Gebruiksaanwijzing MEDION DISNEY TV PRINCESS MD 3722

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION DISNEY TV PRINCESS MD 3722. Wij hopen dat dit MEDION DISNEY TV PRINCESS MD 3722 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION DISNEY TV PRINCESS MD 3722 te teleladen.


MEDION DISNEY TV PRINCESS MD 3722 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7644 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION DISNEY TV PRINCESS MD 3722

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat de netaansluiting bereikbaar blijft Sluit het apparaat alleen aan op een goed bereikbaar stopcontact (230 V ~ 50 Hz) vlakbij de plaats van de installatie. Als het apparaat snel stroomvrij moet worden gemaakt moet het stopcontact vrij toegankelijk zijn. Leg het netsnoer zo neer dat het vrijligt, nergens klem raakt, of per ongeluk uit het stopcontact getrokken kan worden. Op de plaats waar het snoer uit het apparaat komt mag er geen trekspanning op het snoer staan. [. . . ] De voorzijde van het apparaat is voorzien van een hoofdtelefoonaansluiting die geschikt is voor alle in de handel gebruikelijke hoofdtelefoons met een 3, 5 mm klinkstekker. Een te hoog geluidsvolume kan, met name bij de hoofdtelefoon, gehoorbeschadigingen veroorzaken. Zet daarom het geluidsvolume eerst op minimaal en sluit daarna pas de hoofdtelefoon aan. Sluit het apparaat pas op het net aan als alle andere verbindingen gemaakt zijn. Steek de netstekker in een goed bereikbare contactdoos, 230 V ~ 50 Hz, in de buurt van het apparaat. Via de SCART-aansluiting op de achterzijde en de audio/video-uitgangen aan de voorzijde van het apparaat zijn er vele aansluitmogelijkheden voor diverse audio- en videoapparatuur (bv. Ofwel een SCART-kabel (SCART-aansluiting aan de achterzijde van de tv) · De aanduiding voor stand-by gaat aan. Als het apparaat vanuit de modus stand-by is uitgeschakeld wordt bij het volgende indrukken van de POWERtoets de modus stand-by weer ingeschakeld. Als het apparaat tijdens een lopend programma is uitgeschakeld wordt dit programma bij het volgende indrukken van POWER weer ingeschakeld. Vanuit de modus stand-by kunt u het apparaat ook met het programmakeuzetoetsen op de afstandsbediening of op het apparaat inschakelen. Druk op MUTE of een geluidsvolumetoets om het geluid weer in te schakelen. Met de programmakeuzetoetsen kunt u alle opgeslagen programma's na elkaar weergeven. Met de cijfertoetsen voert u het programmanummer rechtstreeks in: ­ Voor een eencijferig programmanummer voert u alleen het betreffende cijfer in; het teken voor de tweede positie verdwijnt na een paar seconden van het beeldscherm. ­ Voor een tweecijferig programmanummer voert u de beide cijfers meteen na elkaar in. Programma's waarvoor de toets SKIP is gebruikt (zie onder) kunnen alleen met de cijfertoetsen worden opgeroepen. Met de toets INFO wordt het programmanummer van het op dat moment lopende programma weergegeven. druk opnieuw op INFO om de weergave van het programmanummer te beëindigen. Met de toets QUICK VIEW kunt u heen en weer schakelen tussen het actuele en het laatst gekozen programma. Met elke volgende druk op de toets telt de slaaptimer er 10 minuten bij, tot een maximale tijd van 120 minuten. Druk voor het uitschakelen herhaaldelijk op SLEEP totdat weer "0" weergegeven wordt. Met de SKIP-functie kunt u met de programmakeuzetoetsen een programma overslaan bij het "zappen". Het programma kan nu niet meer worden opgeroepen met een programmakeuzetoets. [. . . ] SHARPNESS (Scherpte): Met de toets stelt u de scherpte lager (naar links) of hoger (naar rechts) in. Gebruik opnieuw de toets om de waarden lager (naar links) of hoger (naar rechts) in te stellen. Controleer in geval van beeld- of geluidsstoringen eerst of u ze zelf kunt verhelpen. Stel contrast en helderheid in Zijn de antennekabel en/of SCART-kabel goed aangesloten? [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION DISNEY TV PRINCESS MD 3722

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION DISNEY TV PRINCESS MD 3722 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag