Gebruiksaanwijzing MEDION 42 PLASMA DISPLAY MD 41842

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MEDION 42 PLASMA DISPLAY MD 41842. Wij hopen dat dit MEDION 42 PLASMA DISPLAY MD 41842 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MEDION 42 PLASMA DISPLAY MD 41842 te teleladen.


MEDION 42 PLASMA DISPLAY MD 41842 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4110 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MEDION 42 PLASMA DISPLAY MD 41842

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Die Funktion BILD-IN-BILD bietet die Möglichkeit bei der Darstellung von PC-Signalen, Videobilder einzublenden. Esta pantalla es un dispositivo técnico informático y cumple con las directrices y normas siguientes de la Unión Europea: D 89/336/CEE del 3 de mayo de 1989 con las modificaciones posteriores (Directiva 92/31/CEE de abril de 1992 y Directiva 93/68/CEE del 22 de julio de 1993) D 73/23/CEE del 19 de febrero de 1973 con las modificaciones posteriores (Directiva 93/68/CEE del 22 de julio de 1993) D EN55013, EN55020, EN61000-3-2/-3 (Compatibilidad electromagnética) D EN60065 (Condiciones de seguridad). Para evitar o reducir el riesgo de quemaduras considere las siguientes indicaciones y recomendaciones: D durante las 100 primeras horas de servicio deberían mostrarse imágenes móviles o imágenes fijas ajustadas a la pantalla que cambien con frecuencia D utilice su pantalla en un formato que ajuste la imagen a la pantalla (16:9) D al utilizar una pantalla PC debe activar siempre el salvapantallas D muestre siempre que sea posible imágenes móviles D desconecte la pantalla siempre que no la utilice D disminuya el contraste y el brillo D muestre imágenes con muchos colores y graduación de colores. Identificará la parte superior por la dirección de las puntas de las flechas impresas en la cara longitudinal de la caja. [. . . ] Als u probeert, het beeldscherm alleen op te tillen, kan dit gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. D Overtuig u vóór het monteren ervan dat het beeldscherm is uitgeschakeld en dat de stroomkabel en de signaalkabel is uitgetrokken. Sluit het apparaat aan en schakel het in Steek de stroomkabel in de stroomingangsbus op het beeldscherm en steek de stekker in het stopcontact. D Kabelaansluiting/terrestrische antenne Als u een kabelaansluiting of een terrestrische antenne wilt aansluiten, moet u hiervoor de bus ANTENNA gebruiken. D Satellietontvanger Als u uw televisieprogramma's via satelliet wilt ontvangen, moet u uw receiver met een scartkabel op de bus SCART 1 of SCART 2 aansluiten. D PC Als u uw pc op het plasma beeldscherm wilt aansluiten, moet u de PC DVI I bus gebruiken. Als uw pc een analoge VGA uitgang heeft, moet u een kabel DVI I op 15 Pin HD Sub gebruiken. Bij oudere types grafische PC kaarten bestaat de kans dat pin 9 dicht is. Maak het deksel van het batterijvakje op de achterkant van de afstandsbediening open en doe de twee meegeleverde batterijen (type LR03 Micro AAA) in de afstandsbediening. Nu staat het beeldscherm in stand by en kunt u het met de afstandsbediening inschakelen. Zet uw externe videobron aan en schakel het beeldscherm in met de toets VIDEO op uw afstandsbediening. Denk eraan: al naar gelang op welke SCART bus uw ontvanger aangesloten, moet u de toets VIDEO meerdere malen indrukken. Zet het beeldscherm aan met de toets PC op uw afstandsbediening en kies de desbetreffende signaalingang ( PC(RGB) of PC(DVI) ). Hier voor roept u met de toets MENU op uw afstandsbediening het OSD menu van uw beeldscherm op en kiest u in het submenu INGANGEN uw ingangssignaal. U kunt uw plasma beeldscherm met behulp van de OSD menubediening gemakkelijk instellen en bedienen. Het gekozen menu of de gekozen functie krijgt een gekleurde achtergrond. Als functies als waarde of als balkdiagram weergegeven worden, kunt u met deze toets de waarde verhogen. Het geselecteerde menupunt wordt krijgt een groene achtergrond en kan veranderd worden. Het gekozen menu of de gekozen functie krijgt een gekleurde achtergrond. Als functies als waarde of als balkdiagram weergegeven worden, kunt u met deze toets de waarde verlagen. Om de vooraf inge stelde taal te veranderen, roept u in het hoofdmenu het menupunt <INSTELLING> op. Markeer in het submenu het menu punt <TAAL> en kies de gewenste taal: Ingangen Beeld Weergave Geluid Instelling Info > > > > > > De verschijnduur (de duur na de laatste keer indrukken tot aan het verdwijnen) van het OSD menu te veranderen, kiest u in het hoofdmenu het menupunt <INSTELLING>. [. . . ] Als u uw persoonlijke instellingen wilt activeren, moet u het menupunt <GROOTTE> op AAN zetten. Formaat > Kleurtemperatuur: normaal Contrast: normaal Picture-in-picture > Stilstaand beeld " Gebruiker kleurtemperat. U kunt het plasma beeldscherm zodanig instellen, dat het na een bepaalde tijd automatisch wordt uitgeschakeld. Kies in het menupunt <UITSCHAKELTIJD> één van de aangegeven tijden. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MEDION 42 PLASMA DISPLAY MD 41842

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MEDION 42 PLASMA DISPLAY MD 41842 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag