Gebruiksaanwijzing MAKITA GA5030RK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MAKITA GA5030RK. Wij hopen dat dit MAKITA GA5030RK handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MAKITA GA5030RK te teleladen.


MAKITA GA5030RK : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (462 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MAKITA GA5030RK

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Zorg ervoor dat u weet wat ze betekenen alvorens het gereedschap te gebruiken. Ook andere persoonlijke-veiligheidsmiddelen, zoals een stofmasker, handschoenen, helm en schort, dienen te worden gedragen. Gebruik uitsluitend schijven met de juiste diameter en met een maximale draaisnelheid van minstens de hoogste onbelaste snelheid zoals aangegeven op het typeplaatje op het gereedschap. [. . . ] Zorg ervoor dat de ventilatie-openingen niet verstopt raken bij gebruik in een stoffige omgeving. Als het noodzakelijk is het stof te verwijderen, moet u het gereedschap eerst loskoppelen van de netvoeding (gebruik hiervoor niet-metalen voorwerpen) en wees voorzichtig geen inwendige onderdelen te beschadigen. continu te laten werken , knijpt u de aan/uit-schakelaar in en drukt u vervolgens op de vergrendelknop. Om vanuit de vergrendelde werking het gereedschap te stoppen, knijpt u de aan/uit-schakelaar helemaal in en laat u deze vervolgens weer los. Voor gereedschappen zonder een vergrendelknop Om te voorkomen dat de aan/uit-schakelaar per ongeluk wordt bediend, is een uit-vergrendelhendel aangebracht. Om het gereedschap te starten, trekt u eerst de uitvergrendelhendel in de richting van de gebruiker en knijpt u vervolgens de aan/uit-schakelaar in. ONDERDELEN AANBRENGEN/ VERWIJDEREN LET OP: • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens enige werk aan het gereedschap uit te voeren. Een opzetdeel aanbrengen en verwijderen Draai de spankopmoer los en steek het opzetdeel in de spankopmoer. Gebruik één steeksleutel om de as op zijn plaats te houden en de andere om de spankopmoer stevig aan te draaien. 2) De as van het opzetdeel mag niet meer dan 8 mm uit de spankopmoer steken. Als deze afstand groter wordt, kunnen trillingen ontstaan of de as van het opzetdeel breken. LET OP: • Gebruik de juiste maat spankop voor het opzetdeel dat u wilt gebruiken. BEWAAR DEZE VOORSCHRIFTEN BESCHRIJVING VAN DE FUNCTIES LET OP: • Controleer altijd of het gereedschap is uitgeschakeld en de stekker uit het stopcontact is getrokken alvorens de functies van het gereedschap te controleren of af te stellen. BEDIENING Schakel het gereedschap in zonder dat het opzetdeel het werkstuk raakt en wacht tot het opzetdeel op volle snelheid draait. Een te hoge druk op het gereedschap leidt slechts tot een slecht resultaat en overbelasting van de motor. 1) LET OP: • Controleer altijd, voordat u de stekker in het stopcontact steekt, of de schakelaar op de juiste manier schakelt en weer terugkeert naar de uit-stand nadat deze is losgelaten. [. . . ] Tenslotte draait u de zijhandgreep stevig vast door deze rechtsom te draaien. LET OP: • Als u het gereedschap zonder de zijhandgreep wilt gebruiken, plaatst u de rubberen beschermdop terug op het gereedschap. € Bij het terugplaatsen van de rubberen beschermdop, duwt u deze zodanig op het gereedschap dat het uitsteeksel aan de binnenkant van de rubberen dop op zijn plaats zit in de groef in het gereedschap. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MAKITA GA5030RK

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MAKITA GA5030RK zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag