Gebruiksaanwijzing MAKITA DF331DWAE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MAKITA DF331DWAE. Wij hopen dat dit MAKITA DF331DWAE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MAKITA DF331DWAE te teleladen.


MAKITA DF331DWAE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (13396 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MAKITA DF331DWAE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] WAARSCHUWING: Draag Trilling De totale trillingswaarde (triaxiale vectorsom) zoals vastgesteld volgens EN60745: Model DF331D Gebruikstoepassing: boren in metaal 2 Trillingsemissie (ah, D): 2, 5 m/s of lager Onzekerheid (K): 1, 5 m/s2 ModelDF031D Gebruikstoepassing: boren in metaal Trillingsemissie (ah, D): 2, 5 m/s2 of lager Onzekerheid (K): 1, 5 m/s2 EU-verklaring van conformiteit Alleen voor Europese landen Makita verklaart hierbij dat de volgende machine(s): Aanduiding van de machine: Accuschroefboormachine Modelnr. /Type: DF331D, DF031D Voldoet aan de volgende Europese richtlijnen: 2006/42/ EU Ze zijn gefabriceerd in overeenstemming met de volgende norm of genormaliseerde documenten: EN60745 Het technisch documentatiebestand volgens 2006/42/ EU is verkrijgbaar bij: Makita, Jan-Baptist Vinkstraat 2, 3070, België 25. WAARSCHUWING: Laat u NIET misleiden door een vals gevoel van comfort en bekendheid met het gereedschap (na veelvuldig gebruik) en neem alle veiligheidsvoorschriften van het betreffende gereedschap altijd strikt in acht. VERKEERD GEBRUIK of het niet naleven van de veiligheidsvoorschriften in deze gebruiksaanwijzing kan leiden tot ernstig letsel. [. . . ] Als de accu niet gemakkelijk in het gereedschap kan worden geschoven, wordt deze niet goed aangebracht.  Trekkerschakelaar] LET OP: Alvorens de accu in het gereedschap te plaatsen, moet u altijd controleren of de trekkerschakelaar goed werkt en bij het loslaten terugkeert naar de stand “OFF”. om het gereedschap te starten , knijpt u gewoon de trekkerschakelaar in. Hoe harder u de trekkerschakelaar inknijpt, hoe sneller het gereedschap draait. Dit systeem sluit automatisch de voeding naar de motor af om de levensduur van de accu te verlengen. Het gereedschap kan tijdens gebruik automatisch stoppen wanneer het gereedschap en/of de accu aan één van de volgende omstandigheden wordt blootgesteld: Overbelasting: Als het gereedschap wordt gebruikt op een manier die een abnormaal hoge stroomsterkte vergt. In dat geval laat u de trekkerschakelaar van het gereedschap los en verhelpt u de oorzaak van de overbelasting. Vervolgens knijpt u de trekkerschakelaar weer in om het gereedschap weer te starten. Ongeveer 10 seconden nadat u de trekkerschakelaar hebt losgelaten, gaat de lamp uit. oPMERKING: Gebruik een droge doek om vuil van de lens van de lamp af te vegen. Wees voorzichtig dat u de lens van de lamp niet bekrast omdat dan de verlichting minder wordt. LET OP: Verander de stand van de omkeerschakelaar alleen nadat het gereedschap volledig tot stilstand is gekomen. Als u de draairichting verandert terwijl het gereedschap nog draait, kan het gereedschap beschadigd raken. LET OP: Zet de omkeerschakelaar altijd in de neutrale stand wanneer u het gereedschap niet gebruikt. Dit gereedschap heeft een omkeerschakelaar voor het veranderen van de draairichting. Druk de omkeerschakelaar in vanaf kant A voor de draairichting rechtsom, of vanaf kant B voor de draairichting linksom. Wanneer de omkeerschakelaar in de neutrale stand staat, kan de trekkerschakelaar niet worden ingeknepen. Als u het gereedschap gebruikt met de snelheidskeuzeknop halverwege tussen de standen "1" en "2", kan het gereedschap beschadigd worden. Stand van de snelheidskeuzeknop 1 2 Snelheid Koppel Toepassing Laag Hoog Hoog Laag Zware belasting Lichte belasting Als u de snelheid wilt veranderen, schakelt u eerst het gereedschap uit. Selecteer stand "2" voor een hoge snelheid of stand "1" voor een lage snelheid met een hoog koppel. Let op dat de snelheidskeuzeknop geheel in de juiste stand is gezet voordat u gaat werken. Als de snelheid van het gereedschap tijdens gebruik in stand "2" sterk afneemt, zet u de knop in stand "1" en begint u het gebruik opnieuw. [. . . ] OPMERKING: Gebruik het gereedschap niet voor werkzaamheden die buitensporige kracht vereisen, zoals het aandraaien van bouten of het uitdraaien van roestige schroeven. OPTIONELE ACCESSOIRES LET OP: Deze accessoires of hulpstukken worden aanbevolen voor gebruik met het Makita gereedschap dat in deze gebruiksaanwijzing is beschreven. Bij gebruik van andere accessoires of hulpstukken bestaat het gevaar van persoonlijke letsel. Gebruik de accessoires of hulpstukken uitsluitend voor hun bestemde doel. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MAKITA DF331DWAE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MAKITA DF331DWAE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag