Gebruiksaanwijzing MEDION CD MP3 USB CAR RADIO MD 80877

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION CD MP3 USB CAR RADIO MD 80877. Wij hopen dat dit MEDION CD MP3 USB CAR RADIO MD 80877 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION CD MP3 USB CAR RADIO MD 80877 te teleladen.


MEDION CD MP3 USB CAR RADIO MD 80877 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7013 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION CD MP3 USB CAR RADIO MD 80877

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Drücken Sie die Taste SEL (4) wiederholt kurz, um die Untermenüs aufzuru fen. Schalten Sie in diesem Fall die Fahrzeug Heizung an, um die Feuchtigkeit vor Gebrauch verdunsten zu lassen. Pulsando una de las teclas de sintonía M1-M6 (15 20) volverá a acceder a una de las emisoras memorizadas. Las funciones básicas equivalen a las de los CDs audio (véase el capítulo anterior). [. . . ] Als u kort op een van de toetsen drukt, kunt u de zenderfrequentie handmatig wijzigen in opwaartse of neerwaartse richting. Druk in een van de drie frequentiebereiken FM1, FM2 of FM3 de toets SCN (22) ingedrukt om in het FM frequentiebereik te zoeken naar zenders die een AF signaal afgeven. Zenders die een AF signaal afgeven, zenden alternatieve frequenties uit waarop eveneens de ingestelde zender wordt uitgezonden. De automatische zoekfunctie stopt 5 seconden lang bij elke gevonden zender en gaat dan verder. Nadat de zenderzoekfunctie een zender heeft gevonden drukt u ongeveer drie seconden lang op een van de zendertoetsen M1-M6 (15 20). In elk frequentiebereik (FM1, FM2, FM3, MW en LW) kunt u 6 zenders opslaan. Het apparaat schakelt na enkele seconden weer over op de normale zenderweergave. Kies met BND (23) het frequentiebereik waarin u de zender hebt opgeslagen. Door het indrukken van een van de zendertoetsen M1-M6 (15 20) roept u de opgeslagen zender weer op. (21) om elke opgeslagen zender van elk frequentiebereik gedurende ongeveer 5 seconden te beluisteren. De drie frequentiebereiken FM1, FM2 en FM3 worden doorzocht op de zes sterkste zenders en de gevonden zenders worden opgeslagen onder de programmalocaties 1 ­ 6 van een frequentiebereik. Vervolgens wordt de in frequentiebereik FM1 onder programmalocatie 1 opgeslagen zender weergegeven. Druk op een van de toetsen M1-M6 (15 20) om het zoeken van zenders te stoppen. Onder Radio Data System wordt een service van de radio omroepen verstaan. Naast de gebruikelijke muzikale en gesproken bijdragen wordt extra informatie uitgezonden in de vorm van gecodeerde digitale signalen die door de autoradio worden geanalyseerd en weergegeven. In het display worden de programmanaam en andere informatie (verkeersinformatie, titel van de afgespeelde muziek, enz. Druk kort op de toets AF (12) om de AF functie voor de RDS modus (Radio Data System) in of uit te schakelen. Op het display wordt de aanduiding AF weergegeven als deze functie is ingeschakeld. Als de ontvangst nu zwak is, schakelt de radio automatisch over naar een RDS zender die hetzelfde programma uitzendt. Sommige zenders zenden op bepaalde tijden regionale programma's uit. U kunt de modus voor regionale programma's in of uitschakelen door de toets AF (12) langer dan 2 seconden ingedrukt te houden. Wacht totdat de radioaanduiding opnieuw wordt weergegeven om de modus voor regionale programma's in te schakelen. [. . . ] Dit is een informatieblok op een MP3 CD dat in de MP3 achter de eigenlijke muziekgegevens ligt. Dit kunnen gegevens over de artiest, de titel, de naam van het album en het jaar van uitbrengen van het muziekstuk zijn. Telkens wanneer u op de toets drukt, wordt een andere rubriek weergegeven: > TITEL > VERTOLKER > ALBUMNAAM > JAAR VAN UITBRENGEN > COMMENTAAR Voer nu het eerste cijfer van het titelnummer in met de draaiknop MULTIJOG (3) en bevestig met SEL (10). Voer vervolgens met de draaiknop MULTIJOG (3) het tweede cijfer van het titelnummer in. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION CD MP3 USB CAR RADIO MD 80877

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION CD MP3 USB CAR RADIO MD 80877 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag