Gebruiksaanwijzing MEDION GOPAL E3115 M5 MD 96393

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION GOPAL E3115 M5 MD 96393. Wij hopen dat dit MEDION GOPAL E3115 M5 MD 96393 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION GOPAL E3115 M5 MD 96393 te teleladen.


MEDION GOPAL E3115 M5 MD 96393 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (3953 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION GOPAL E3115 M5 MD 96393

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 21 -4- 1 Ingebruikname In dit hoofdstuk vindt u informatie over de volgende onderwerpen: 1. 1 Belangrijke informatie 1. 2 Installatie van de navigatiesoftware 1. 3 Installatie van de kaartgegevens 1. 4 Toestelinstellingen -5- 1. 1 Belangrijke informatie Uit veiligheidsoverwegingen mogen er tijdens het rijden geen gegevens door de bestuurder worden ingevoerd. Autoruiten van thermoglas of met metaal bewerkte ruiten beperken de GPSontvangst in aanzienlijke mate. Meestal is er een speciale uitsparing in deze metallisering waarachter het navigatietoestel kan worden geplaatst. Als dat niet het geval is moet aan de buitenkant een GPS-antenne, zoals die in de handel verkrijgbaar is, gemonteerd worden, bijv. [. . . ] Als uw computer de mogelijkheid biedt om de geheugenkaart direct te beschrijven, kunt u het betreffende bestand direct naar de geheugenkaart kopiëren. Deze manier neemt minder tijd in beslag dan de synchronisatie via ® ActiveSync . U kunt meerdere bestanden met kaartmateriaal op uw geheugenkaart plaatsen, afhankelijk van de capaciteit van de geheugenkaart. Als er slechts één bestand in de map "MapRegions" beschikbaar is, kiest uw navigatiesoftware standaard dit kaartmateriaal uit. Als er meerdere bestanden in de map "MapRegions" beschikbaar zijn, wordt u bij de start van de navigatiesoftware verzocht om een keuze uit het gewenste kaartmateriaal te maken. c) d) Aanwijzing Indien u op een geheugenkaart van 256MB een installatieversie van de navigatiesoftware met meer dan drie talen heeft, kan het voorkomen dat hele grote kaartgegevens niet meer op de geheugenkaart passen. Verwijder daarom na de installatie van de navigatiesoftware de installatiebestanden van uw geheugenkaart en kopieer pas dan het kaartbestand naar de map "MapRegions". -8- 1. 4 Toestelinstellingen Na het inschakelen van het toestel kunt u ofwel onder "Instellingen" resp. "Settings" uw toestel configureren ofwel via "Navigation" de navigatiesoftware opstarten. De volgende instellingen kunnen op uw toestel worden gewijzigd: 1. 4. 1 Beeldscherm kalibreren In dit instellingsmenu kunt u het touchscreen opnieuw kalibreren (in de juiste stand brengen) als het niet precies op aanrakingen reageert. Voor het kalibreren verschijnt een kruis in het midden van het beeldscherm. Nadat u op dit kruis heeft gedrukt, verplaatst het zich over het beeldscherm. Druk opnieuw op het kruis totdat het zich weer in het midden van het beeldscherm bevindt. Als de verkeersproblemen niet op de berekende route liggen, worden de symbolen in grijs weergegeven. Na de routeberekening wordt automatisch naar de kaartafbeelding gewisseld. Via het menu , , Opties" kan naar het navigatiemenu worden gewisseld waar de volgende functies beschikbaar zijn. 2. 4. 2 Pijlafbeelding De pijlafbeelding bevat de volgende informatie: Volgende handeling Straat waar u zich op dit moment bevindt Straat die u bij de volgende handeling inrijdt Vooruitblik naar de tweede daaropvolgende handeling Afstand tot de volgende handeling Aanduiding van de accustatus resp. van de GPS-ontvangstkwaliteit Resterende afstand tot bestemming Vermoedelijke aankomsttijd Resterende rijtijd - 16 - 2. 4. 3 Wegbeschrijving Uit de wegbeschrijving kunt u opmaken welke straten en wegen u neemt om uw bestemming te bereiken. De wegbeschrijving is alleen beschikbaar wanneer u een route heeft berekend. 2. 4. 4 Kompas In het kompas kunt u de snelheid, de actuele lengte- en breedtegraad en de GPSontvangstkwaliteit (HDOP-waarde) aflezen. Bovendien wordt na de eerste ontvangst van een GPSsignaal de GPS-tijd aangegeven door middel van Greenwich Mean Time (GMT). 2. 4. 5 Positie opslaan Via deze functie kunt u uw huidige positie als Favoriet opslaan. Voorwaarde daarvoor is dat u met uw navigatietoestel een GPS-signaal ontvangt. 2. 4. 6 Ga naar. . . Tijdens de routebegeleiding of na een routeplanning kunt u hier naar een overzicht van uw route, naar het gebied van bestemming of terug naar uw huidige positie wisselen. Bij een routeplanning komt het door u ingevoerde startpunt overeen met de huidige positie. 2. 4. 7 Zoek omgeving Bijzondere plaatsen in de buurt van uw huidige positie worden ter keuze aangeboden. Daarbij wordt ook de afstand hemelsbreed naar de gevonden plaatsen aangegeven. Als daar geen resultaten worden gevonden, wordt het zoeken over een groter gebied uitgebreid. Daardoor kan er soms enige vertraging optreden. - 17 - 2. 4. 8 Verkeerssituatie Via deze functie kunt u actuele verkeersinformatie in een lijst laten weergeven. [. . . ] Na uw keuze wordt het toestel opnieuw gestart en de door u gekozen taal gebruikt. 2. 5. 6 TMC-zender Hier kunt u naar een TMC-zender zoeken. Als er een radiozender is ingesteld en het automatisch zoeken is geactiveerd, wordt bij een vermindering van de ontvangstkwaliteit gezocht naar een nieuwe zender om weer TMC-gegevens te ontvangen. Bij handmatig zoeken kunt u bij een vermindering van de ontvangstkwaliteit geen TMC-gegevens meer ontvangen en dient u handmatig een nieuwe radiozender in te stellen. Bij voorvallen die op uw route liggen en die van invloed zijn op de reistijd (routingrelevante verkeersproblemen) wordt op de kaart met een waarschuwingssymbool gewezen op het eerstvolgende voorval. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION GOPAL E3115 M5 MD 96393

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION GOPAL E3115 M5 MD 96393 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag