Gebruiksaanwijzing MEDION EXTERNAL USB HARDDISK MD 90069

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION EXTERNAL USB HARDDISK MD 90069. Wij hopen dat dit MEDION EXTERNAL USB HARDDISK MD 90069 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION EXTERNAL USB HARDDISK MD 90069 te teleladen.


MEDION EXTERNAL USB HARDDISK MD 90069 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1183 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION EXTERNAL USB HARDDISK MD 90069

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Kinderen kunnen immers de mogelijke gevaren van een dergelijk apparaat, niet correct inschatten. De harde schijf is niet ontworpen om dienst te doen in een onderneming in de zware industrie. Na transport het apparaat weer in gebruiknemen nadat het de omgevingstemperatuur weer heeft aangenomen. Bij grote temperatuur- of vochtigheid-schommelingen kan er zich vocht ophopen door condensatie en dit kan een elektrische kortsluiting veroorzaken. [. . . ] Sluit daarna het andere einde van uw verbindingskabel aan uw computer aan. Om uw harde schijf van stroom te voorzien, verbindt u de harde schijf d. Onder Windows® ME/2000/XP/Vista wordt de harde schijf automatisch erkend en geïntegreerd. Het indelen in partities of formatteren van een schijf wist alle gegevens. Wij willen er nogmaals uw aandacht op vestigen dat bij de inrichting van een nieuwe harde schijf programma's nodig zijn die bij foutief gebruik uw gegevens onherroepelijk kunnen wissen. Programma's om partities aan te maken Onder Windows® 2000/XP gebruikt u het hulpprogramma Schijfbeheer (computerbeheer) om de harde schijf in te delen. Bij deze besturingssystemen moet u over beheerdersrechten beschikken om de harde schijf in te delen. Kijk in het hulponderdeel van Windows voor gedetailleerde informatie over de werking van het programma. De indeling in partities van een harde schijf, deelt het geheugen in verschillende delen in , die elk als een aparte, logische drive (d. U leest in het documentatiemateriaal van het besturingssysteem hoe u harde schijven in partities indeelt. Om gegevens op een harde schijf weg te schrijven, moeten de partities worden geformatteerd. U mag in geen geval een harde schijf formatteren, die reeds gegevens bevat. U kunt deze formattering van de partities via de Explorer uitvoeren (met de rechter muisklik op de drive letter en formatteren kiezen). In het volgende hoofdstuk, leest u over welke keuzemogelijkheden u bij het formatteren beschikt. U kunt uit drie bestandssystemen voor schijfpartities kiezen op een computer waarop Windows XP wordt uitgevoerd: NTFS, FAT en FAT32. Gebruik de onderstaande informatie om deze bestandssystemen met elkaar te vergelijken. NTFS is krachtiger dan FAT of FAT32 en biedt functies die vereist zijn om als host te kunnen fungeren voor Active Directory, alsmede andere belangrijke beveiligingsfuncties. U kunt functies als Active Directory en de op domeinen gebaseerde beveiliging alleen gebruiken als u NTFS als bestandssysteem kiest. Bij dit type conversie blijven uw bestanden behouden (hetgeen niet het geval is bij het formatteren van een partitie). Bij het formatteren van een partitie worden alle gegevens op de partitie gewist en kunt u opnieuw beginnen met een leeg station. NTFS is het meest geschikte bestandssysteem, ongeacht of een partitie is geformatteerd met NTFS of geconverteerd met de opdracht Convert. Als u toegangsbeheer voor bestanden en mappen wilt gebruiken en het gebruik van beperkte accounts wilt ondersteunen, moet u NTFS gebruiken. [. . . ] In sommige landen is de uitsluiting van impliciete garanties wettelijk niet geoorloofd. In een dergelijk geval is de geldigheid van alle uitdrukkelijke en impliciete garanties beperkt tot de garantieperiode. In sommige landen is het beperken van de geldigheidsduur van impliciete garanties wettelijk niet geoorloofd, zodat bovenstaande beperking niet in werking treedt. Wanneer u met betrekking tot deze garantievoorwaarden vragen zou hebben, neem dan contact met ons op. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION EXTERNAL USB HARDDISK MD 90069

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION EXTERNAL USB HARDDISK MD 90069 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag