Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E67010 MD 83584

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E67010 MD 83584. Wij hopen dat dit MEDION LIFE E67010 MD 83584 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E67010 MD 83584 te teleladen.


MEDION LIFE E67010 MD 83584 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1545 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE E67010 MD 83584

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 25 2 Instructies bij deze handleiding NL Lees voor de eerste ingebruikname deze handleiding grondig FR door en houd u vooral aan de veiligheidsadviezen. Wat u aan en met dit apparaat doet, is alleen toegestaan voor DE zover dat in de handleiding is beschreven. Geef deze handleiding erbij als u het apparaat aan iemand anders overdoet. In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen GEVAAR! [. . . ] volume wijzigen  Druk op V O L U M E - / + , om het volume te verlagen of te verhogen. Op het display verschijnt gedurende enkele seconden het gekozen volume. 12 Hoofdtelefoon aansluiten Achteraan het apparaat bevindt zich een hoofdtelefoonaansluiting van 3 , 5 mm. ρ Steek een hoofdtelefoon met een tulpstekker van 3, 5 mm in de hoofdtelefoonaansluiting. Als er een hoofdtelefoon wordt aangesloten, worden de geïntegreerde luidsprekers uitgeschakeld. Een overmatige geluidsdruk bij het gebruik van oortelefoons en hoofdtelefoons kan tot beschadiging van het gehoor en/of doofheid leiden. Stel het geluidsvolume in op de laagste stand voordat u iets gaat afspelen. NL FR DE Extern apparaat aansluiten (AUX IN) Op de achterzijde van het apparaat bevindt zich de AUX IN-ingang voor het aansluiten van externe audioapparaten. ρ Sluit de audiouitgang van het externe apparaat aan op de AUX INingang en kies met de knop S O U R C E de modus „AUX“. Zorg ervoor dat het signaalniveau van het aangesloten apparaat niet te hoog is, want daardoor kan oversturing optreden. Verlaag in dat geval het volume tot de vervormingen in het signaal verdwijnen. 13 Radiomodus  Druk meermalen op de knop S O U R C E tot op het display „TUNER“ en de actuele frequentie worden weergegeven. ρ Trek de telescoopantenne zo ver mogelijk uit en richt hem zo dat u een zo goed mogelijke ontvangst hebt. ρ Het zoeken wordt gestaakt zodra een zender met een voldoende krachtig signaal wordt gevonden. ρ Schakel het apparaat zoals hierboven aangegeven eerst in de radiomodus en stel het in op een radiostation. ρ Herhaal deze stappen om meerdere nummers op te slaan in het geheugen.  U kunt opgeslagen zenders oproepen door meermalen op de knoppen P R E S E T + / - te drukken om de gewenste geheugenplaats te kiezen. 14 Modus CD/MP3 Adviezen over het CD-vak NL FR DE • Zet geen vreemde voorwerpen in het CD-vak omdat hierdoor het mechanisme defect kan raken. € U kunt verontreiniging door stof vermijden door het deksel van het CD-vak niet te lang open te laten staan. € Als de CD erg vuil is of vol zit met vingerafdrukken kan het afspelen worden vertraagd of op een verkeerde plaats beginnen. • Vuil op de sensorlens kan tot onderbrekingen tijdens het afspelen of tot andere storingen leiden. € Als u stofdeeltjes uit het CD-vak wilt verwijderen gebruikt u hiervoor een gebruikelijk stofborsteltje (verkrijgbaar in fotowinkels). [. . . ] Op het display wordt kort de tekst „RANDOM“ weergegeven Vanaf de volgende titel worden de titels (van het actueel gekozen album) in een willekeurige volgorde afgespeeld. Als u een MP3/WMA-titel afspeelt, kunt u door het indrukken van de knop S T / M O N O / I D 3 informatie over de actuele titel op het display weergeven (titel, artiest, album). Afspelen via USB U kunt titels die op een USB-opslagmedium zijn opgeslagen, op het apparaat afspelen.  Druk meermaals op de knop S O U R C E op het apparaat tot op het display „USB“ wordt weergegeven. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE E67010 MD 83584

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE E67010 MD 83584 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag