Gebruiksaanwijzing MEDION 8 IN 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL MD 81035

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION 8 IN 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL MD 81035. Wij hopen dat dit MEDION 8 IN 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL MD 81035 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION 8 IN 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL MD 81035 te teleladen.


MEDION 8 IN 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL MD 81035 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5512 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION 8 IN 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL MD 81035

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Tasten Hintergrundbeleuchtung: Drücken Sie die Ta ste , um die blaue Hintergrundbeleuchtung der Tasta tur ein und wieder auszuschalten. Die Codes der entsprechenden Geräte sind der Codeliste, die dieser Bedienungsanleitung beiliegt, zu entnehmen. Die Code Identifizierung bietet Ihnen die Möglichkeit, be reits eingegebene Codes, die in der Fernbedienung gespei chert sind, zu bestimmen. Oben) an der Stelle, wo die Zeitverzögerung eingebaut werden soll, die Taste (Pause). [. . . ] In deze gevallen kunt u de leerfuncties gebruiken om de functies van de oorspronkelijke afstandsbediening over te brengen naar de gewenste toetsen van de universele afstandsbediening (zie "Leerfunctie" op pagina 8). De toets (Opname) moet tweemaal worden ingedrukt voor opnemen op een videorecorder. Voor gecombineerde apparaten zijn meerdere besturingsmogelijkheden beschikbaar. Sommige gecombineerde apparaten (zoals een televisietoestel met videorecorder) hebben twee apparaatcodes nodig voor elke onderdeel van het apparaat. Andere gecombineerde apparaten hebben slechts één code nodig. Hier moet u eerst het onderdeel van het apparaat selecteren dat u wilt bedienen. Nu stuurt u het DVD deel van het gecombineerde apparaat aan door de brontoets DVD langer dan een seconde ingedrukt te houden. U kunt de videorecorder in het gecombineerde apparaat aansturen door eerst kort op de toets SETUP en vervolgens op de brontoets DVD te drukken. Als uw gecombineerde apparaat weliswaar maar één apparaatcode nodig heeft, maar u beide onderdelen van het apparaat met twee brontoetsen wilt bedienen, gaat u als volgt te werk: Programmeer de apparaatcode onder twee brontoetsen. bedien het ene onderdeel van het apparaat met een van beide brontoetsen. Gebruik de leerfunctie (zie volgend hoofdstuk) om de gewenste functies van het andere onderdeel van het apparaat over te brengen naar de andere brontoets. U kunt functies van een originele afstandsbediening handmatig in uw universele afstandsbediening opslaan. Elke originele afstandsbediening kan onder elke brontoets worden opgeslagen ("8 in 1 functie"). als het geheugen vol is , knippert de achtergrondverlichting van de brontoets 3 seconden lang. Als u een extra functie programmeert bij een bestaande code, moet u er vooraf op letten welke toets nog niet bezet is. Onder de volgende toetsen kunnen geen functies worden geprogrammeerd: LEARN, SETUP, ALL OFF, MACRO en alle brontoetsen. enkele originele afstandsbedieningen (voor dvd , videorecorder , SAT , enz. ) kunnen zelf worden geprogrammeerd met apparaatcodes van bepaalde TV merken, zodat basisfuncties kunnen worden uitgevoerd vanaf het televisietoestel (volume, geluid uitschakelen, zenders zoeken). Probeer niet de functies van een originele afstandsbediening die is geprogrammeerd met de code van een ander televisietoestel over te brengen naar uw universele afstandsbediening. Doe eerst een test door een wellekeurige instructie te programmeren en vervolgens uit te proberen. Verwijder daarna alle instructies (zie "Instructies voor alle brontoetsen wissen" op pagina 9) en begin met de daadwerkelijke programmering. Voer de leerfunctie niet uit onder lampen met een laag energieverbruik. [. . . ] Als u per ongeluk een apparaat hebt gekozen dat geen eigen volumeregeling heeft, knippert de brontoets 3 seconden lang. U kunt de universele afstandsbediening ook zodanig instellen dat op een specifiek apparaat alleen de eigen functies voor volume en geluid uitschakelen wordt aangestuurd. Houd de toets SETUP ongeveer 3 seconden lang ingedrukt, totdat de achtergrondverlichting van de brontoets na kort knipperen permanent brandt. Druk op de brontoets voor het apparaat dat alleen de eigen functie voor volume en geluid uitschakelen moet bevatten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION 8 IN 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL MD 81035

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION 8 IN 1 UNIVERSAL REMOTE CONTROL MD 81035 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag