Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E66001 MD 82157

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E66001 MD 82157. Wij hopen dat dit MEDION LIFE E66001 MD 82157 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E66001 MD 82157 te teleladen.


MEDION LIFE E66001 MD 82157 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1352 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE E66001 MD 82157

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 21 7 Veiligheidsadviezen Over deze handleiding Lees de veiligheidsadviezen goed door voordat u het apparaat in gebruik neemt. Geef deze handleiding erbij als u het apparaat aan iemand anders overdoet. Houd elektrische apparaten buiten bereik van kinderen • Batterijen/accu's kunnen bij inslikken levensgevaarlijk zijn. bewaar apparaat en batterijen daarom buiten bereik van kleine kinderen. [. . . ] MODE 8x drukken: Omschakelen van 12-uur- naar 24-uur-aanduiding /DOWN Deutsch datum instellen tijdzone instellen datumalarm instellen wereldtijd instellen Om een instelling over te nemen, wacht u gewoon totdat de aanduiding niet meer knippert ( het display schakelt terug naar de uuraanduiding) of ga via MODE terug naar de volgende functie. Volgorde van de displayaanduidingen radio uit / uur aanduiding uur instellen Wekonderbreking instellen ontvangstbereik instellen 15 Français Nederlands Tijd instellen Druk éénmaal op MODE. DOWN , om de tijd in stappen van een minuut vooruit of achteruit te zetten. Houd een van de toetsen enkele seconden lang ingedrukt om de tijd versneld, in stappen van tien minuten vooruit of achteruit te zetten. Een eventuele zomertijd kan worden ingesteld bij het opgeven van de tijdzone (zie onder). Houd een van de toetsen een paar seconden ingedrukt om de datum in stappen van tien dagen vooruit of achteruit te zetten. Weergave van de dagen van de week: Su = Zondag Mo = Maandag Tu = Dinsdag We = Woensdag Th = Donderdag Fr = Vrijdag Sa = Zaterdag De weergave voor de dagen van de week loopt automatisch mee. Op het display knippert de ingestelde tijdzone als afkorting voor de bijbehorende stad (bij de eerste ingebruikneming UTC voor München). Vorige tijdzone te In de volgende tabel wordt een overzicht gegeven van de afkortingen van de steden voor de tijdzones en van de tijdverschuivingen. MEZ 00 :00 - 3:00 - 4:00 - 5:00 - 5:00 - 5:00 - 6:00 - 6:00 - 7:00 - 8:00 - 8:00 - 9:00 Stad Iniversal Time Coordinated Buenos Aires/Argentine Caracas/ Vénézuéla Montreal/Canada Français 17 Deutsch New York/ États-Unis Toronto/Canada Mexico City/ Mexique Chicago/ Etats-Unis Denver/ Etats-Unis Vancouver/Canada Los Angeles/ Etats-Unis Anchorage/ Etats-Unis AKL + 12 :00 HNL - 10 :00 Honululu/ États-Unis Nederlands Zomertijd instellen Druk, terwijl de weergave voor de tijdzone knippert, op de toets SNOOZE. De knipperende afkorting voor de betreffende stad en de bijbehorende tijd verschijnen. Vorige tijdzone te Speciaal datumalarm („SDA“) Druk een vijfde keer op de toets MODE, om het speciale datumalarm in te stellen. Weergavemodus kiezen U kunt kiezen welke gegevens worden weergegeven op het display als de radio is uitgeschakeld. De desbetreffende modus wordt met behulp van bijbehorende symbolen weergegeven op het display: CLOCK = Tijd DATE= Datum Local= Wereldtjd 18 Selecteer de weergavemodus aan de hand van de volgende tabel door herhaaldelijk op de toets DOWN te drukken: Symbool op het display CLOCK CLOCK + LOCAL CLOCK + DATE CLOCK + DATE + LOCAL Weergavemodus Alleen de tijd wordt weergegeven. Français Deutsch Nederlands 19 Wanneer u gedurende 3 seconden op de knop drukt, springt het toestel automatisch naar de vorige aanduidingsmodus terug. Wekfunctie De wereldontvanger biedt u twee onafhankelijk van elkaar in te stellen wektijden ALARM 1 en ALARM 2. Voor beide kunt u instellen, • • of het apparaat u op elke dag van de week of alleen van maandag t/m vrijdag moet wekken; of u met alarmtoon of met de radio gewekt wilt worden. Op het display knipperen gedurende ongeveer tien seconden de ingestelde wektijd (bij ingebruikneming: 0:00 AL1 (AL2) en de weergave van de dagen van de week (Engelse afkortingen van de dagen van de week. DOWN , om de wektijd in stappen van een minuut vooruit of achteruit te zetten. Houd een van de toetsen enkele seconden lang ingedrukt om de tijd versneld, in stappen van tien minuten vooruit of achteruit te zetten. Druk op de toets SNOOZE/SLEEP TIMER, om te kiezen tussen verschillende wekprogramma’s: elke dag wekken(Su Mo Tu We Th Fr Sa), alleen op weekdagen (Mo Tu We Th Fr), alleen tijdens het weekend (Su Sa). U kunt de alarmfunctie voor één dag instellen door gedurende 1-2 seconden op de toets SNOOZE te drukken. [. . . ] Uhrzeit, Datum, Zeitzone und Weltzeit Sie können in einem Zuge über die MODE-Taste Uhrzeit, Datum und Zeitzone einstellen und die Weltzeit abfragen. Anzeige Deutsch 15 Français Um eine Einstellung zu übernehmen, warten Sie einfach ab, bis die Anzeige nicht mehr blinkt (das Display schaltet auf die Uhrzeitanzeige zurück), oder gehen Sie über MODE zur nächsten Funktion. Im Display blinkt die eingestellte Zeitzone als Kürzel für die zugehörige Stadt (bei der ersten Inbetriebnahme UTC); die Uhrzeit verschwindet. Vorherigen Zeitzone 16 Folgende Tabelle gibt eine Übersicht der Städtekürzel für die Zeitzonen und die Zeitverschiebungen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE E66001 MD 82157

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE E66001 MD 82157 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag