Gebruiksaanwijzing MEDION LCD TV MD 30034

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION LCD TV MD 30034. Wij hopen dat dit MEDION LCD TV MD 30034 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION LCD TV MD 30034 te teleladen.


MEDION LCD TV MD 30034 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3202 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION LCD TV MD 30034

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Als u voor dit product een verlengsnoer gebruikt, moet u ervoor zorgen dat de totale nominale capaciteit (ampère) van de producten die op het verlengsnoer zijn aangesloten, niet hoger is dan de nominale capaciteit (ampère) van het verlengsnoer. Zorg er ook voor dat de totale nominale capaciteit (ampère) voor alle producten die op de wandcontactdoos zijn aangesloten, niet hoger is dan 10 mpère. Dergelijke voorwerpen kunnen in contact komen met gevaarlijke spanningspunten of kortsluiting veroorzaken, waardoor brand of elektrische schokken kunnen ontstaan. Als u afdekkingen opent of verwijdert, kunt u worden blootgesteld aan gevaarlijke spanningspunten of andere risico's. [. . . ] VERMIJD WARMTE Zet de monitor niet in direct zonlicht of in de buurt van een warmtebron. VERMIJD VERMOEIDHEID VAN DE OGEN Gebruik de monitor niet tegen een donkere achtergrond of op plaatsen waar zonlicht of andere lichtbronnen direct op het scherm kunnen schijnen. WEES VOORZICHTIG MET ZWARE VOORWERPEN Zet de monitor of andere zware voorwerpen niet op het netsnoer. Een beschadigd netsnoer kan brand of elektrische schokken veroorzaken. Deze apparatuur is getest en valt binnen de grenzen voor een Klasse B digitaal apparaat, conform hoofdstuk 15 van de FCC-regels. Deze grenzen zijn bepaald om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke elektromagnetische interferentie (elektronische storing) in installaties in woningen. Deze apparatuur ontwikkelt en gebruikt radiofrequentie-energie en kan deze uitstralen. Als de apparatuur niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing wordt gemonteerd en gebruikt, kan dit schadelijke interferentie voor de radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er geen interferentie in een bepaalde installatie kan ontstaan. Indien deze apparatuur schadelijke interferentie voor de radio- of tv-ontvangst veroorzaakt (dit kunt u vaststellen door de apparatuur uit en aan te doen), moet de gebruiker een dergelijke interferentie proberen te verhelpen door een of meerdere van de volgende maatregelen uit te voeren. - Sluit de apparatuur aan op een stopcontact in een andere groep dan waarop de ontvanger is aangesloten. (In de PC-modus werkt de omlaag-toets als "Auto adjust") Met deze knop komt u in het submenu voor de geactiveerde functie door op de omlaag-toets in het hoofdmenu te drukken. Als er geen verbinding is met de pc, verschijnt op het scherm gedurende drie seconden het "On Screen Display" (OSD). : Phase (alleen PC-modus) Hiermee stelt u het aantal horizontale beeldelementen af. : Balance (alleen luidspreker) Hiermee stelt u de balans voor het geluid van de linker en rechter luidspreker af. : Loudness (alleen luidspreker) Hiermee compenseert u het geluid ten opzichte van de frequentiegevoeligheid van het menselijk oor. Position Hiermee verplaatst u het OSD naar rechts ( ) of naar links ( ). : Recall Hiermee zet u alle instellingen terug naar de standaard fabrieksinstellingen. De V-chip kan bepaalde geclassificeerde tv-programma's blokkeren (als deze functie wordt gekozen), zodat kinderen bepaalde programma's niet kunnen zien. Als de classificatiecodes hoger zijn dan de vooraf ingestelde waarden, wordt het tv-signaal getoond. Als u een verkeerde code invoert, verschijnt het bericht "Invalid number" (ongeldig nummer). : Auto Search Hiermee vindt u de beschikbare kanalen (Program), die automatisch worden opgeslagen. [. . . ] (Multikanal tv-geluid) Bij ontvangst van een tv-signaal activeert u hiermee de I/II-instelling (stereo, mono, andere geluidskeuze). Bij dit product wordt het netsnoer als onderbreker voor de stroomvoorziening gebruikt. Deze monitor heeft een energiebeheersysteem waarmee het apparaat kan worden "uitgezet" na ontvangst van een VESA DPMS-signaal (Display Power Management Signaling) van een VESA DPMS-videokaart. Een VESA DPMScompatibele videokaart bestuurt dit signaalsysteem door geen horizontaal, verticaal of synchronisatiesignaal te versturen. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION LCD TV MD 30034

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION LCD TV MD 30034 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag