Gebruiksaanwijzing MEDION GOPAL E4445 M20 MD 97733

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION GOPAL E4445 M20 MD 97733. Wij hopen dat dit MEDION GOPAL E4445 M20 MD 97733 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION GOPAL E4445 M20 MD 97733 te teleladen.


MEDION GOPAL E4445 M20 MD 97733 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (9648 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION GOPAL E4445 M20 MD 97733

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 6 1. 4 Gebruiken in dit handboek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 1. 5 Tips en waarschuwende aanwijzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. 6 Belangrijke informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. 7 Handelsmerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] In dat geval heeft u direct toegang tot het interne flashgeheugen van uw navigatietoestel. Als uw pc beschikt over een kaartlezer, kunt u de meegeleverde externe geheugenkaart daar direct in plaatsen en de gegevens handmatig naar de bestandsverkenner verplaatsen. In dit geval heeft u geen directe toegang tot het interne flashgeheugen van uw navigatietoestel. ® ® ■ - 13 - 2. 1 Eerste gebruik Afhankelijk van de versie van uw navigatiesysteem werd de software, die noodzakelijk is voor de werking, wellicht niet van tevoren op uw navigatietoestel geïnstalleerd, maar bevindt deze zich op de meegeleverde geheugenkaart: in dit geval dient u een installatie van de software uit te voeren om uw navigatiesysteem in gebruik te nemen. Let er daarbij op dat de contactpunten niet mogen worden aangeraakt of vuilgemaakt. Plaats de geheugenkaart in de MMC/SD-kaartlezer van uw navigatietoestel totdat deze hoorbaar vastklikt. Schakel het navigatietoestel in door op de aan/uitschakelaar op het toestel te drukken (zie de bedieningshandleiding van het toestel). De installatie van de benodigde softwarecomponenten geschiedt nu automatisch. Indien u uw navigatietoestel inschakelt, zonder dat de meegeleverde geheugenkaart werd geplaatst, toont het navigatiesysteem het volgende scherm: Plaats de geheugenkaart in uw toestel en klik op het touch screen installatie in gang te zetten. , om de automatische Na het voltooien van de installatie wordt het startscherm van uw navigatiesysteem in beeld gebracht van waaruit u naar de verschillende functies zoals de navigatie of de MP3 Player etc. kunt gaan. - 14 - 2. 2 Nieuwe installatie of actualisering van de software Indien gewenst kunt u alle of enkele toepassingsgegevens zoals de navigatiesoftware of het kaartmateriaal uit het geheugen van uw navigatietoestel verwijderen (zie ook de bedieningshandleiding van het toestel). ® Dat is bijvoorbeeld nodig om een actuele versie van de GoPal -Navigator-Software te installeren die u op een zeker later moment heeft gekocht. De software van de nieuwe installatie/actualisering bevindt zich in de map Installation op de cd/dvd en kan met behulp van de meegeleverde geheugenkaart op het navigatietoestel over overgezet. Bovendien dient uw navigatietoestel via de meegeleverde USB-kabel verbonden te zijn met de pc. In de volgende beschrijving gaan we ervan uit dat Microsoft ActiveSync reeds is geïnstalleerd. Ga daarbij als volgt te werk om de installatiegegevens voor uw navigatiesoftware te kopiëren naar het interne geheugen van uw navigatietoestel: 1. Sluit uw navigatiesysteem via de USB-kabel op uw PC aan. ® - 16 - 2. Nadat het navigatietoestel werd herkend, toont uw pc de dialoogbox Nieuwe Hardware: Om bestaande gegevens tussen uw navigatietoestel en de pc te synchroniseren, selecteert u de optie Ja. Om het navigatietoestel als gast op uw pc aan te melden selecteert u de optie Nee (aanbevolen). Selecteer Mobiel apparaat in uw Windows Verkenner en ga naar de map My Flash Disk. Klik met de rechter muisknop in de map en kies op het tabblad de optie Nieuw Map: Noem de nieuwe map INSTALL en sluit de invoer af met enter. Ga naar het map Mobiel apparaat > My Flash Disk > INSTALL en plaats daar alle gekopieerde inhouden. Ga daarbij als volgt te werk om bovendien de kaartgegevens te kopiëren naar het interne geheugen van uw navigatietoestel: 1. Ga naar de map MapRegions van uw cd/dvd-drive en kopieer hier alle gewenste gegevens met de bestandsextensie . psf: de bestandsnamen geven aan op welke regio de kaartgegevens betrekking hebben. [. . . ] De import wordt nu doorgevoerd en op de progressiebalk voor het actuele bestand en de globale progressie gedocumenteerd. Wanneer de gegevensoverdracht beëindigd is, klikt u op de knop Voltooien om de Content Import Wizard te sluiten. De gekozen gegevens staan meteen na de overdracht in de respectievelijke categorie van de bibliotheek ter beschikking. 3. 5 Functies van het apparatenbeheer In het bereik Apparaten en in het bereik “Diskdrive” biedt de GoPal Assistant toegang tot het actueel aangesloten navigatietoestel: in principe is het niet mogelijk, meerdere navigatietoestellen parallel op uw PC aan te sluiten. In ieder geval kunt u de navigatietoestellen na elkaar met de PC verbinden om ® bijvoorbeeld de daar opgeslagen GPS-spoorgegevens op de PC te beveiligen De GoPal Assistant bewaart de ID’s van alle navigatietoestellen, die op de PC aangesloten werden en somt deze in de boeking Apparaten op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION GOPAL E4445 M20 MD 97733

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION GOPAL E4445 M20 MD 97733 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag