Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E46001 MD 85544

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E46001 MD 85544. Wij hopen dat dit MEDION LIFE E46001 MD 85544 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E46001 MD 85544 te teleladen.


MEDION LIFE E46001 MD 85544 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4313 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE E46001 MD 85544

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] De gegevens op een SD-geheugenkaart beschermen De videocamera in- en uitschakelen . 35 36 37 40 43 46 48 Films en foto's weergeven op pc of televisie . November 2006 5:01 17 VEILIGHEIDSADVIEZEN Lees, voordat u de videocamera in gebruik neemt, de volgende veiligheidsadviezen in hun geheel aandachtig door. In de veiligheidsadviezen wordt aangegeven hoe u de videocamera en de accessoires veilig en op de juiste wijze kunt gebruiken. [. . . ] Er zijn drie handmatige 27 Camcorder MD85544_NL. fm Seite 28 Montag, 13. November 2006 5:01 17 instellingsmogelijkheden beschikbaar: Automatisch Daglicht TL-buis Gloeilamp De camera stelt automatisch de witbalans in. Voor opnamen buiten Voor opnamen bij TL-licht Voor opnamen bij gloeilampenlicht Bij het uitschakelen wordt de witbalans teruggezet op de standaardwaarde A U T O M A T I S C H . Serie-opname In de modus voor serie-opname kunt u vijf foto's na elkaar maken. De functie voor serie-opname kan voor slechts één opname worden gebruikt. Daarna keert de camera terug naar de normale opnamemodus en moet de instelling worden uitgevoerd voor een nieuwe opname. Opmerking: Voorkom onscherpe beelden door trillen van de camera door deze op een vlakke, stabiele ondergrond te plaatsen of een statief te gebruiken voor de opname. 28 Camcorder MD85544_NL. fm Seite 29 Montag, 13. November 2006 5:01 17 Tegenlicht Als de modus voor tegenlicht is ingesteld, kunt u opnamen maken terwijl het te fotograferen object zich vóór een lichtbron bevindt. Datumafdruk Met behulp van de functie voor datumafdruk worden alle foto's automatisch voorzien van de datum. Opmerking: Als de datumafdruk is ingeschakeld, wordt de datum weergegeven op de afgedrukte foto. 29 Camcorder MD85544_NL. fm Seite 30 Montag, 13. November 2006 5:01 17 Modus voor geluidsopname Met de functie voor geluidsopname beschikt u over de mogelijkheid om kleine audiofragmenten in het geheugen van de camera op te slaan, Bijvoorbeeld als dicteerapparaat of om spraakmemo's op te nemen. U kunt de modus voor geluidsopname op twee manieren inschakelen: Druk op de toets GELUIDSOPNAME (toets OMHOOG). Kies in het menu de optie V O I C E P E N en bevestig de keuze met E N T E R . U kunt het opnemen beëindigen door nogmaals op de filmopnameknop te drukken. Als u de functie voor geluidsopname wilt beëindigen drukt u op ENTER. 30 Camcorder MD85544_NL. fm Seite 31 Montag, 13. November 2006 5:01 17 Effectenmodus U kunt beschikken over vier effecten. U kunt de effecten wijzigen door in het hoofdmenu de optie E F F E C T te selecteren. Selecteer het gewenste effect met de toetsen OMHOOG/OMLAAG en bevestig uw selectie met ENTER. Normaal Zwart-wit Klassiek Negatief In deze modus worden de opnamen gemaakt zonder speciale effecten In deze modus worden de opnamen omgezet in een zwart-witbeeld In deze modus worden de kleuren van de opnamen omgezet in een bruine tinten (sepia) In deze modus worden de opnamen omgezet in een negatief Bij het uitschakelen wordt het geselecteerde effect teruggezet op de standaardwaarde N O R M A A L . Opmerking: Het sepia-effect simuleert de bruine/barnsteenkleurige tint van oude foto's, die door oxidatie van de chemische component ontstaat. Met "Sepia" worden de kleurtinten van de digitale opname verschoven naar het donkerbruine kleurbereik om het effect van een oude foto te verkrijgen. 31 Camcorder MD85544_NL. fm Seite 32 Montag, 13. November 2006 5:01 17 Instellingsmodus In het menu S E T T I N G zijn er zeven opties beschikbaar voor het wijzigen van de camera-instellingen. Ga als volgt te werk om naar het instellingsmenu te gaan: Druk in de modus voor film- of foto-opname op ENTER om het hoofdmenu te openen. Selecteer vervolgens met de toetsen RECHTS/LINKS de menuoptie S E T T I N G . Selecteer de gewenste submenuoptie met de toetsen OMHOOG/OMLAAG en bevestig uw selectie met ENTER. Geluid In het menu Geluid kunt u vastleggen of de camera gebruiks- en toetsgeluiden moet genereren. [. . . ] De films, foto's en geluidsopnamen zijn te vinden in de map X:\DCIM\ (waarbij X:\ de letter is waarmee het station wordt aangeduid). In deze modus kunt u de films, foto's, geluidsopnamen en teksten naar wens weergeven, verwijderen of kopiëren. Voor de bewerking van films en foto's kunt u de meegeleverde software gebruiken. MP3-muziek kan van de computer naar de camera worden overgebracht als deze zich in de modus voor massaopslag bevindt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE E46001 MD 85544

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE E46001 MD 85544 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag