Gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA P7618 MD 97774

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA P7618 MD 97774. Wij hopen dat dit MEDION AKOYA P7618 MD 97774 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA P7618 MD 97774 te teleladen.


MEDION AKOYA P7618 MD 97774 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (108 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION AKOYA P7618 MD 97774

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Vorort Austausch ergibt, gelten die besonderen Garantiebedingungen für die Vorort Reparatur bzw. En las páginas siguientes se explican las funciones principales y las posibilidades de establecimiento de opciones. Op die manier wordt het toestel op de juiste manier gebruikt en zorgt u ervoor dat uw TFT-beeldscherm lang meegaat. Als u het TFT-beeldscherm doorverkoopt, dan kunt u de gebruiksaanwijzing erbij leveren. [. . . ] Steek de voedingskabel in de voedingsbus van het TFT-beeldscherm en steek de stekker in een stopcontact in de buurt van het TFT-beeldscherm. Het stopcontact moet zich in de buurt van het TFT-beeldscherm bevinden en gemakkelijk bereikbaar zijn (dezelfde stroomkring als voor PC). Sluit uw beeldscherm aan op de Aan- / Standbyschakelaar op de voorkant van uw toestel. Opgelet: Voorkom verblindingen, spiegelingen en te harde licht-donker-contrasten om uw ogen te sparen. + + Power blokkering, bij niet-geactiveerde OSD OSD blokkering, bij niet-geactiveerde OSD Om de blokkering te activeren/deactiveren houdt u de toetsencombinatie zo lang ingedrukt tot het aangegeven balkje volledig van links naar rechts verplaatst werd. Wanneer het OSD ingeschakeld is, kiest u met deze toets een parameter en verlaagt u de waarde. Wanneer u zich niet in het OSD bevindt: rechtstreeks oproepen van het menu Contrast/Helderheid. Wanneer het OSD ingeschakeld is, kiest u met deze toets en parameter en verhoogt u de waarde. Wanneer u zich niet in het OSD bevindt: rechtstreeks oproepen van het menu Aspect ratio. In werking indicator Bevestig de keuze van de te veranderen parameter met deze toets. Met deze toets kunt u het TFT-beeldscherm in of uit de standbymodus schakelen. afhankelijk van het type van besturingssysteem verloopt de installatie van de driver anders. Volg de instructies die van toepassing zijn voor uw besturingssysteem. Als de aanwijzingen in de vorige paragrafen uw probleem niet verholpen hebben, neem dan contact met ons op. U zou ons ten zeerste helpen, als u ons de volgende informatie zou geven: Welke bijkomende randapparatuur gebruikt u?De gebruiksduur van het TFT-beeldscherm kunt u met de volgende maatregelen verlengen: Attentie!Binnen de beeldschermbehuizing bevinden er zich geen delen die onderhouden of gereinigd moeten worden. Trek voor het reinigen altijd de netstekker en alle verbindingskabels uit. Bewaar de verpakking zorgvuldig en gebruik enkel deze verpakking bij transport van het scherm. Verpakking Om uw toestel tegen beschadiging tijdens het transport te beschermen, bevindt het zich in een verpakking. De verpakkingen zijn uit materialen vervaardigd, die op een milieuvriendelijk wijze verwijderd en aan een geschikte recyclage onderworpen kunnen worden. Apparaat Dit symbool op het product of de verpakking ervan geeft aan, dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden gegooid, maar dat u verantwoordelijk bent om ervoor te zorgen dat dergelijke oude toestellen conform de gepaste normeringen gerecycleerd worden, door ze naar een recyclagepark voor elektrische en elektronische toestellen te brengen. [. . . ] U dient vóór het opsturen van het product zelf ervoor zorg te dragen dat u een reserve-kopie (back-up) maakt van eventuele in het product opgeslagen gegevens, data of software, inclusief toepassings- en systeemsoftware. MEDION aanvaardt - behoudens aan MEDION toerekenbare opzet of bewuste roekeloosheid geen aansprakelijkheid voor het verlies van deze gegevens en informatie. De vervanging van defecte onderdelen gebeurt bij materiaal- of productiefouten door nieuwe onderdelen. Eventueel wordt het volledige product vervangen door een gelijk of functioneel gelijkwaardig product. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION AKOYA P7618 MD 97774

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION AKOYA P7618 MD 97774 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag