Gebruiksaanwijzing MEDION E82723 MD 90136

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION E82723 MD 90136. Wij hopen dat dit MEDION E82723 MD 90136 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION E82723 MD 90136 te teleladen.


MEDION E82723 MD 90136 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (156 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION E82723 MD 90136

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 7  Kabelverbindingen maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7  Harde schijf instellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  Programma’s om partities aan te maken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8  Harde schijf in partities indelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Wij hebben er bij de ontwikkeling van dit product zorg voor gedragen de geldende grenswaarden nooit te overschrijden. Behoud steeds één meter afstand van hoogfrequente en magnetische storingsbronnen (TV-toestel, luidspreker-boxen, GSM, enz. ), dit om storingen in de correcte werking van het toestel, en ook het verlies van gegevens, te vermijden.    Normenconformiteit Dit toestel voldoet aan de eisen betreffend elektromagnetische compatibiliteit en elektrische zekerheid. Uw toestel voldoet aan de basisvereisten en de relevante voorschriften van de EMV-richtlijnen 2004/108/EG en de richtlijn voor laagspanningsystemen 2006/95/EG. 4 Nederlands 120 x 200 cm 18 February 2010 Reinigen  Het toestel schoonmaken is normaal gezien niet nodig. Wilt u het toch doen, dan dient u voordat u met het schoonmaken begint, alle verbindingskabels eruit te trekken. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige schoonmaakproducten. Dit toestel bevat geen onderdelen die moeten worden onderhouden of gereinigd.  Recycling en afvalverwerking Apparaat Behandel het apparaat op het eind van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. Informeer naar de mogelijkheden om het milieuvriendelijk als afval te verwijderen. Verpakking Niet meer benodigde verpakkingen en hulpmiddelen daarvoor kunnen worden gerecycled en dienen als herbruikbaar materiaal te worden afgevoerd. Gegevensbescherming Maak voor elke actualisering van uw gegevens en voor het inbouwen van een nieuwe harde schijf steeds een kopie op een extern opslagmedium (diskettes, banden). U kunt geen schadeloosstelling verkrijgen voor het verlies van uw gegevens en de daaruit voortkomende schade. Reinigen 5 In de levering begrepen Wilt u de volledigheid van de levering te controleren en binnen 14 dagen na aankoop contact opnemen, indien de levering niet compleet is. Met de door u aangekochte harde schijf heeft u de volgende componenten ontvangen:    Externe harde schijf USB 2. 0 kabel Handleiding voor het gebruik, garantiedocumenten Systeemvereisten   Besturingssysteem Aansluiting Windows® XP/Vista/Windows® 7 max. 2 USB poort 6 Nederlands 120 x 200 cm 18 February 2010 In werking nemen Kabelverbindingen maken U kunt de externe harde schijf via USB aansluiten. Daar is de snelheid van de gegevensoverdracht echter duidelijk lager. USB aansluiting (achteraanzicht) 1. Start uw computer op en wacht, totdat Windows® volledig is opgestart. Sluit de mini-USB-stekker van de meegeleverde Y-kabel op de USB-poort van de externe harde schijf aan. 3. Sluit het andere uiteinde van de Y-kabel met de vermelding „MAIN“ op uw computer aan. Wanneer deze stekker geen stroom naar uw computer voert, moet u bovendien de USBstekker met de vermelding “AUX POWER“ op een bijkomende USB-aansluiting aansluiten. . De werking wordt aangeduid (blauwe diode) licht op, zodra de harde schijf stroom krijgt ® 5. Onder Windows XP/Vista/Windows® 7 wordt de harde schijf automatisch herkend en geïnstalleerd. In werking nemen 7 Harde schijf instellen Opmerking Uw harde schijf is bij levering al ingericht. Het indelen in partities of formatteren van een schijf wist alle gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor verloren gegane gegevens. Voordat u uw harde schijf instelt. . . Wij willen er nogmaals uw aandacht op vestigen dat bij de inrichting van een nieuwe harde schijf programma’s nodig zijn die bij foutief gebruik uw gegevens onherroepelijk kunnen wissen. [. . . ] In dit geval moet er een diepgaande analyse van het probleem gebeuren. Voorwaarden voor het optimaal functioneren:     een intacte computer, die probleemloos functioneert een stabiel, correct geïnstalleerd besturingssysteem het juiste aansluiting van de harde schijf het regelmatige uitvoeren van de Windows -programma’s „Defragmentatie“ en „Scandisk“ om oorzaken voor fouten weg te nemen en de prestaties van uw systeem te verhogen. ® Hulp bij foutmeldingen Hierbij willen wij u een handleiding meegeven, waarmee u een eventueel probleem herkent en kunt oplossen. Kunnen de onderstaande richtlijnen u echter niet helpen uw probleem op te lossen, dan vragen wij u met ons contact op te nemen.  Dan hoort u na het inschakelen van de harde schijf een licht zoemen en klikkende geluiden. Worden die ook daadwerkelijk gevonden, dan kan een probleem met de harde schijf aan de grond hiervan liggen. Herkent de computer de harde schijf? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION E82723 MD 90136

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION E82723 MD 90136 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag