Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E66130 MD 82933

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E66130 MD 82933. Wij hopen dat dit MEDION LIFE E66130 MD 82933 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E66130 MD 82933 te teleladen.


MEDION LIFE E66130 MD 82933 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (634 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE E66130 MD 82933

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] FH11 Tue Aug 31 08:45:41 2010 Seite 1 C M Y CM MY CY CMY K Design stereo cd-klokradio met docking-station voor iPod/iPhone* Radio-réveil CD stéréo design avec station d'accueil iPod/iPhone* Design Stereo CD Uhrenradio mit Docking Station für iPod/iPhone* MEDION® LIFE® E66130 (MD 82933) Medion B. De gebruikte handelsmerken zijn eigendom van hun respectieve eigenaars. 3 Veiligheidsadviezen Lees voor de eerste ingebruikneming deze gebruikshandleiding grondig door en houd u vooral aan de veiligheidsadviezen. Alle handelingen op en met dit toestel mogen slechts worden uitgevoerd in de mate dat ze in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. [. . . ] Er bestaat ontploffingsgevaar als de batterijen niet correct worden vervangen. Nadat u de tijd hebt ingesteld, schakelt het apparaat na enkele seconden opnieuw over naar de tijdmodus. iPod/iPhone-houder bevestigen/vervangen Bij het apparaat worden meerdere iPod/iPhone-houders geleverd zodat de iPod/iPhone steviger is geplaatst.  Verwijder de Compatibele iPod-types stofbeschermer uit Opschrift het iPod/iPhone7: nano 3 iPod nano 3 vak. 8: touch iPod touch  Plaats de houder 9: iPhone iPhone met de inkeping naar beneden in de sleuf en druk de houder naar onder tot hij vastklikt.  Nadat de iPod/iPhone is geplaatst , wordt de batterij van de iPod/iPhone opgeladen. π Als u geen iPod/iPhone hebt geplaatst, verwijdert u de houder en plaatst u de stofbeschermer terug om te voorkomen dat er stof- en vuildeeltjes in de iPod/iPhone-sleuf terechtkomen. De bijgeleverde houders zijn enkel geschikt voor gebruik in het dockingstation. π Druk nogmaals op de knop STANDBY om het apparaat opnieuw in te schakelen vanuit de stand-bymodus. Als het apparaat is ingeschakeld, kunt u met behulp van de knop SNOOZE de schermverlichting in- of uitschakelen. nL  FR  DE  Modus selecteren  Met de knop FUNCTION selecteert u de modus: FM , iPod , cd , AUX. Volume wijzigen Met VOLUME – of + kunt u in alle modi het volume lager of hoger instellen. Op het scherm wordt het ingestelde volume gedurende enkele seconden weergegeven. hoofdtelefoon aansluiten Aan de achterkant van het apparaat bevindt zich een 3 , 5 mmkoptelefoonaansluiting. π Sluit de koptelefoon met een 3, 5 mm-klinkstekker aan op de koptelefoonaansluiting. Als een koptelefoon is aangesloten, wordt de ingebouwde luidspreker uitgeschakeld. Overmatige geluidsdruk bij gebruik van oortelefoons en koptelefoons kan tot beschadiging van het gehoor en/of verlies van het gehoorvermogen leiden. Bovendien kunt u bepaalde functies van de iPod via het dockingstation uitvoeren. Als u vervolgens nog een keer op de knop drukt, wordt het afspelen hervat. Titelselectie, snel terug-/vooruitspoelen  Druk op de knop TUNE/SKIP  om naar de vorige titel te gaan; met TUNE/SKIP  gaat u naar de volgende titel. π Houd de knop TUNE/SKIP  ingedrukt om snel terug te spoelen in een titel; met TUNE/SKIP  spoelt u snel vooruit. titel/afspeellijst herhalen  Druk tijdens het afspelen op de knop om de huidige titel te herhalen. [. . . ] Ze moeten worden ingeleverd bij een verzamelpunt voor lege batterijen. Verpakking Uw apparaat bevindt zich in een verpakking ter bescherming tegen schade bij het transport. De verpakking bestaat uit materialen die op milieuvriendelijke wijze kunnen worden afgevoerd en op vakkundige wijze kunnen worden gerecycled. Das Gefäß kann umkippen und die Flüssigkeit kann die elektrische Sicherheit beeinträchtigen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE E66130 MD 82933

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE E66130 MD 82933 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag