Gebruiksaanwijzing MEDION LCD TV MD 30036

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LCD TV MD 30036. Wij hopen dat dit MEDION LCD TV MD 30036 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LCD TV MD 30036 te teleladen.


MEDION LCD TV MD 30036 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9127 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LCD TV MD 30036

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die MENU-Taste und wählen Sie die Signalquelle NEU-TV aus. INTERRUPT Wenn Sie im Teletextmodus die INTERRUPT-Taste drücken, dann schaltet das TV-Gerät die Teletextanzeige in den Hintergrund. Drücken Sie nun erneut die INTERRUPT-Taste, um die gewünschte Seite anzuzeigen. Drücken Sie die EXPAND-Taste, um die obere Hälfte der Seite zu vergrößern. [. . . ] Kanaalnummer: Hier kunt u rechtstreeks het kanaalnummer van het programma dat u op deze plaats wenst invoeren. Met de VOL+/VOL- knoppen kunt u het momentele kanaalnummer verhogen en verlagen. Wanneer u op de MENU-knop drukt, verschijnt een cursor en kunt u met de cijfertoetsen rechtstreeks het kanaalnummer invoeren. Hier kunnen instellingen met betrekking tot de overdrachtnorm (landafhankelijk) van een zender voorgenomen worden. Hier kunnen instellingen in verband met de kleurennorm van een zender voorgenomen worden. In stand AUTOMATISCH kiest het apparaat zelf de optimale geluidsinstelling volgens de prioriteit NICAM (één door vele zenders gebruikte digitale geluidsnorm) voor stereo voor mono uit. De overschakeling op MONO kan soms bij geluidsproblemen op een stereozender een voordeel zijn. Met TWEETOON B kan op een tweetalige zender de tweede taal geselecteerd worden. De instelling MONO C is enkel voor NICAM-zenders die meerdere talen uitzenden relevant. Regeling: Wanneer u een videorecorder via een HF-Programmaplaats (aansluiting met antennekabel) of via een AV-programma (aansluiting met scart-kabel) wenst te bedienen, dient de menuoptie REGELING op deze programmaplaats op VCR ingesteld te worden om storende beeldvervormingen te vermijden (omschakeling op een snelle tijdconstante). Decoder: Deze instelling is belangrijk voor het gebruik van een decoder aan de SCART/AV2-bus om vergrendelde zenders te kunnen ontvangen. Veel teletekstpagina's bevatten ook onderpagina's die onderaan het beeld getoond worden. Door op de POSITIE/SIZE-knoppen te drukken, kunt u door deze onderpagina's bladeren. Uw TV biedt u meerdere mogelijkheden verschillende teletekstpaginas gelijktijdig weer te geven of het televisiebeeld en de teletekst gelijktijdig overzichtelijk weer te geven. Multipage-Text: Deze functie stelt meerdere samenhangende teletekstpagina's op een scherm weer. In het grote beeld wordt de hoofdpagina getoond, in de kleine beelden de bijhorende daaropvolgende onderpagina's of de pagina's die u door op de knoppen GEEL of BLAUW te drukken snel kunt selecteren. Om naar het normale teletekstbeeld terug te keren, drukt u nogmaals op de DISPLAY-knop. Split Screen: Om bovenop de teletekst het huidige televisiebeeld als , , Split Screen" te tonen, drukt u op de PIP ON/OFF -knop (= het beeldscherm wordt gesplitst). Teletext als beeld in beeld: Door nogmaals op PIP ON/OFF ­knop te drukken wordt het televisiebeeld als volledig beeld weergegeven en de actuele teletekstpagina als klein beeld in het beeld bovenaan rechts van het beeldscherm ingelast. INDEX Druk op deze knop om de indexpagina te selecteren die de inhoudsopgave van teletekst toont. STOP De teletekstpagina die u geselecteerd heeft, kan meer informatie bevatten dan de informatie die op het scherm verschijnt; de resterende informatie zal na een bepaalde duur afgebeeld worden op een subpagina. Druk op de STOP knop om het automatisch overgaan naar een andere pagina inactief te zetten. [. . . ] Gebruik het apparaat zo ver mogelijk van enig apparaat dat storing kan veroorzaken. Storingen kunnen soms banale oorzaken hebben, maar kunnen soms ook veroorzaakt zijn door defecte componenten. Als de hierna beschreven aanwijzingen niet tot het gewenste resultaat leiden, dan helpen we u graag verder. Als de aanwijzingen in de vorige paragrafen uw probleem niet verholpen hebben, neem dan contact met ons op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LCD TV MD 30036

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LCD TV MD 30036 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag