Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E83010 MD 85968

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E83010 MD 85968. Wij hopen dat dit MEDION LIFE E83010 MD 85968 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E83010 MD 85968 te teleladen.


MEDION LIFE E83010 MD 85968 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (222 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE E83010 MD 85968

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 4  Leveromvang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  Technische gegevens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5  Overzicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Zet alle componenten op een stabiel, effen en vibratievrije ondergrond, om te vermijden dat het toestel zou omvallen.      2 Veiligheid  Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat gaan spelen. Dit apparaat is niet bedoeld om te worden gebruikt door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of met onvoldoende ervaring en/of kennis, tenzij deze personen onder toezicht staan van of zijn geïnstrueerd in het gebruik van het apparaat door iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Open nooit de behuizing van het toestel, om gevaarlijke situaties te vermijden (elektrische shock, gevaar voor kortsluiting en brand)!Breng geen voorwerpen doorheen de sleuven en openingen in het binnenste van het toestel in (elektrische shock, kortsluiting en gevaar voor brand)!Sleuven en openingen van het toestel zijn bedoeld voor de verluchting. Ook wanneer het toestel uitgeschakeld is, staan delen van het toestel nog steeds onder spanning. Om de stroomtoevoer naar uw toestel te onderbreken of het toestel helemaal spanningsloos te schakelen, moet u het toestel volledig van het stroomnet afkoppelen. Ook wanneer het toestel uitgeschakeld is, verbruikt de stekkernetadapater nog stroom. Om de stroomtoevoer te onderbreken, trekt u de stekker uit het stopcontact. Gebruik de netstekker uitsluitend op een geaard stopcontact van 230V~ 50Hz. Wanneer u niet zeker bent over de stroomtoevoer op de plaats waar u het toestel opstelt, vraag dan na bij uw energiebedrijf. Voor nog meer veiligheid bevelen wij aan een bescherming tegen overbelasting te gebruiken, om het toestel te beschermen tegen spanningspieken of blikseminslag vanuit het stroomnet. Het stopcontact moet zich in de nabijheid van het toestel bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn. Als u een verlengkabel gebruikt, moet u erop letten dat deze aan de VDEvereisten voldoet. Leg de kabels zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen. Probeer nooit, de stekker op andere bussen aan te sluiten, aangezien dit tot schade kan leiden. [. . . ] Draai daartoe de regelaars BASS [1] en VOLUME [2] van het 2. 1 systeem naar links, tot een weerstand overwonnen is. Zorg nu voor stroomtoevoer naar uw 2. 1 systeem, door de regelaar VOLUME [2] naar rechts te draaien, tot een weerstand overwonnen is. Als teken dat uw systeem nu stroom toegevoerd krijgt, lichten de behuizingen van de luidsprekers blauw op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE E83010 MD 85968

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE E83010 MD 85968 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag