Gebruiksaanwijzing MAGIMIX 11680 GELATO EXPERT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MAGIMIX 11680 GELATO EXPERT. Wij hopen dat dit MAGIMIX 11680 GELATO EXPERT handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MAGIMIX 11680 GELATO EXPERT te teleladen.


MAGIMIX 11680 GELATO EXPERT : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1269 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MAGIMIX 11680 GELATO EXPERT

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ]  laats de ijsmachine niet vlakbij een warmtebron en zet hem niet tegen een muur, om te vermijden dat P de ventilatieopeningen afgesloten worden. Breng het apparaat naar een door de fabrikant G erkende klantenservice om het te laten nakijken.  oud de ijsmachine nooit schuin of op zijn kop, u loopt dan gevaar de koelunit te beschadigen. Is een H dergelijke handeling wel verricht, laat de ijsmachine dan een hele dag rusten zonder haar in werking te stellen. [. . . ] Houd het apparaat nooit schuin of op zijn kop terwijl het in werking is. D  e machine nooit omkeren of schuin houden terwijl deze in werking is. Dit is normaal en deze geur zal na enkele keren gebruik al snel verdwijnen. 15 AUTOMATISCHE programma’s Inschakelen / Uitschakelen Tijdens de hele duur Uitschakelen: druk 1 van de automatische seconde op de programma’s (20 tot geselecteerde toets of op 60 min. Tijdens de programma’s kan de schoep en koelunit tijdelijk stoppen, dit hoort binnen het gekozen programma. Druk op de toets van het gewenste programma De toetsverlichting gaat branden. Van programma veranderen Pauze Als u zich in het programma heeft vergist, kunt u dit op elk moment veranderen door op de toets van de gewenste programma te drukken. U kunt de schoep op elk moment stilzetten om de textuur van uw bereiding te controleren of om een portie ijs te serveren. Om dit te doen drukt u 1 seconde (ingedrukt houden) op de toets van het gekozen ijs. Om de pauze functie weer op te heffen, drukt u 1 seconde op de toets die knippert. Als u de machine langer dan 4 minuten in pauze laat staan schakelt de machine uit en dooft de verlichting van alle toetsen. Wanneer de schoep blokkeert of na 60 minuten bij softijs en schepijs en 40 minuten bij granité , schakelt de machine over op de conserveringsmodus. Als u gedurende 2 uur de machine niet gebruikt, schakelt zij automatisch uit en gaat de verlichting van alle toetsen uit. conservering in de automatische programma’s Uitschakelen Druk op de verlichte toets(en) (of gedurende 1 seconde op ). Houd de machine nooit schuin of op zijn kop terwijl deze in werking is. Uitschakelen: druk gedurende 1 seconde op de toetsen of op Van programma veranderen Pauze Als u zich in het programma heeft vergist, kunt u dit op elk moment veranderen door op de toets van het gewenste programma te drukken. Om de machine op pauze te zetten drukt u op de schoep-toets •  ijdens de conserveringscyclus T U kunt de schoep op elk moment stilzetten om de textuur van uw bereiding te controleren of om een portie ijs te serveren. Om dit te doen drukt u 1 seconde (lange druk) op de toets voor schepijs . Om de pauze functie weer op te heffen, drukt u 1 seconde op de toets voor schepijs . Als u de machine langer dan 4 minuten in pauze laat staan schakelt de machine uit en gaat de verlichting van alle toetsen uit. Als u gedurende de 2 uur de machine niet gebruikt, schakelt zij automatisch uit en gaat de verlichting van alle toetsen uit. Druk op de toets voor schepijs Conservering in het programma handbediening Uitschakelen Druk op de verlichte toets(en) (of gedurende 1 seconde op ). [. . . ] h  oe meer melk uw bereiding bevat , des te romiger het resultaat zal zijn. Hoe meer water uw bereiding bevat, des te meer u een granité resultaat zult krijgen. Een recept met een hoge verhouding suiker, vet of alcohol heeft meer tijd nodig om op te stijven •  egel 3: Wees nauwkeurig R IJs vereist nauwkeurigheid. De ingrediënten heel nauwkeurig afwegen is essentieel voor het krijgen van kwaliteitsijs (zie Regel 1). [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MAGIMIX 11680 GELATO EXPERT

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MAGIMIX 11680 GELATO EXPERT zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag