Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63001 MD 81877

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63001 MD 81877. Wij hopen dat dit MEDION LIFE S63001 MD 81877 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE S63001 MD 81877 te teleladen.


MEDION LIFE S63001 MD 81877 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1411 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE S63001 MD 81877

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . 31 35 37 38 39 42 43 47 47 51 52 53 55 58 65 69 Antwoordapparaat . . 79 2 Veiligheidsadviezen Over deze handleiding Neem de handleiding eerst grondig door voordat u het toestel in gebruik neemt. Geef deze handleiding en het garantiebewijs erbij als u het apparaat aan iemand anders overdoet. Houd elektrische apparaten buiten bereik van kinderen Kinderen zijn zich niet bewust van de gevaren die kunnen ontstaan bij het gebruik van elektrische apparaten. Laat kinderen daarom nooit zonder toezicht elektrische apparatuur gebruiken. [. . . ] Kies hiervoor 'ja' of 'nee' en bevestig uw keuze met de rechterstuurtoets 'OK'. 41 Antwoordapparaat Met het antwoordapparaat kunt u tijdens uw afwezigheid binnenkomende gesprekken registreren of voor de beller een bericht achterlaten. Het antwoordapparaat voegt aan elk bericht automatisch de datum en tijd toe. Daarom moet u datum en tijd instellen als u het antwoordapparaat goed wilt kunnen gebruiken. Als u datum en tijd niet hebt ingesteld, verschijnt op het basisstation de aanduiding '?De datum en tijd die bij berichten worden vermeld zijn in dat geval onjuist. Stel de datum en de tijd van de handset in. Uit- en inschakelen U kunt het antwoordapparaat uitschakelen door op de aan/uit-toets op het basisstation te drukken. Bij ingeschakeld antwoordapparaat toont het display het aantal opgeslagen berichten: oorspronkelijk: ?0?. Als u het antwoordapparaat wilt uitschakelen via de handset gaat u als volgt te werk: Selecteer het menu 'Antwoordapparaat'. U kunt het antwoordapparaat uitschakelen door de optie 'Uit' te kiezen en vervolgens op de rechterstuurtoets 'OK' te drukken. Het antwoordapparaat is nu uitgeschakeld. 42 U kunt het antwoordapparaat weer inschakelen door de optie 'Aan' te kiezen en vervolgens op de rechterstuurtoets 'OK' te drukken. Instellingen in het menu 'Antwoordapparaat'' Open in het hoofdmenu het menu 'Antwoordapp. '. Kies daar de 'Instellingen' en bevestig met 'OK'. Antwoordmodus Kies tussen 'Antw. &opn. ' of 'Alleen antw. '. ?Antw. &opn. ?: het antwoordapparaat neemt de telefoon aan neemt een bericht van de beller op; ??Alleen antw. ?: het antwoordapparaat neemt de telefoon aan, maar neemt geen bericht van de beller op. Kies de gewenste instelling en bevestig met 'OK'. 43 Meldteksten Meldtekst opnemen U kunt voor elke antwoordmodus (zie boven) een meldtekst inspreken en vastleggen. Kies de optie 'Antw. &opn. ' of 'Alleen antw. ' en bevestig met 'OK'. Spreek de tekst in met een normaal spreekvolume in de microfoon van de handset. Als een eigen mededeling is opgenomen, dan wordt bij een niet aangenomen telefoontje die mededeling afgespeeld, in plaats van de vooringestelde standaardmededeling. Meldtekst beluisteren Voor elke antwoordmodus is vooraf (zie boven) een antwoord ingesteld. Zo beluistert u de antwoorden: Kies in het menu 'Antwoordap. ' de optie 'Meldteksten' en bevestig de keuze met 'OK'. Selecteer de ingang 'Meldtekst horen' en bevestig die keuze met 'OK'. Kies de optie 'Antw. &opn. ' of 'Alleen antw. ' en bevestig met 'OK'. 44 Antwoord vertragen U kunt het aantal oproepsignalen instellen waarna het antwoordapparaat wordt ingeschakeld. U kunt kiezen uit 2, 4, 6 en 8 oproepsignalen en de 'Spaarmodus'. Kies uit het menu 'Instellingen' de ingang 'Wachttijd'. [. . . ] Desgewenst kunt u aanvullende informatie over de conformiteitsverklaring opvragen bij ons Service Center. www. medion. com/conformity 78 Verklarende woordenlijst CLIP Afkorting voor 'Calling Line Identification Presentation', oftewel nummerweergave. Deze functie werkt alleen als die voor de telefoonaansluiting is geactiveerd. DECT Afkorting voor 'Digital European Cordless Telecommunication'. Europese norm voor draadloze digitale telefoons en draadloze telecommunicatieinstallaties. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE S63001 MD 81877

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE S63001 MD 81877 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag