CLIP-functie beschikt en zijn nummer bovendien niet onderdrukt. Afhankelijk van uw netwerkprovider kunt u zelf ook uw telefoonnummer onderdrukken. Informeer bij uw netwerkprovider hoe u dit moet doen. Bellijst Externe oproepen worden enkel in de lijst met oproepen bewaard – indien de oproep niet wordt beantwoord; – indien de telefoon van de beller beschikt over het kenmerk CLIP (het nummer van de beller wordt weergegeven op de display). Indien dit nummer hoort bij een naam en een beltoon in het telefoonboek van de telefoon verschijnt de naam op de display en hoort u de overeenkomstige beltoon. Indien geen telefoonnummer werd gekoppeld aan de oproep, verschijnt VERBORGEN op de display. 26 130 x 158 mm 20. 05. 2009 13:33 Op de display verschijnt het symbool voor gemiste oproepen wanneer nieuwe gegevens in de lijst met oproepen zijn opgeslagen. Wanneer u bijvoorbeeld 3 nieuwe gemiste oproepen hebt, verschijnt op de display 3 NW GESPR. . Indien u nieuwe oproepen hebt, beschikt u via de linkerfunctietoets over de volgende mogelijkheden: • BEWAARD: u kunt het telefoonnummer onder een naam opslaan in het telefoonboek. • WISSEN: verwijdert de geselecteerde gegevens uit de lijst met oproepen. • ALLES WISSEN: verwijdert alle telefoonnummers uit de lijst met oproepen. • DETAILS: Weergave van telefoonnummers, tijd en datum worden weergegeven. Selecteer de gewenste optie en druk op de rechterbedieningstoets (OK). Nummerherhaling In de lijst voor nummerherhaling zijn de laatste 5 nummers (van maximaal 24 cijfers) opgeslagen die u hebt gebeld. Op de display wordt het laatst geselecteerde telefoonnummer weergegeven. [. . . ] 300 m bereik Ingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 150 mA Uitgang: 6 V 600 mA, Modell No. : S005CV0600060 Ingang: 100-240 V ~ 50/60 Hz, 100 mA Uitgang: 6 V 300 mA, Modell No. : S002CV0600030 ca. 10 uur Technische wijzigingen voorbehouden. Conformiteitsgegevens De apparaten zijn conform de Europese richtlijn betreffende radioapparatuur en telecommunicatie-eindapparatuur (R&TTE 1999/5/EG). De conformiteitsverklaring kunt u terugvinden op het internet via: http//www. medion. com/conformity 57 Verklarende woordenlijst CLIP Afkorting van "Calling Line Identification Presentation". De telefoonaansluiting dient daarvoor vrijgeschakeld te zijn. DECT Afkorting van "Digital European Cordless Telecommunication". [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE S63012 MD 82269

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE S63012 MD 82269 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag