Gebruiksaanwijzing MEDION DISNEY DVD PLAYER MD 8064480815

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION DISNEY DVD PLAYER MD 8064480815. Wij hopen dat dit MEDION DISNEY DVD PLAYER MD 8064480815 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION DISNEY DVD PLAYER MD 8064480815 te teleladen.


MEDION DISNEY DVD PLAYER MD 8064480815 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4557 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION DISNEY DVD PLAYER MD 8064480815

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg dat de netstekker toegankelijk is Sluit het apparaat alleen aan op een goed bereikbaar stopcontact (230 V ~ 50 Hz) vlakbij de plaats van de installatie. Als het apparaat snel stroomvrij moet worden gemaakt, moet het stopcontact vrij toegankelijk zijn. Trek bij beschadiging van apparaat, aansluitkabel of netadapter meteen de stekker uit het stopcontact. Neem bij storingen contact op met ons Service Center of een ander deskundig reparatiebedrijf. [. . . ] Instructies voor audio-CD's Indeling: Audio-CD's zijn onderverdeeld in titels of "tracks". Gedurende enkele seconden worden gegevens met betrekking tot de weergave (zoals het aantal titels op de CD, de huidige titel, de verstreken tijd binnen de titel en de totale verstreken tijd) getoond. Na nog eens 2 minuten wordt de schermbeveiliging uitgeschakeld om stroom te sparen. Telkens wanneer op een toets wordt gedrukt, verdwijnt de schermbeveiliging. Instructies voor MP3- en JPEG-CD's MP3 is een formaat voor audiogegevens, JPEG voor afbeeldingsgegevens. Indeling: Disks met MP3-titels of JPEG-afbeeldignen kunnen, net als gegevens-CD's, onderverdeeld worden in mappen, submappen of afzonderlijke bestanden (Folder = Map; File = Bestand). Als een CD met MP3- of JPEG-bestanden is geplaatst, wordt het bijbehorende menu op het beeldscherm weergegeven. Als u de disk weer wilt verwijderen, trekt u deze voorzichtig los en drukt u tegelijkertijd op de diskhouder in het midden. Geluidsniveau Stel het geluidsvolume in met de regelaar aan de zijkant van het apparaat. Als u een functie kiest die in de huidige modus niet beschikbaar is, wordt de nevenstaande afbeelding weergegeven op het display. Stop Druk op de toets om de weergave te stoppen De CD bevindt zich nu in de stopmodus (, , RESUME ON"). Als u nogmaals op drukt, wordt na ongeveer één minuut de schermbeveiliging weergegeven. Als niet op een toets wordt gedrukt, schakelt het apparaat zich vervolgens na ongeveer 50 minuten automatisch uit. Skip (overslaan) Druk op de toets of om naar het volgende hoofdstuk (DVD) of naar de volgende titel (audio-CD) te springen. Op het beeldscherm wordt de huidige positie van de disk (DVD en audio-CD) weergegeven. Snel doorspoelen Druk op de toetsen of om snel vooruit- of achteruit te spoelen. Door herhaaldelijk te drukken, kunt u de snelheid verhogen: x2 > x4 > x8 > x16. Met de volgende druk op de toets gaat u terug naar de normale afspeelsnelheid. Welke menu's bij welke opdracht worden weergegeven, verschilt per DVD. mP3-/JPEG-disks afspelen Bij MP3- en JPEG-disks wordt een menu weergegeven op het display. Aan de linkerkant worden de bestanden weergegeven of, als de disk een mappenstructuur bevat, het hoogste mapniveau. Op de onderste regel verschijnt bijvoorbeeld 002/005: De tweede van vijf mappen resp. [. . . ] Gebruik geen chemische oplos- en schoonmaakmiddelen omdat deze het oppervlak van het apparaat en/of de teksten kunnen beschadigen. apparaat en accu op milieubewuste wijze verwijderen De accu van de DVD-speler is vastgeschroefd aan de achterkant van het apparaat. Verwijder het apparaat aan het einde van de levensduur in geen geval als gewoon huisvuil. U kunt als volgt de accu van het apparaat losschroeven (alleen als u het apparaat definitief wilt opruimen! [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION DISNEY DVD PLAYER MD 8064480815

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION DISNEY DVD PLAYER MD 8064480815 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag