Gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA X55190 MD 20777

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA X55190 MD 20777. Wij hopen dat dit MEDION AKOYA X55190 MD 20777 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA X55190 MD 20777 te teleladen.


MEDION AKOYA X55190 MD 20777 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1794 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION AKOYA X55190 MD 20777

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 23” LED Monitor MEDION® AKOYA® X55190 (MD 20777) NL Medion B. V. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: 0900 - 2352534 (0, 15 EUR/Min) Fax: 0900 - 3292534 (0, 15 EUR/Min) Gebruikt u a. u. b. het contactformulier op onze website www. medion. nl onder „service“ en „contact“. W 30/12 Handleiding 20. 03. 2012 12:34:46 MD20777 NL Aldi RC1 Cover. indd 1 Inhoud Inhoud. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1  Aanwijzingen m. b. t. deze handleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  Onze doelgroep. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  Onze dienstverlening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  Symbolen en signaalwoorden die in deze gebruiksaanwijzing worden gebruikt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  Correct gebruik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  Omvang van de levering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2  Veiligheidsadviezen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3  Opgelet! [. . . ] Start het afspelen en verhoog het volume tot een niveau dat voor u aangenaam is. Als een apparaat gedurende langere tijd met een hoge volume-instelling via een koptelefoon wordt bediend, kan dit schade veroorzaken aan het gehoor van de luisteraar. 7. Veiligheidsslot voor diefstalbescherming (Kensington-Lock) Beeldscherm aansluiten   Controleer of het beeldscherm nog niet met het stroomnet verbonden is (stekker nog niet in het stopcontact) en het beeldscherm en de computer nog niet ingeschakeld zijn. voor het beeldscherm klaar zodat alle nodige instellingen voor uw beeldscherm uitgevoerd zijn. Opmerking: Er kan altijd slechts één aansluitingstype tegelijk gebruikt worden. Aansluitingen op de achterkant 9 1 Aansluiten van de signaalkabel  Sluit de signaalkabel aan de passende VGA-, DVI- of HDMI-aansluitingen aan de computer en aan de beeldscherm aan. 2 Aansluiten van de audio kabel  Sluit de audiokabel aan de passende aansluitingen aan de computer en aan de beeldscherm aan. 3 Tot stand brengen van de stroomtoevoer  Sluit de stroomkabel van de stekker aan op de beeldscherm-aansluiting. Sluit nu het ene uiteinde van de meegeleverde kabel aan en steek vervolgens het andere uiteinde in een geschikt stopcontact. Het stopcontact moet zich in de buurt van het beeldscherm bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn (dezelfde stroomkring als voor PC). Opmerking: Zorg dat de netschakelaar op de externe netadapter op „I“ staat. 4 Beeldscherm inschakelen  Schakel het beeldscherm in met de aan-/stand-byschakelaar aan de voorkant van het apparaat. Vervolgens schakelt u de computer in. Ergonomie Opgelet: Voorkom verblindingen, spiegelingen en te harde licht-donker-contrasten om uw ogen te sparen. (Afb. : Ergonomie)      Oppervlakte voor de handen: Kijkafstand: Beenruimte (verticaal): Beenruimte (horizontaal): 5 tot 10 cm 50 tot 70 cm minimum 65 cm minimum 60 cm Bovenste regel op het beeldscherm op ooghoogte of iets daaronder. Nederlands 10 Bedienelementen op de voorkant 1 2 1 4 3 2 5 (Afb. : Bedienelementen op de voorkant) Sensortoets Beschrijving  Met deze toets roept u het OSD (On Screen Display) op.  +  Power blokkering, bij niet-geactiveerde OSD  +  OSD blokkering, bij niet-geactiveerde OSD Om de blokkering te activeren/deactiveren houdt u de toetsencombinatie zo lang ingedrukt tot het aangegeven balkje volledig van links naar rechts verplaatst werd.     Wanneer het OSD ingeschakeld is, kiest u met deze toets een parameter en verlaagt u de waarde. Wanneer u zich niet in het OSD bevindt: rechtstreeks oproepen van het menu Contrast/Helderheid. Wanneer het OSD ingeschakeld is, kiest u met deze toets en parameter en verhoogt u de waarde. Wanneer u zich niet in het OSD bevindt: rechtstreeks oproepen van de Beeldmodus menu’s. Wanneer u zich niet in het OSD bevindt: signaalingang kiezen Toont de operationele toestand aan. Met deze toets kunt u het beeldscherm in of uit de standbymodus schakelen. Bedienelementen op de voorkant 11 Instellen van het beeldscherm Met het OSD-menu (On Screen Display) kunt u bepaalde parameters van het beeldscherm instellen. Het OSD-menu gebruiken 1. Het OSD verdwijnt automatisch als u tijdens een vooraf bepaalde tijdsduur (bij uitlevering is dat 10 seconden) geen toets op het beeldscherm indrukt. Het OSD-menu Op de volgende pagina's worden de hoofdfuncties en de instellingsmogelijkheden via OSD uitgelegd. (Afb. : OSD-menu) 12 Nederlands Menupunt Functie/submenu Autom. aanpassing (Automatic adjustment) : Stelt de horizontale en verticale positie, de fase (fine tuning) en de maat (H-grootte) automatisch in. Contrast (Contrast) : stelt de witwaarde van de voorgrond van het beeldscherm in. Helderheid (Brightness) : Om de helderheid van de video aan te passen. DCR : Hier kunt u de DCR-functie instellen (dynamisch contrast) uit / aan. [. . . ] Binnen de beeldschermbehuizing bevinden er zich geen delen die onderhouden of gereinigd moeten worden.       Trek voor het reinigen altijd de netstekker en alle verbindingskabels uit. Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsproducten. Stel het beeldscherm noch aan fel zonlicht noch aan ultraviolette straling bloot. Bewaar de verpakking zorgvuldig en gebruik enkel deze verpakking bij transport van het scherm. Afvalverwerking Verpakking Om uw toestel tegen beschadiging tijdens het transport te beschermen, bevindt het zich in een verpakking. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION AKOYA X55190 MD 20777

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION AKOYA X55190 MD 20777 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag