Gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA P6634 MD 98179

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA P6634 MD 98179. Wij hopen dat dit MEDION AKOYA P6634 MD 98179 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA P6634 MD 98179 te teleladen.


MEDION AKOYA P6634 MD 98179 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1294 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION AKOYA P6634 MD 98179

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] 39, 6 cm / 15, 6“ Notebook MEDION® AKOYA® P6634 NL Medion B. V. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: 0900 - 2352534 (0, 15 EUR/Min) Fax: 0900 - 3292534 (0, 15 EUR/Min) Gebruikt u a. u. b. het contactformulier op onze website www. medion. nl onder „service“ en „contact“. BE Medion B. V. Kennedylaan 16a 5981 XC Panningen Nederland Hotline: 022006198 Fax: 022006199 Gebruikt u a. u. b. [. . . ] Het ® besturingssysteem Windows neemt een klein gedeelte van de capaciteit voor de administratie van de harde schijf in, daarom staat niet de complete capaciteit van de harde schijf ter beschikking. Dit verklaart mogelijke verschillen tussen BIOS- informatie en besturingssysteeminformatie. Op de harde schijf bevindt zich het besturingssysteem van de notebook, verdere toepassingsprogramma´s en veiligheidsbestanden, zodat de volle capaciteit reeds verlaagd is. Op de eerste partitie (C:\) bevinden zich het besturingssysteem, de toepassingsprogramma´s en de documenten en instellingen van de ingerichte gebruikers. De tweede partitie (D:\) dient ter beveiliging van informatie en bevat extra stuurprogramma´s (D: \Driver) en software (D: \Tools) voor uw notebook. Bovendien vindt u in nog twee andere, niet-overschrijfbare partities de startbestanden voor systeemherstel ( p. Deze partities zijn niet zichtbaar en mogen niet worden gewist. * Original Equipment Manufacturer / van de fabrikant aangekochte programmaversies, die meestal in combinatie met volledige producten worden verkocht. 40 Belangrijke Mappen Hieronder hebben wij de belangrijkste mappen opgenoemd en de inhoud beschreven. Wis of wijzig deze directories of de inhoud ervan niet aangezien gegevens daardoor verloren zouden kunnen gaan of de systeemfunctionaliteit in gevaar zou kunnen komen. C:\ In de hoofdmap van station C: bevinden zich belangrijke, voor de start van Windows noodzakelijke bestanden. In de kooptoestand zijn deze bestanden uit veiligheidsredenen niet te zien. C:\Program Files Als de naam al laat vermoeden, installeren programma´s in deze mappen de bij toepassingen behorende bestanden. In deze map vind u het voor uw PC noodzakelijke stuurprogramma´s (reeds geïnstalleerd). Hier vind u extra programma´s en verdere documentatie voor uw notebook. In deze map staan de herstelbestanden om uw notebook in de kooptoestand te herstellen, zie ook bladzijde 75. 41 Het optische station CD/DVD invoeren Anders dan bij CD-ROMs in een PC gebruikt de notebook een klem om de CD vast te houden. Als u een CD invoert, moet u erop letten dat deze precies op de klem wordt gedrukt. Gebruik geen vervormde of beschadigde discs teneinde uw drive niet te beschadigen. Gebruik geen gekraste, gebarsten, vuile discs of discs van slechte kwaliteit. Door de hoge snelheden van de drive kunnen deze breken en uw gegevens vernietigen alsook uw toestel beschadigen. Controleer de discs nauwgezet vooraleer ze in het toestel te plaatsen. Schade die door defecte media ontstaan, vallen niet onder de garantie en worden niet gratis hersteld. Als de CD niet correct op de klem wordt geplaatst, kan deze bij het sluiten van de schijflade beschadigen. 42 ► Druk op de ejecttoets aan het CD-station om de lade te openen. ► Neem de CD uit zijn hoes, indien mogelijk zonder de onbedrukte zijde aan te raken (gegevens). ► Leg de disk met de tekst naar boven op de lade en druk hem voorzichtig naar beneden, zodat de disk vlak op de lade ligt en hoorbaar in de CD-klem ineensluit. ► Controleer of de CD vrij kan draaien en schuif de lade voorzichtig terug in het CDROM-station. [. . . ] Elke pixel is verder opgebouwd uit drie sub-pixels met elk hun respectievelijke basiskleur (rood, groen, blauw). Regels Blauw Groen Rood 85 Pixelfouten -Type: • • • Type 1: voortdurend oplichtende pixels (heldere, witte punt), maar niet aangestuurd. Een witte pixel ontstaat door het oplichten van alle drie de sub-pixels. Type 2: niet oplichtende pixel (donkere, zwarte punt), hoewel aangestuurd. Type 3: abnormale of defecte sub-pixel van rode, groene of blauwe kleur. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION AKOYA P6634 MD 98179

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION AKOYA P6634 MD 98179 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag