Gebruiksaanwijzing MAKITA GA 9020 K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MAKITA GA 9020 K. Wij hopen dat dit MAKITA GA 9020 K handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MAKITA GA 9020 K te teleladen.


MAKITA GA 9020 K : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (685 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MAKITA GA 9020 K

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ook andere persoonlijke-veiligheidsmiddelen, zoals een stofmasker, handschoenen, helm en schort, dienen te worden gedragen. Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens enige werk aan het gereedschap uit te voeren. Gebruik uitsluitend schijven met de juiste diameter en met een maximale draaisnelheid van minstens de hoogste onbelaste snelheid zoals aangegeven op het typeplaatje op het gereedschap. Bij gebruik van een schijf met een verzonken middengat, mag u uitsluitend met glasvezel versterkte schijven gebruiken. [. . . ] Laat de aan/uit-schakelaar los om het gereedschap te stoppen Voor continue werking knijpt u de aan/uit-schakelaar in (in de richting van pijl B) en duwt u vervolgens tegen de vergrendelhendel (in de richting van pijl A). Om vanuit de vergrendelde werking het gereedschap te stoppen, knijpt u de aan/uit-schakelaar helemaal in (in de richting van pijl B) en laat u deze vervolgens weer los. Voor gereedschappen met een uit-vergrendeling Om te voorkomen dat de aan/uit-schakelaar per ongeluk wordt bediend, is een vergrendelhendel aangebracht. Om het gereedschap te starten, duwt u tegen de uitvergrendelhendel (in de richting van pijl A) en knijpt u vervolgens de aan/uit-schakelaar in (in de richting van pijl B). Laat de aan/uit-schakelaar los om het gereedschap te stoppen Voor gereedschappen met een aan-vergrendeling en een uit-vergrendeling Om te voorkomen dat de aan/uit-schakelaar per ongeluk wordt bediend, is een vergrendelhendel aangebracht. Om het gereedschap te starten, duwt u tegen de uitvergrendelhendel (in de richting van pijl A) en knijpt u vervolgens de aan/uit-schakelaar in (in de richting van pijl B). Laat de aan/uit-schakelaar los om het gereedschap te stoppen Voor continue werking, duwt u tegen de vergrendelhendel (in de richting van pijl A), knijpt u de aan/uit-schakelaar in (in de richting van pijl B), en duwt u vervolgens de vergrendelhendel (in de richting van pijl A) nog verder. Om vanuit de vergrendelde werking het gereedschap te stoppen, knijpt u de aan/uit-schakelaar helemaal in (in de richting van pijl B) en laat u deze vervolgens weer los. OPMERKING: De modellen GA7020S, GA9020S, GA7020SF en GA9020SF beginnen langzaam te draaien nadat ze zijn ingeschakeld. Deze langzame-opstartfunctie zorgt voor een geleidelijkere werking en minder vermoeidheid voor de gebruiker. om de schijf te verwijderen , volgt u de procedure in omgekeerde volgorde. BEDIENING WAARSCHUWING: • Het moet nooit nodig zijn om grote kracht uit te oefenen op het gereedschap. Het gewicht van het gereedschap zorgt al voor voldoende druk op het werkstuk. Grote kracht en hoge druk uitoefenen kunnen ertoe leiden dat de schijf breekt. € Voorkom dat de schijf over het werkstuk huppelt of bekneld raakt tijdens het werken in hoeken, op scherpe randen, enz. Hierdoor kunt u de controle over het gereedschap verliezen of terugslag worden veroorzaakt. Als dergelijke zaagbladen op een slijpmachine worden gebruikt, springen ze veelal waardoor u de controle over het gereedschap verliest en persoonlijk letsel kan ontstaan. LET OP: • Schakel het gereedschap nooit in terwijl deze het werkstuk raakt omdat hierdoor de gebruiker kan worden verwond. € Draag tijdens het gebruik altijd een veiligheidsbril of gezichtsbescherming. € Schakel na gebruik altijd het gereedschap uit en wacht totdat de schijf volledig tot stilstand is gekomen alvorens het gereedschap neer te leggen. ONDERDELEN AANBRENGEN/ VERWIJDEREN LET OP: • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens enige werk aan het gereedschap uit te voeren. 3) LET OP: • Controleer altijd voor gebruik dat de zijhandgreep stevig vastzit. [. . . ] Haal de versleten koolborstels eruit, plaats de nieuwe erin, en zet de koolborsteldoppen goed vast (zie afb. Om de VEILIGHEID en BETROUWBAARHEID van het gereedschap te handhaven, dienen alle reparaties, onderhoud en afstellingen te worden uitgevoerd door een erkend Makita-servicecentrum, en altijd met gebruikmaking van originele Makitavervangingsonderdelen. ACCESSOIRES LET OP: • Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita-gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing wordt beschreven. Het gebruik van andere accessoires of hulpstukken kan gevaar voor persoonlijk letsel opleveren. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MAKITA GA 9020 K

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MAKITA GA 9020 K zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag