Gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA X7810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA X7810. Wij hopen dat dit MEDION AKOYA X7810 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION AKOYA X7810 te teleladen.


MEDION AKOYA X7810 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8972 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION AKOYA X7810

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Hou deze handleiding steeds binnen handbereik in de buurt van uw notebook. Bewaar deze gebruikshandleiding zorgvuldig om ze in geval van doorverkoop aan de nieuwe eigenaar te kunnen doorgeven. Wij hebben dit document zo opgebouwd, zodat u altijd via de inhoudsopgave de benodigde informaties thematisch na kunt lezen. Wij raden u aan, ook de andere hoofdstukken te lezen, om gedetailleerde verklaringen en gebruikstips voor uw notebook te verkrijgen. [. . . ] Tegen toegang door onbevoegden stelt uw nieuwe notebook software- en hardwaretoepassingen ter beschikking. U hoeft geen sleutelwoorden meer te onthouden, omdat de software die voor u beheert. Het programma onthoudt alle invoeringen, die voor de authenticatie noodzakelijk zijn en slaat deze op. Door uw vingerafdruk herkent het programma, dat u bevoegd bent om de aanmeldgegevens op te roepen en door te geven. Wanneer het niet mogelijk is u te identificeren door middel van uw vingerafdruk (bijv. Op vreemde toestellen), kunt u zich zoals gebruikelijk, aan de hand van uw toegangsgegevens aanmelden. De Omnipass Assistent wordt opgestart en leidt u doorheen de configuratie: In het volgende venster wordt de gebruikersnaam die u tijdens de aanmeldingsprocedure ingevoerd heeft, aangegeven. In zoverre u een paswoord heeft ingevoerd, moet u dit hier nu weer invoeren. Wij bevelen u aan de procedure af te breken in zoverre u nog geen paswoord heeft ingevoerd en pas weer verder te gaan wanneer u in de systeembesturing en gebruikersaccounts een gepast paswoord heeft ingevoerd. De optie gebruiker van een beveiligd gebruikersprofiel opnieuw instellen is bij een eerste gebruik niet relevant, maar pas wanneer op een dag de fabriekinstellingen opnieuw op uw notebook op moeten worden ingesteld. In zoverre u een paswoord ingevoerd heeft, kunt u met de instellingen verder gaan. Zet uw haakje bij , , Enable System Boot Authentication " en verwijder voor bijkomende veiligheid de optie , , Enable Single Touch Boot feature ". Nadat u uw systeem opnieuw liet opstarten wordt nu ofwel uw vingerafdruk dan wel het pas ingevoerde paswoord opgevraagd alvorens het besturingssysteem kan worden opgestart. Wanneer u twee of meer gebruikersaccounts heeft aangemaakt, kunnen de gebruikers zich door middel van hun vingerafdruk aanmelden. Wanneer één (of ook meerdere) gebruiker(s) als met de notebook werken, gaat u gewoon met de vinger over de sensor en de nieuwe gebruiker wordt aangemeld. Tip Wijzigingen in de systeeminstellingen kunnen enkel door de gebruiker met beheersrechten worden doorgevoerd. Om uw notebook extra te beschermen tegen onbevoegde toegang, heeft u bovendien de mogelijkheid een bijkomende toegangscontrole in te instellen voor alle bestanden en directories. Daarbij worden de bestanden geconverteerd in een formaat dat door onbevoegde gebruikers niet gelezen kan worden (codering). Na de codering kunnen de bestanden enkel met uw hoofdwachtwoord of met een zeker beveiligingsapparaat ontgrendeld of gedecodeerd worden. De gecodeerde directories nemen de naam van de oorspronkelijke directory over, maar eindigen op ". Om een bestand of directory te coderen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand of op de directory die u tegen onbevoegde toegang wilt beschermen. Om een bestand of directory te decoderen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand of de directory waarvoor u de normale toegang wilt herstellen. [. . . ] Bijzondere garantievoorwaarden voor MEDION PC, Notebook, Pocket PC (PDA) u en producten met navigatiefunctie (PNA) Heeft een van de meegeleverde opties een defect dan heeft u ook aanspraak op een reparatie of omruiling. de garantie dekt de materiaal-en arbeidskosten voor het herstel van de functionaliteit en intrinsieke elementen van het betreffende MEDION product. Gebruik van hardware bij uw product die niet door MEDION is geproduceerd noch door MEDION is verkocht, is kan de garantie doen vervallen indien aantoonbaar is dat daardoor de schade aan het MEDION product of de meegeleverde opties ontstaan is. Dat geldt voor de voor-geïnstalleerde systeem en besturingssoftware alsmede voor meegeleverde toepassingsprogramma's. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION AKOYA X7810

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION AKOYA X7810 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag