Gebruiksaanwijzing M-AUDIO TORQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing M-AUDIO TORQ. Wij hopen dat dit M-AUDIO TORQ handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing M-AUDIO TORQ te teleladen.


M-AUDIO TORQ : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2907 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   M-AUDIO TORQ (3070 ko)
   M-AUDIO TORQ ANNEXE 251 (3056 ko)
   M-AUDIO TORQ PERFORMANCE SOFTWARE (3070 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding M-AUDIO TORQ

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht, om gevaar voor brand of een elektrische schok te voorkomen. Open nooit de behuizing, om gevaar voor elektrische schokken te vermijden. Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat terechtkomen, trek dan de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat eerst nakijken door een deskundige, alvorens het weer in gebruik te nemen. Gebruik voor het reinigen van de ombouw, het voorpaneel en de bedieningsorganen een zachte doek, licht bevochtigd met wat milde vloeibare zeep. [. . . ] Is er sprake van een vergissing, druk dan weer op de DIRECT toets en voer de juiste frequentie in. Knipperen de cijfers nu nog en wordt er geen radiozender ontvangen, dan is de gekozen afstemfrequentie in uw woongebied niet in gebruik. Als u voor de frequentie een getal invoert dat niet deelbaar is door het geldende afsteminterval In dat geval wordt het door u gekozen getal automatisch afgerond naar de dichtstbijzijnde waarde die wel deelbaar is door het afsteminterval. Met de automatische afstemming kunt u snel een gewenste radiozender opzoeken, zonder dat u de afstemfrequentie ervan hoeft te kennen. Druk op de TUNING MODE (TUNE MODE bij de ST-SE520) afstemfunctietoets zodat de aanduiding "AUTO TUNING" in het uitleesvenster verschijnt. Verdraai de TUNING/SELECT regelaar ietwat en laat de knop vervolgens los wanneer de cijfers beginnen te veranderen. Voor het afstemmen op een hogere frequentie draait u de regelaar rechtsom. Voor het afstemmen op een lagere frequentie draait u de regelaar linksom. Wanneer de tuner een zender ontvangt, stopt de automatische afstemming. De aanduiding "TUNED" verschijnt en de signaalsterktemeter geeft de sterkte van het ontvangen signaal aan. Om deze radiozender in het afstemgeheugen vast te leggen, volgt u de aanwijzingen onder "Voorinstellen van radiozenders" op blz. Druk enkele malen op de SHIFT toets om te kiezen voor zendergroep A, B of C. Druk op een van de nummertoetsen (1 t/m 9 of 0) en de tuner legt de ontvangen zender vast onder de aldus gekozen letter-plus-cijfer code. Herhaal de stappen van 1 t/m 4 voor elk van de andere radiozenders die u wilt vastleggen. de RDS zendernamen worden automatisch mee vastgelegd Bij het vastleggen van een radiozender die als onderdeel van de RDS informatie ook een zendernaam uitzendt, zal die zendernaam automatisch samen met de zender in het geheugen worden opgeslagen. druk net zovaak op de DISPLAY toets tot de digitale signaalsterktemeter in het uitleesvenster verschijnt. Draai de FM antenne of de AM antenne (alleen voor de TORQ) in de stand waarbij de ontvangen zender het best doorkomt, met het krachtigste signaal. Volg na het vastleggen de aanwijzingen onder "Naamgeving van vooringestelde radiozenders" op blz. Voor de gemakkelijkste herkenning kunt u een zendernaam van maximaal 13 letters voor elk van de vooringestelde zenders (met uitzondering van FM RDS zenders) in het afstemgeheugen vastleggen. Wanneer u daarna op een vastgelegde zender afstemt, zal in het uitleesvenster in plaats van de afstemfrequentie de gekozen zendernaam verschijnen. Het uitleesvenster zal terugkeren naar de oorspronkelijke aanduidingen als u tijdens het kiezen van de zendernaam meer dan 8 seconden lang niet op een toets drukt of aan de regelaar draait. Controleren van de frequentie behorende bij de aangegeven zendernaam Met de sorteerfuncties van dit apparaat kunt u de vooringestelde zenders naar keuze in alfabetische volgorde ("Alphabet"), op signaalsterkte ("Strength"), landcode ("Country") of volgens afstemband ("Band") rangschikken. [. . . ] Als de tuner nu automatisch afstemt op een programma met nieuws of informatie, of zodra er nieuws of een informatie-programma begint, verschijnt de betreffende aanduiding in het uitleesvenster. Als u niet naar het gehele programma wilt luisteren, drukt u weer op de NEWS/INFO toets om terug te keren naar de zender waar eerder op was afgestemd. Opzoeken van een radiozender aan de hand van het programmatype (PTY) U kunt een radiozender van uw keuze opzoeken door in te stellen op het gewenste programmatype. De tuner stemt dan af op een uitzending van het gekozen type, verzorgd door een van de RDS zenders die zijn vastgelegd in het afstemgeheugen van de tuner. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING M-AUDIO TORQ

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding M-AUDIO TORQ zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag