Gebruiksaanwijzing M-AUDIO OXYGEN 88 QUICK SETUP

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing M-AUDIO OXYGEN 88. Wij hopen dat dit M-AUDIO OXYGEN 88 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing M-AUDIO OXYGEN 88 te teleladen.


M-AUDIO OXYGEN 88 QUICK SETUP: De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1712 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   M-AUDIO OXYGEN 88 (1508 ko)
   M-AUDIO OXYGEN 88 (1508 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding M-AUDIO OXYGEN 88QUICK SETUP

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] * Materiële schade verwijst naar schade of andere ongunstige effecten, die ten aanzien van het huis en al het aanwezige meubilair, en tevens aan huisdieren kunnen optreden. WAARSCHUWING VOORZICHTIG NEEM ALTIJD HET VOLGENDE IN ACHT WAARSCHUWING 001 WAARSCHUWING 005 · Lees voor de ingebruikneming van de pads en pedaal eerst onderstaande aanwijzingen, en de gebruikershandleiding. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 002a · De pads en pedaal mogen alleen gebruikt worden met een door Roland aanbevolen rek of standaard. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · Bij gebruik van de pads en pedaal met een door Roland aanbevolen rek of standaard, moet het rek of standaard zorgvuldig waterpas geplaatst worden, zodat stabiliteit gewaarborgd is. [. . . ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 011 · Voorkom dat voorwerpen (bijvoorbeeld brandbare materialen, munten, spelden) of vloeistoffen (water, frisdranken, etc. ) de pads en pedaal binnendringen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 013 · In huishoudens met kleine kinderen zou een volwassene toezicht moeten houden tot het kind alle regels kan opvolgen, die essentieel zijn voor de veilige werking van de pads en pedaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 014 WAARSCHUWING 005 VOORZICHTIG 118 · Bescherm de pads en pedaal tegen schokken of stoten. (Laat de unit niet vallen!) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VOORZICHTIG 104 · Probeer te voorkomen dat snoeren en kabels verstrikt raken. Bovendien moeten alle snoeren en kabels buiten bereik van kinderen gehouden worden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106 · Wees er bij het verwijderen van moeren, ringen, schroeven, veiligheidsschroeven, etc. zeker van dat ze op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen opgeborgen worden, zodat ze niet per ongeluk ingeslikt kunnen worden. · Plaats geen zware voorwerpen op de pads en pedaal. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . BELANGRIJKE OPMERKINGEN 291a In aanvulling op de onderwerpen die genoemd worden onder "HET APPARAAT OP EEN VEILIGE MANIER GEBRUIKEN" op pagina 2, wordt u verzocht het volgende te lezen en te bekijken: Plaatsing · Stel de pads en pedaal niet bloot aan direct zonlicht, noch plaats hem in de buurt van apparaten die warmte afgeven. Laat de pads en pedaal niet achter in een afgesloten voertuig of een andere plaats waar extreme temperaturen heersen. Voorkom eveneens plaatsing nabij verlichtingsapparatuur, zoals een lichtbron die heel dichtbij het apparaat wordt geplaatst (zoals een pianolichtje), of krachtige spots, die gedurende langere tijd op hetzelfde gebied gericht zijn. Buitensporige hitte kan de pads en pedaal doen vervormen of verkleuren. Bevestig de CY-8 zodanig, dat het logo zich aan de andere kant van het speelgebied bevindt. Maak de vleugelmoer dermate vast, dat de gewenste ruimte bereikt wordt. Gebruik de meegeleverde vilten ring en de vleugelmoer. Vleugel moer Viltring Paneelbeschrijving Pad oppervlak welving (bow) rand (rim) Zorg ervoor, dat de kabels niet in aanraking komen met delen van de cymbal en/of de standaard. Een kabel die een cymbal unit of een standaard raakt, veroorzaakt een dubbele klank of een ander ongewenst effect. Bevestiging aan een Percussion Sound Module Aansluiting voor een jackplug 921 De opstelling Het bevestigen van de cymbal pad aan een standaard Bevestig de CY-8 aan een bekken houder. Draai ter voorkoming van storingen en/of beschadiging van luidsprekers of andere apparatuur, altijd het volume laag, en zet alle apparaten uit alvorens ze onderling te verbinden. 1. Gebruik de meegeleverde verbindingskabel en verbind de jackplug aansluiting van de CY-8 met de jackplug trigger ingang van de percussion sound module. Verbind de L-vormige plug, die aan de meegeleverde kabel zit, met de CY-8. Dit voorkomt belasting van de verbinding met de CY-8. 6 CY-8 Edge shot Om edge shot en chokingspeeltechnieken uit te kunnen voeren, is het nodig een verbinding te leggen met een jackplug trigger ingang van een percussion sound module, die de mogelijkheid biedt rim shots te maken. Deze speelwijze houdt in, het raken van de rand van het bekken met het midden van de stick. Dit correspondeert met het geluid van de `rimside' van de aangesloten triggeringang. 2. Geef de kabel wat speling, zodat er niet aan getrokken wordt door de bewegingen van de CY-8 bij het bespelen. fig. CY04a. e Om gebruik te maken van de mogelijkheid tot het produceren van een edge shot, is het nodig een verbinding te leggen met een jackplug op de trigger ingang van een percussion sound module waar rim shots op ingesteld kunnen worden. Rand Houd wat speling in de kabel 3. Gebruik een stelsleutel uit de winkel om de in Stap 1 verwijderde schroeven vast te zetten, zodat de standaard stevig geborgd wordt. Veiligheidsschroef 4. Bevestigd het kickpedaal. Breng de beater zodanig in stelling, dat het hoofd in het midden geraakt wordt. Zet het kickpedaal en de PD-8 daarna stevig op z'n plaats vast. Beater Voetplaat Plaats het kickpedaal zorgvuldig. Een opstelling maken Draai ter voorkoming van storingen en/of beschadiging van luidsprekers of andere apparatuur altijd het volume laag, en zet alle apparaten uit, alvorens ze onderling te verbinden. De hoogte van de voetplaat afstellen Het hangt van uw kickpedaal af of hij stabiel aan de KD-8 bevestigd kan worden. [. . . ] Haal de veiligheidsschroeven stevig aan om de standaard en voetplaat aan elkaar te bevestigen. Bij gebruik op tapijt Bij gebruik op de vloer · De uiteinden van de veiligheidsschroeven zijn scherp. Ga er voorzichtig mee om. Bij gebruik van een twinpedal Bevestig de slagbolletjes zo, dat ze zich bevinden als getoond in de linker figuur. U kunt tot de conclusie komen, dat het gebruik van een twinpedal resulteert in een lagere gevoeligheid dan bij gebruik van één pedaal. Verhoog in zo'n geval de gevoeligheid op de sound module tot het vereiste niveau. Deze hoogte zal wat variëren, afhankelijk van uw kickpedaal. 9 KD-8 Aansluiten aan een percussion sound module 1. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING M-AUDIO OXYGEN 88

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding M-AUDIO OXYGEN 88 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag