Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E47001 MD 85858

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E47001 MD 85858. Wij hopen dat dit MEDION LIFE E47001 MD 85858 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E47001 MD 85858 te teleladen.


MEDION LIFE E47001 MD 85858 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2627 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE E47001 MD 85858

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 49 2 NL Veiligheidsadviezen • Dit apparaat mag niet worden gebruikt door personen (inclusief kinderen) met beperkte fysieke, sensorische of intellectuele capaciteiten of verminderde geestelijke vermogens en/of met een tekort aan ervaring en/of kennis, tenzij dit gebeurt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of tenzij zulke personen instructies hebben gekregen over het juiste gebruik van het apparaat. Kinderen moeten onder toezicht staan om er zeker van te zijn dat zij niet met het apparaat gaan spelen. FR • Voorkomen van elektrische schokken • • • • • • • • • • • • Open nooit de behuizing van de camcorder of van de netadapter, behalve om de accu te plaatsen. Sluit de netadapter uitsluitend aan op een volgens voorschrift geïnstalleerd 230 V, 50 Hz stopcontact. [. . . ] 28 NL Effect In het menu "Effect" (Effekt) geeft u de beeldeffecten voor de film- en fotoopname aan: FR • • • • • Normasl (Normal) Z/W - Zwart-wit (S/W) Klassiek - Sepia-effect (Klassisch) Negatief (Negativ) Beëindigen (Beenden). Film- en foto-effecten gebruiken U kunt beschikken over vier verschillende effecten: Instelling Uitleg Normaal (Normal) Geen effect. De instelling blijft actief totdat u een andere instelling selecteert of de camera uitschakelt. menu dicteerapparaat (Voice-Pen) Via het menu "dicteerapparaat" start u de geluidsopname en gebruikt u de camcorder als dicteerapparaat. Het menu "dicteerapparaat" bevat de volgende opties: • • Invoer (Eingabe) Beëindigen (Beenden) 29 Geluidsopnamen (Voice-Pen) Met de ingebouwde microfoon kunt u de camera ook gebruiken voor geluidsopnamen, bijv. Opnemen U kunt als volgt een geluidsopname starten: Klap het lcd-scherm omhoog. Druk op RECHTS totdat het menu "dicteerapparaat" wordt weergegeven. U kunt de geluidsopname starten door op de sluiterknop voor filmen (FILM) te drukken. Weergeven U kunt als volgt een geluidsopname weergeven: Druk op OPNAME/WEERGAVE/MENU. U kunt de weergave starten door op de sluiterknop voor filmen (FILM) te drukken. U kunt de weergave onderbreken door op de sluiterknop voor filmen (FILM) te drukken. U kunt het optiemenu van de geluidsweergave openen door op OK te drukken. U kunt de laatste geluidsopname nogmaals beluisteren door TELE/GROOTHOEK richting "W" te schuiven. 30 NL U kunt alle geluidsopnamen nogmaals beluisteren door TELE/GROOTHOEK tweemaal na elkaar richting "W" te schuiven. FR Geluidsopnamen wissen U kunt als volgt een geluidsopname wissen: Activeer het menu "Geluid" (Ton). U kunt de optie "Wissen" activeren door TELE/GROOTHOEK richting "T" te schuiven. U kunt een afzonderlijk geluidsbestand wissen door TELE/GROOTHOEK richting "W" te schuiven. U kunt alle geluidsbestanden wissen door TELE/GROOTHOEK richting "T" te schuiven. Er wordt een venster weergegeven waarin om bevestiging wordt gevraagd. MP3-muziek laden en afspelen Met de camera kunt u via de ingebouwde luidspreker of de meegeleverde hoofdtelefoon naar muziek in MP3-indeling luisteren. MP3-muziek laden Sluit de camera met de meegeleverde kabel aan op de USB-aansluiting van de computer. Kopieer de MP3-bestanden naar de MP3-map in het interne geheugen of naar de optionele SD-kaart. [. . . ] Defecten als gevolg van inbranding of helderheidsverlies bij plasma- of LCDproducten die ontstaan zijn door ondeskundig gebruik; de precieze handelwijze voor het gebruik van het plasma- of LCD-product vindt u in de gebruiksaanwijzing/handleiding. Weergavefouten van datadragers die in een niet compatibel formaat dan wel met niet geëigende software opgebouwd zijn. FR • • de niet-limitatieve opsomming van defecten als gevolg van overmacht (zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, in- en invoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen). Mocht tijdens het onderzoek naar het defecte product blijken dat het defect niet wordt gedekt door de garantie, dan zal MEDION u hiervan op de hoogte stellen en u hierbij in de gelegenheid stellen om aan de hand van een offerte een beslissing te nemen over de vraag of u het defecte product toch gerepareerd/vervangen wenst te zien. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE E47001 MD 85858

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE E47001 MD 85858 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag