Gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA E7210 MD 96773

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA E7210 MD 96773. Wij hopen dat dit MEDION AKOYA E7210 MD 96773 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA E7210 MD 96773 te teleladen.


MEDION AKOYA E7210 MD 96773 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2770 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION AKOYA E7210 MD 96773

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tips voor deze handleiding Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw PC. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen doorgeven. Wij hebben dit document zo opgebouwd, zodat u altijd via de inhoudsopgave de benodigde informaties thematisch na kunt lezen. Om de PC meteen in gebruik te nemen, lees a. u. b de hoofdstukken „Veiligheidsvoorschriften“ (vanaf Blz. [. . . ] De transfer-snelheid van gegevens ligt tussen 1, 5 Mbit/s en 12 Mbit, is afhankelijk van het daaraan aangesloten toestel. Opmerking Indien mogelijk sluit u uw apparaten steeds aan de aansluiting aan, waaraan ze werden geïnstalleerd. Anders krijgt u een nieuwe ID en is een bijkomende installatie van de drivers nodig. 54 Nederlands Notebook beveiligen Tegen toegang door onbevoegden stelt uw nieuwe notebook software- en hardwaretoepassingen ter beschikking. Opstartwachtwoord Bediening 55 Appendix Notebook beveiligen Hulp Componenten U kunt uw Notebook met een opstart wachtwoord tegen onbevoegd gebruik beschermen. Bij het aanzetten van het notebook verschijnt dan een verzoek het wachtwoord in te typen op het scherm. Als u uw wachtwoord hebt vergeten, heeft u geen mogelijkheid dit te wissen. U kunt ook de beveiligingsinstelling van Windows gebruiken, om uw gegevens tegen onbevoegden te beschermen. Zie verdere aanwijzingen in hoofdstuk „Bestand en Systeemveiligheid“ vanaf pagina 68. Gebruik van een veiligheidsslot Met een zogenoemde Kensington veiligheidsslot kunt u uw Notebook tegen diefstal beschermen. In de computerhandel vind u dit veiligheidsslot met kabel als toebehoor. Om het veiligheidsslot aan te brengen, draai het kabel om een stationair voorwerp, bvb. steek het slot in de Kensingtonfitting en draai de sleutel, om het af te sluiten. Bewaar de sleutel op een veilige plek. Veiligheid Software Dit hoofdstuk gaat over het thema Software. Hierbij maken wij een verschil tussen de BIOS, de Toepassingsprogramma´s en het Besturingssysteem, die wij als eerste behandelen. Windows Vista leren kennen Het besturingssysteem Windows Vista® biedt u veel mogelijk-heden, de bediening te begrijpen en de veelvuldige mogelijkheden te gebruiken: ® Windows Vista - Snelhandleiding Deze handleiding geeft u een kort overzicht van het gebruik van uw besturingssysteem. De volgende thema’s worden besproken: • • • • Eerste stappen Het Welkom-center Nieuwigheden Oproepen van hulp ® We bevelen deze lectuur aan aan alle beginners en mensen die overstappen van andere versies van Windows. Windows Vista - Help en ondersteuning Hier vindt u een uitgebreide verzameling van handleidingen, hulpjes en voorstellen voor de probleemoplossing. Deze hulp bespreekt het gehele spectrum van het Windows-Besturingssysteem. De in thema´s opgedeelde informaties laten zich afdrukken of met leestekens voorzien. Kies nu Help en ondersteuning ® 56 Nederlands Windows Vista® - Introductiecentrum Bij de eerste weergave van het Windows Vista® bureaublad ziet u het Introductiecentrum. Dit bevat nuttige links, die het u makkelijker zullen maken met Windows te beginnen werken. u het beginnen gebruiken van Windows zullen vergemakkelijken. De doelstelling van deze opties is om zowel beginners als ook ervaren gebruikers erbij te helpen om na de eerste ingebruikname nog bijkomende instellingen voor ® een optimaal gebruik van Windows Vista te laten opnemen. Het Introductiecentrum is in vele kleine themagebieden onderverdeeld, zodat de gebruiker de mogelijkheid heeft de inhoud optimaal op zijn kennis af te stemmen. Hier zijn nog enkele bijkomende links: • De details van uw computer weergeve (Hier vindt u informatie over uw computer, type van de grafische kaart ® alsook de editie van Windows Vista . ) Bestanden en instellingen overzetten (Overdragen van gegevens en instellingen van uw oude PC. ) Nieuwe gebruikers toevoegen (Administratie en inrichting van gebruikersaccounts voor elke gebruiker van de PC. ) Verbinding met internet maken (Hier stelt u uw Internet-toegang in. ) Nieuw in Windows Vista ® (Hier komt u te weten waarin Windows Vista anders is dan oudere versies van Windows. ) ® • • • • Software 57 Appendix Hulp Componenten Bediening Veiligheid • • het gebruik van het e-mail-programma . . . en nog veel meer! Gebruik het Welkom-center om uw notebook beter te leren kennen en optimaal te gebruiken. Het is ook een bijkomende bron van informatie voor het herkennen en oplossen van mogelijke problemen. [. . . ] de niet-limitatieve opsomming van defecten als gevolg van overmacht (zoals oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme, oproer, molest, brand, blikseminslag, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, staking, stiptheidsacties, in- en invoerbelemmeringen, overheidsmaatre- • • 98 Nederlands Garantievoorwaarden voor België 99 Appendix Hulp Componenten Bediening Veiligheid gelen, defecten aan machines, storingen in de levering van gas, water- en elektriciteit, vervoersproblemen). Mocht tijdens het onderzoek naar het defecte product blijken dat het defect niet wordt gedekt door de garantie, dan zal MEDION u hiervan op de hoogte stellen en u hierbij in de gelegenheid stellen om aan de hand van een offerte een beslissing te nemen over de vraag of u het defecte product toch gerepareerd/vervangen wenst te zien. In deze offerte zal een opgave worden verstrekt van de met de reparatie/vervanging gemoeide kosten. 4. Servicehotline Voordat u uw product aan MEDION opstuurt dient u contact op te nemen met de hotline. Hier krijgt u alle noodzakelijke informatie hoe u aanspraak kunt maken op de garantie. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION AKOYA E7210 MD 96773

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION AKOYA E7210 MD 96773 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag