Gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E15317 MD 30536

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E15317 MD 30536. Wij hopen dat dit MEDION LIFE E15317 MD 30536 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LIFE E15317 MD 30536 te teleladen.


MEDION LIFE E15317 MD 30536 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4741 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LIFE E15317 MD 30536

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] € Indien geen geldig signaal gedetecteerd wordt, schakelt de TV na vijf minuten automatisch over op de stand-by modus. Bewaar deze handleiding op een veilige plaats voor een eventuele raadpleging in de toekomst. Beschadigd is en vervangen moet worden, moet dit door een bekwaam persoon uitgevoerd worden. Vocht en Water Gebruik dit toestel niet in een vochtige en natte omgeving (vermijd badkamers, de gootsteen in de keuken, en in de buurt van een wasmachine). [. . . ] Druk de “ ” of “ ” toets in om de waarde aan te passen. 2010 11:29:15 V (Verticale) positie Dit item verschuift het beeld verticaal naar de boven of onderzijde van het scherm. selecteer het V-positie item met de “ ” of “ ” toetsen. Druk de “ ” of “ ” toets in om de waarde aan te passen. Fase Afhankelijk van de resolutie en de scanfrequentie die u instelt op het TV toestel kan een onzuiver beeld op het scherm verschijnen. In een dergelijk geval kunt u dit item gebruiken om een zuiver beeld te ontvangen via de proefondervindelijke methode. s ele c te e r h e t F a s e i t e m m e t d e “ ” of “ ” toetsen. Druk de “ ” of “ ” toets in om de waarde aan te passen. Pixelfrequentie Pixelfrequentie aanpassingen corrigeren de storingen die zich voordoen als verticale banden in presentaties met een hoog aantal pixels zoals rekenbladen, paragrafen of tekst in kleinere lettertypen. selecteer het Pixelfrequentie item met de “ ” of “ ” toetsen. Druk de “ ” of “ ” toets in om de waarde aan te passen. PC-beeldmenu Ga als volgt te werk om PC-beelditems af te stellen: Druk de “ ” of “ ” toetsen om het tweede pictogram te selecteren. Contrast-, Helderheiden Kleurtemperatuurinstellingen instellingen in dit menu zijn identiek aan de instellingen bepaald in het TV-beeldmenu in “Analoge TVmenusysteem”. opmerking : Als u Kleurtemperatuur instelt als Gebruiker kunt u de R , G , B instellingen handmatig instellen. Bronmenu Bronmenu instellingen zijn identiek aan de instellingen die uitgelegd zijn in de “Bronmenu” sectie in de “Systeemmenu”. TV-informatie weergeven Programmanummer , Programmanaam , Geluidindicator en Zoommodus informatie verschijnt in de rechter bovenhoek van het scherm wanneer een nieuw programma ingevoerd worden of de INFO toets ingedrukt wordt. Geluid dempen functie Druk op de “ ” toets om het geluid uit te schakelen. De geluid dempen indicator verschijnt aan de bovenzijde van het scherm. Om de geluid dempen functie te annuleren, bestaan er twee alternatieven: u kunt op “ ” drukken of u kunt het volumeniveau verhogen. Het PIP venster heeft 1 maat en 4 verschillende posities (linker bovenhoek, rechter bovenhoek, onderin links en onderin rechts) beschikbaar. Eenmaal in de PIP modus is het standaard actieve venster het PIP-venster en het actieve venster wordt aangegeven met een rood kader. De plaats van de status OSD’s zijn identiek voor beide vensters. [. . . ] aPS (Autoprogrammiersystem) Wenn Sie die Taste BLAU für APS drücken , erscheint das Menü Autoprogrammiersystem auf dem Bildschirm: Land Drücken Sie “ ” oder “ ” , um Ihr Land auszuwählen. Wenn Sie die APS-Funktion abbrechen möchten, drücken Sie die Taste BLAU. wenn Sie die Taste OK oder ROT zum Starten des APS drücken , werden alle gespeicherten Programme gelöscht und das TV-Gerät sucht erneut nach den verfügbaren Kanälen. Während der Suche wird die folgende OSD-Meldung eingeblendet: Wenn Sie die Taste BLAU drücken, wird die APSFunktion gestoppt und die Programmtabelle wird am Bildschirm angezeigt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LIFE E15317 MD 30536

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LIFE E15317 MD 30536 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag