Gebruiksaanwijzing MEDION ERAZER X7374 D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION ERAZER X7374 D. Wij hopen dat dit MEDION ERAZER X7374 D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION ERAZER X7374 D te teleladen.


MEDION ERAZER X7374 D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (20814 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION ERAZER X7374 D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 Afvoer/verwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 1 90192 NL ALDI NL Content RC1. indd 1 10. 07. 2012 07:35:18 2 90192 NL ALDI NL Content RC1. indd 2 10. 07. 2012 07:35:29 Over deze handleiding Lees voor de eerste ingebruikneming deze handleiding grondig door en houd u vooral aan de veiligheidsadviezen. Wat u aan en met dit apparaat doet, is alleen toegestaan voor zover dat in de handleiding is beschreven. Hou deze handleiding steeds binnen handbereik en bewaar hem goed zodat u hem bij verkoop kunt doorgeven aan de nieuwe eigenaar! In deze handleiding gebruikte waarschuwingspictogrammen en -symbolen GEVAAR!Waarschuwing voor mogelijk levensgevaar en/ of ernstig onherstelbaar letsel! [. . . ] Verdere informatie over het gebruik van het apparaat! 3 90192 NL ALDI NL Content RC1. indd 3 10. 07. 2012 07:35:30 OPMERKING!•  Plusteken/informatie over gebeurtenissen tijdens de bediening Aanwijzingen voor uit te voeren handelingen Gebruik voor het beoogde doel Deze harde schijf dient als universeel opslagmedium voor pc's en notebooks. Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor privégebruik, niet voor industriële of commerciële toepassingen. Bij een ander dan het bedoelde gebruikt vervalt de aansprakelijkheid: • Wijzig niets aan uw apparaat zonder onze toestemming en gebruik geen randapparatuur die niet door ons is toegestaan of geleverd. • Gebruik uitsluitend door ons geleverde of toegestane reserveonderdelen en accessoires. • Houd u aan alle gegevens in deze handleiding, en met name aan de veiligheidsinstructies. Elk ander gebruik van het apparaat wordt beschouwd als ondoelmatig gebruik en kan leiden tot letsel of materiële schade. 4 90192 NL ALDI NL Content RC1. indd 4 10. 07. 2012 07:35:31 Veiligheidsaanwijzingen Veiligheid De harde schijf mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, onervarenheid of onwetendheid. Gebruik is alleen toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen voor het gebruik van de harde schijf. Kinderen dienen onder toezicht te staan om er zeker van te zijn dat zij niet met de harde schijf spelen. Algemeen • Zorg voor een afstand van minimaal één meter tussen het apparaat en hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (televisietoestel, luidsprekerboxen, mobiele telefoon enz. ) om functiestoringen en gegevensverlies te vermijden. Laat het station nooit vallen en stel het niet bloot aan stoten of schokken; dit kan de harde schijf en de erop opgeslagen gegevens onherstelbaar vernietigen.    Start uw computer en wacht tot Windows® geheel geladen is. Sluit de USB B-connector van de Y-kabel aan op uw externe harde schijf. Sluit het andere uiteinde van de Y-kabel met het label "MAIN" op uw computer aan. Alleen als de voeding door deze aansluiting niet wordt gegarandeerd, kunt u ook gebruik maken van de USB-connector met het opschrift "AUX. Als de harde schijf stroom krijgt gaat de statusindicatie (blauwe led) branden. Onder Windows® XP/Vista/Windows® 7 wordt de harde schijf vervolgens automatisch herkend en gekoppeld.   11 90192 NL ALDI NL Content RC1. indd 11 10. 07. 2012 07:35:33 OPMERKING Als u een MEDION-pc hebt met dockingstation3 kunt u de harde schijf direct zonder kabelverbindingen gebruiken via het basisstation. Een directe verbinding zonder USB-kabel is daarom niet mogelijk. Indeling van de harde schijf OPMERKING Uw harde schijf is in de toestand zoals afgeleverd al geformatteerd (1 partitie in FAT32-indeling). Het opnieuw formatteren of partitioneren is niet nodig. Voordat u uw harde schijf indeelt. . . LET OP!Het partitioneren of formatteren van een schijf verwijdert alle gegevens. Maak een back-up van al uw gegevens en controleer of het terugzetten goed werkt. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies van gegevens. Programma's voor het partitioneren  Onder Windows® Vista/XP/Windows® gebruikt u het hulpprogramma Schijfbeheer om de harde schijf in te delen. [. . . ] Bij deze besturingssystemen moet u administratorrechten hebben om de harde schijf in te delen. Lees in de Help van Windows meer gedetailleerde gegevens over het gebruik van het programma.  12 90192 NL ALDI NL Content RC1. indd 12 10. 07. 2012 07:35:33 Schijf partitioneren  Het partitioneren van een schijf deelt de schijf op in verschillende delen die als afzonderlijke logische stations (met de letters C:, D:, E: etc. ) gebruikt kunnen worden. Lees in de documentatie van het besturingssysteem hoe harde schijven gepartitioneerd worden. Station formatteren Om gegevens op de harde schijf te kunnen opslaan moeten de partities geformatteerd worden. Controleer terdege welke stationsletter u invoert zodat u geen station formatteert waar al gegevens op staan. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION ERAZER X7374 D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION ERAZER X7374 D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag