Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE P69042 MD 83436

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE P69042 MD 83436. Wij hopen dat dit MEDION LIFE P69042 MD 83436 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE P69042 MD 83436 te teleladen.


MEDION LIFE P69042 MD 83436 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (426 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE P69042 MD 83436

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: 0900 - 2352534 (0, 15 EUR/Min) Fax: 0900 - 3292534 (0, 15 EUR/Min) Gebruikt u a. u. b. het contactformulier op onze website www. medion. nl onder „service“ en „contact“. W 39/12 Handleiding 06. 06. 2012 10:55:59 83436 NL Aldi N Cover RC1. indd 1 Inhoudsopgave Over deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 In deze handleiding gebruikte symbolen en waarschuwingswoorden . . . . . . . 3 Gebruik voor het beoogde gebruiksdoel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 Informatie over de conformiteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] • Zet geen voorwerpen op de kabels om te voorkomen dat die beschadigd raken. • Plaats en gebruik alle componenten op een stabiele, vlakke en trillingsvrije ondergrond om te voorkomen dat de luidsprekers omvallen. • Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het toestel en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (tv-toestel, andere luidsprekerboxen, mobiele telefoon etc. ) om werkingsstoringen te vermijden. Adviezen voor de omgang met batterijen • Het apparaat werkt op batterijen. Let bij de omgang met batterijen op het volgende: • Batterijen mogen nooit opnieuw worden opgeladen!• Houd batterijen uit de buurt van kinderen, gooi ze niet in het vuur, sluit ze niet kort en haal ze niet uit elkaar. • Let bij het inleggen van de batterijen op de juiste polariteit. • Gebruik geen verschillende types batterijen door elkaar en gebruik ook geen gebruikte batterijen in combinatie met nieuwe batterijen. • Reinig indien nodig de contactpunten van de batterijen en het apparaat voordat u de batterijen inlegt. • Stel de batterijen nooit bloot aan overmatige hitte zoals direct zonlicht, vuur etc. !• Als u zich hier niet aan houdt, kunnen batterijen te sterk worden ontladen en gaan lekken!Verwijder batterijen meteen om schade te voorkomen. 7 83436 NL Aldi Content final. indd 7 09. 07. 2012 09:06:17 • Vermijd het contact met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij contact met accuzuur de betreffende lichaamsdelen onmiddellijk met overvloedig schoon water af en raadpleeg onmiddellijk een arts. • Verwijder de batterijen, wanneer u de apparaten langere tijd niet zult gebruiken. Repareer het apparaat nooit zelf • WAARSCHUWING!Open nooit de behuizing van de luidsprekers, de subwoofer of de netadapter om gevaarlijke situaties te vermijden!Het openen van de behuizing van de netadapter is levensgevaarlijk door het hoge risico op een elektrische schok. Het apparaat bevat geen onderdelen waaraan de gebruiker zelf onderhoud kan verrichten. uitschakelen 12 83436 NL Aldi Content final. indd 12 09. 07. 2012 09:06:19 Ingebruikname Luidspreker in gebruik nemen De luidspreker wordt gevoed via de meegeleverde netadapter. Netadapter aansluiten  Steek de aansluitstekker van de netadapter Shenzhen Ferex Electronics Co. , Ltd FBP060-180S300J2 in de DC-aansluiting van de luidspreker.  Voor de netadapter heeft u een euro-aansluitkabel nodig (meegeleverd). Steek de euro-aansluitkabel in de aansluiting van de netadapter en steek de stekker in een stopcontact. Subwoofer in gebruik nemen De subwoofer wordt gevoed via de ingebouwde voedingseenheid. 13 83436 NL Aldi Content final. indd 13 09. 07. 2012 09:06:20 Plaats de batterijen in de afstandsbediening In de afstandsbediening is een 3V-lithiumbatterij geplaatst van het type CR2025. OPMERKING Als u de afstandsbediening voor het eerst gebruikt, trekt u de transparante folie met de tekstopdruk "Voor gebruik verwijderen" eruit zonder het batterijvak te openen. Als het apparaat niet of slechts matig op de afstandsbediening reageert, moet de batterij worden vervangen. Doe dit als volgt:  Druk de vergrendelingshendel (1) een stukje naar binnen en trek de batterijhouder met de batterij (2) uit de afstandsbediening. [. . . ]  Druk op de toets RS-BASS van de afstandsbediening om de basfunctie in te schakelen.  Druk op de toets RS-BASS van de afstandsbediening om de basfunctie uit te schakelen. 0, 5 tot 1 seconde). Luidspreker en subwoofer uitschakelen  Druk op de STANDBY-toets op de afstandsbediening of de luidspreker om de apparaten uit te schakelen. OPMERKING Ook bij uitgeschakeld apparaat verbruiken netadapters stroom. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE P69042 MD 83436

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE P69042 MD 83436 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag