Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE P75001 MD 81883

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE P75001 MD 81883. Wij hopen dat dit MEDION LIFE P75001 MD 81883 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE P75001 MD 81883 te teleladen.


MEDION LIFE P75001 MD 81883 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1644 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE P75001 MD 81883

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 2 seconden indrukken om de modus met energiespaarfunctie in en uit te schakelen) 4. Statusindicatie: Blauw: Standby-modus Oranje: Modus met energiespaarfunctie Lila: Modus zonder energiespaarfunctie 5. 1 2: Schakelaar bron 1/2 : Aansluiting voor netadapter 7, 2V 200 mA 16. 7, 2 V : Aansluiting voor netadapter 7, 2V 200 mA 1 Videosender MD 81883 NL. fm Seite 2 Donnerstag, 4. [. . . ] Oktober 2007 2:20 14 Audioadapter Als u de zender wilt aansluiten op de 3, 5 mm audioaansluiting van een audiobron gebruikt u de audioadapter en sluit u deze aan op de audiostekkers (rood/wit) van de AVtulpkabel. Netadapter Voor de voeding van de zender sluit u een meegeleverde netadapter aan. op de Steek de apparaatstekker in de aansluiting 7, 2 V zender en steek de netadapter in een stopcontact 230 V ~ 50 Hz. Bron 1 en bron 2 Met de schakelaar SOURCE 1/2 stelt u in welk signaal wordt doorgestuurd naar het op de A/V-uitgang aangesloten televisietoestel. – Het apparaat aan de DIN-aansluiting AV IN1 is „SOURCE 1“, het apparaat aan de DIN-aansluiting AV IN2 is „SOURCE 2“. Gebruik starten – – Klap de zenderantenne omhoog en richt deze met de binnenzijde op de ontvanger. Schakel het bronapparaat in en druk ongeveer 2 seconden op de aan/uitschakelaar van de zender. Het blauwe lampje (LED) gaat branden. Kanaal kiezen – Kies met de schakelaar voor kanaalselectie aan de onderkant van het apparaat een kanaal (A/B/C/D) waarop moet worden uitgezonden. 14 Videosender MD 81883 NL. fm Seite 15 Donnerstag, 4. Steek vervolgens de rode en witte stekkers van de AVtulpkabel in de bijbehorende audio-uitgang van uw pc. Meestal hebben pc's een 3, 5 mm connector zodat de meegeleverde adapter kan worden gebruikt. Vervolgens sluit u het vrije uiteinde van de AV-tulpkabel op basis van de gebruikte kleuren aan op het zenderstation. Schakel nu het zend- en het ontvangststation en uw televisie in en kies het passende videokanaal op uw televisie. Start de pc en wacht totdat het besturingssysteem volledig is geladen. Klik vervolgens met de rechter muisknop eenmaal op het bureaublad en kies "Eigenschappen" om de "Eigenschappen voor beeldscherm" weer te geven: Handelsmerken MS-Dos® en Windows® zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft®. Pentium® is een gedeponeerd handelsmerk van Intel®. 18 Videosender MD 81883 NL. fm Seite 19 Donnerstag, 4. Oktober 2007 2:20 14 – Klik vervolgens op "Instellingen" om de weergave op uw pc op de juiste manier in te stellen. Wat dit betreft zijn er grote verschillen tussen de diverse videokaarten. Lees daarom in de desbetreffende gebruikshandleiding na hoe u nu verder moet handelen. Meestal kan ook de online Help worden opgeroepen met de knop F1 voor meer gedetailleerde informatie. 19 Videosender MD 81883 NL. fm Seite 20 Donnerstag, 4. Oktober 2007 2:20 14 Als u de instellingen correct hebt uitgevoerd wordt het beeld van de pc op de televisie weergegeven. Beperking aansprakelijkheid voor verlies gegevens en andere mogelijke schade Veilig opslaan van gegevens: Bij iedere wijziging aan het pc-systeem dienen gegevens te worden opgeslagen op externe media (bijvoorbeeld cd-r) zodat verlies van gegevens wordt voorkomen. Functionaliteit: Door de grote verschillen tussen besturingssystemen en videokaarten kunnen we de in dit hoofdstuk ("Zender op een computer aansluiten") beschreven functionaliteit niet tot in detail garanderen. [. . . ] Stel in dat geval een ander kanaal in voor de signaaloverdracht. 25 Videosender MD 81883 NL. fm Seite 26 Donnerstag, 4. Oktober 2007 2:20 14 Energiespaarfunctie Uw zendsysteem heeft een energiespaarfunctie die ertoe dient om de zender en de ontvanger in de standby-modus te zetten als er niet wordt uitgezonden. Als de zender en de ontvanger worden ingeschakeld wordt de energiespaarfunctie geactiveerd. Om het zendsysteem te gebruiken zonder energiespaarfunctie gaat u als volgt te werk: – Druk in de standby-modus (LED brandt blauw) de aan/ uitschakelaar minimaal 5 seconden in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE P75001 MD 81883

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE P75001 MD 81883 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag