Gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA P6622 MD 98250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA P6622 MD 98250. Wij hopen dat dit MEDION AKOYA P6622 MD 98250 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA P6622 MD 98250 te teleladen.


MEDION AKOYA P6622 MD 98250 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (469 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION AKOYA P6622 MD 98250

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Lees, als u uw autoradio zelf wilt inbouwen, de aanwijzingen voor inbouwen en aansluiten in deze handleiding. Plaats het apparaat in de daarvoor geschikte slede of kies een plaats voor het monteren van het apparaat die de bestuurder bij het rijden niet hindert. Sluit de kabels even tijdelijk aan voordat u het apparaat definitief inbouwt. Neem contact op met een garage of inbouwbedrijf als er wijzigingen aan de wagen noodzakelijk zijn. [. . . ] Het relais zorgt dat de antenne automatisch wordt uitgeschoven als de radio wordt ingeschakeld. Deze relaiskabel kan ook worden gebruikt voor het sturen van een externe ver sterker. Zie voor details over de aansluiting de gebruikshandleiding van de ver sterker. Sluit het gele snoer nooit aan op de motorkabel; dit kan de radio bescha digen!BLOCK B luidsprekers BLOCK A stroomvoorziening 1 2 3 4 5 6 7 rechts achter + rechts achter rechts voor + rechts voor links voor + links voor links achter + 1 2 3 4 5 6 7 Voor het verhelpen hiervan moeten de rode draad (schakel plus) en de roze draad (constante plus) in het ISO blok omgewisseld worden. Neem bij het uitbouwen eerst het front frame af en steek de rechter en linker sleutels in de betreffende sleuven aan de zijkanten van het apparaat. De lippen worden daardoor teruggebogen en u kunt het apparaat uit de slede trekken. Als het bedieningspaneel niet correct is ingebouwd, wordt op het display onjuiste informatie weergegeven en/of werken enkele toetsen niet naar behoren. Als u de radio uitschakelt draait het bedie ningspaneel horizontaal en wijst de achter zijde naar voren. Om het bedieningspaneel weer om te draaien en tegelijkertijd de radio in te scha kelen drukt u op de linker bovenhoek van de achterzijde. Stel het volume altijd zo in, dat u de geluidssignalen van eerstehulpdiensten nog goed kunt horen. PI (, , Program Identification Code"): Met behulp van het PI signaal kan de auto radio de ontvangen zender identificeren. PS (, , Program Service Name"): Met deze service kan de naam van de zender worden weergegeven. AF (, , Alternative Frequencies"): De autoradio zoekt automatisch de best te ontvangen alternatieve frequentie voor de ingestelde zender. EON (, , Enhanced Other Network Information"): Bij uitgezonden verkeersinfor matie wordt ook bij het luisteren naar een andere zender binnen een keten van zenders overgeschakeld naar de zender met verkeersinformatie. PTY (, , Program Type Code" Herkenning soort programma): Via dit signaal kan gezocht worden op de gekozen programma inhoud, bv. U kunt nu volgens de onderstaande categorieën uw zenders zoeken/kiezen: Druk kort op de toets TA (8) om deze modus in of uit te schakelen. In de TA modus wordt tijdens de CD functie meteen naar de radio overgescha keld als er verkeersinformatie wordt uitgezonden. Als EON verkeersinformatie vindt op een andere zender, kan worden overgeschakeld naar die EON zender. De TA functie kan worden onderbroken door opnieuw op TA te drukken zonder dat daardoor de TA modus wordt uitgeschakeld. Met de meer uitgebreide zenderinformatie , , EON" beschikt u over extra functies bij het vinden van een zender met verkeersinformatie. Het apparaat schakelt ook over op een zender met verkeersinformatie, als u naar een zender luistert die geen verkeersinformatie uitzendt. [. . . ] Deze functie en de andere specifieke MP3 functies zijn geheel afhankelijk van de MP3 CD. Op MP3 CD ROM's kunnen zowel afzonderlijke titels staan als mappen. Houd er bij het maken van een MP3 CD rekening mee, dat u titels niet op hetzelfde niveau opslaat als mappen, maar alleen in de mappen. Het op hetzelfde niveau door elkaar opslaan van titels en mappen kan problemen bij het afspelen veroorzaken. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION AKOYA P6622 MD 98250

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION AKOYA P6622 MD 98250 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag