Gebruiksaanwijzing MEDION ERAZER X5347 D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION ERAZER X5347 D. Wij hopen dat dit MEDION ERAZER X5347 D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION ERAZER X5347 D te teleladen.


MEDION ERAZER X5347 D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1251 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION ERAZER X5347 D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Elk ander gebruik van het apparaat wordt beschouwd als ondoelmatig gebruik en kan leiden tot letsel of materi e schade. • Gebruik het apparaat niet onder extreme omgevingsomstandigheden. 4 90186 NL ALDI NL Content RC1. indd 4 06. 07. 2012 07:50:15 Veiligheidsaanwijzingen Veiligheid De harde schijf mag niet worden gebruikt door personen (waaronder kinderen) met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens, onervarenheid of onwetendheid. Gebruik is alleen toegestaan wanneer het plaatsvindt onder toezicht van een voor hun veiligheid verantwoordelijke persoon, of wanneer zij van deze persoon aanwijzingen hebben ontvangen voor het gebruik van de harde schijf. [. . . ] Laat het station nooit vallen en stel het niet bloot aan stoten of schokken; dit kan de harde schijf en de erop opgeslagen gegevens onherstelbaar vernietigen. De harde schijf mag niet worden blootgesteld aan druip- of spatwater Zet geen met vloeistof gevulde voorwerpen, zoals vazen, op of naast de harde schijf. Het voorwerp kan omvallen, en de combinatie van vloeistof en elektriciteit is gevaarlijk. Wacht na vervoer met de ingebruikname tot het apparaat op omgevingstemperatuur is gekomen. Bij grote schommelingen in de temperatuur of luchtvochtigheid kan er door condensatie vochtvorming optreden waardoor kortsluiting kan ontstaan. Hou uw harde schijf en alle aangesloten apparaten uit de buurt van vocht en voorkom stofvorming, hitte en directe straling van de zon zodat storingen worden voorkomen. Plaats en gebruik alle onderdelen op een stabiele, vlakke en trillingvrije ondergrond om beschadigingen te voorkomen. Leg de snoeren zo neer dat niemand erop kan trappen of erover kan struikelen. Plaats geen voorwerpen op de snoeren omdat deze anders beschadigd kunnen raken. Steek vervolgens de netadapter in een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Steek de stekker van de adapter in de aansluiting van de harde schijf. Als de harde schijf stroom krijgt gaat de statusindicatie (blauwe led) branden. Onder Windows® XP/Vista/Windows® 7 wordt de harde schijf vervolgens automatisch herkend en gekoppeld. 8 90186 NL ALDI NL Content RC1. indd 8 06. 07. 2012 07:50:17 OPMERKING Als u een MEDION-pc hebt met dockingstation3 kunt u de harde schijf direct zonder kabelverbindingen gebruiken via het basisstation. Een directe verbinding zonder USB-kabel is daarom niet mogelijk. Indeling van de harde schijf OPMERKING Uw harde schijf is in de toestand zoals afgeleverd al geformatteerd (1 partitie in FAT32-indeling). Het opnieuw formatteren of partitioneren is niet nodig. Voordat u uw harde schijf indeelt. . . LET OP!Het partitioneren of formatteren van een schijf verwijdert alle gegevens. Maak een back-up van al uw gegevens en controleer of het terugzetten goed werkt. Wij zijn in geen geval aansprakelijk voor verlies van gegevens. Programma's voor het partitioneren  Onder Windows® Vista/XP/Windows® 7 gebruikt u het hulpprogramma Schijfbeheer om de harde schijf in te delen. [. . . ] Bij deze besturingssystemen moet u administratorrechten hebben om de harde schijf in te delen. Lees in de Help van Windows meer gedetailleerde gegevens over het gebruik van het programma.  Schijf partitioneren  Het partitioneren van een schijf deelt de schijf op in verschillende delen die als afzonderlijke logische stations (met de letters C:, D:, E: etc. ) gebruikt kunnen worden. Lees in de documentatie van het besturingssysteem hoe harde schijven gepartitioneerd worden. Station formatteren Om gegevens op de harde schijf te kunnen opslaan moeten de partities geformatteerd worden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION ERAZER X5347 D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION ERAZER X5347 D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag