Gebruiksaanwijzing MACLAREN TECHNO XLRE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing MACLAREN TECHNO XLRE. Wij hopen dat dit MACLAREN TECHNO XLRE handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing MACLAREN TECHNO XLRE te teleladen.


MACLAREN TECHNO XLRE : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2420 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding MACLAREN TECHNO XLRE

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Nl BELANGRIJKE VEILIGHEIDSHERINNERING: LEES DIT DOOR Wanneer u de instructies in de Gebruikershandleiding alsook de daarin opgenomen veiligheidswaarschuwingen heeft gelezen en deze volledig begrijpt, kunt u nu het rode veiligheidskoord van uw Buggy verwijderen. Heeft u nog niet ieder aspect van de Gebruikershandleiding en de daarin opgenomen veiligheidswaarschuwingen, die nageleefd moeten worden, begrepen, dan moet u deze Buggy niet gebruiken totdat u verduidelijking van de betreffende kwesties heeft gekregen door: 1. Gebruik hiervoor het juiste telefoonnummer, zoals vermeld op de achterzijde van deze gebruikershandleiding; 2. [. . . ] π• Het veiligheidstuigje is geen substitutie voor permanent toezicht door een volwassene. π WAARSCHUWING Zorg ervoor dat alle vergrendelingsmechanismen vóór gebruik zijn vastgezet. π WAARSCHUWING Gebruik een veiligheidstuigje zodra uw kind zonder steun kan zitten. € Draag nooit meerdere kinderen, goederen of accessoires in of op dit wagentje, behalve welke in deze brochure zijn beschreven. € Let: Het wagentje kan kantelen wanneer deze te zwaar wordt beladen. Als u dit niet doet, kunnen de buggy en de inhoud van het boodschappennet beschadigd raken. wAARSCHUWING Alles wat over de handgrepen wordt gehangen tast de stabiliteit van de kinderwagen/ wandelwagen aan. π WAARSCHUWING Gebruik het kruisriempje altijd in combinatie met het tailleriempje.  € WAARSCHUWING Controleer vóór gebruik of de vergrendelingsmechanismen van de kinderwagen of het zitgedeelte op de juiste manier zijn vastgezet. De stabiliteit van de kinderwagen wordt nadelig beïnvloed door harde winden, wanneer de regenhoes is bevestigd. Daarom dient de kinderwagen altijd stevig door een volwassene vastgehouden te worden. De regenhoes dient te worden verwijderd wanneer u binnen bent of wanneer het warm is. WAARSCHUWING Dit zitje is niet geschikt voor kinderen onder 6 maanden. • De maximale draagcapaciteit van de zak aan de kap is 0 , 5 kg (indien aanwezig). € Door het te zwaar beladen, het onjuist inklappen of het gebruik van accessoires zoals kinderzitjes, tashaken, regenkappen, buggyboards, etcetera die niet door Maclaren zijn goedgekeurd, kan schade aan het wagentje ontstaan of kan het wagentje defect raken. € Schade als gevolg van het gebruik van accessoires die niet door Maclaren worden geleverd, wordt niet gedekt door onze garantie. [. . . ] € Zorg ervoor dat het veiligheidstuigje altijd correct aangebracht is en laat uw kind nooit alleen. € Stel de buggy niet bloot aan hitte, bijvoorbeeld van een verwarmingselement of in het directe zonlicht. Maclaren behoudt zich het recht voor om ontwerpwijzigingen in haar producten door te voeren als onderdeel van het programma voor voortdurende ontwikkeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING MACLAREN TECHNO XLRE

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding MACLAREN TECHNO XLRE zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag