Gebruiksaanwijzing M-AUDIO KEYSTATION 88ES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing M-AUDIO KEYSTATION 88ES. Wij hopen dat dit M-AUDIO KEYSTATION 88ES handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing M-AUDIO KEYSTATION 88ES te teleladen.


M-AUDIO KEYSTATION 88ES : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (805 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   M-AUDIO KEYSTATION 88ES (979 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding M-AUDIO KEYSTATION 88ES

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Er wordt geen gedetailleerde uitleg gegeven over hoe u het keyboard moet instellen voor gebruik in combinatie met muzieksoftware van andere fabrikanten, maar het Keystation 49e-keyboard werkt probleemloos samen met het merendeel van deze toepassingen. 65 Het keyboard aansluiten Voordat u het keyboard aansluit. . . U kunt het keyboard via USB of via een optionele externe voeding van stroom voorzien. De Keystation 49e is een apparaat dat weinig stroom verbruikt en heeft dus eigenlijk geen externe voeding nodig. U kunt de Keystation 49e het best aansluiten op een ingebouwde USB-poort of op een USB-hub. Voeding en aansluiting via USB 1. Controleer of de aan/uitknop aan de achterkant van het apparaat op "OFF" staat. [. . . ] Als u de polariteit wilt omdraaien, moet u het pedaal indrukken als u het keyboard inschakelt. Het voetpedaal wordt normaal gesproken gebruikt om de afgespeelde klank aan te houden zonder dat u uw handen op de toetsen hoeft te houden, net zoals bij een piano. De knop voor geavanceerde functies De knop links van de toetsen met het bijschrift "Advanced Functions" wordt gebruikt om alle overige ('geavanceerde') functies van het keyboard te gebruiken. Wanneer u op deze knop drukt, gaat het keyboard in de zogenoemde "Edit mode. " In Edit mode kunt u de toetsen op het keyboard gebruiken om functies te selecteren en gegevens in te voeren. Het lampje boven de knop Advanced Functions geeft aan of het keyboard wel of niet in Edit mode staat. In Edit mode worden de zwarte toetsen gebruikt om functies te selecteren en de witte voor het invoeren van gegevens en het selecteren van kanalen. 68 Het keyboard gaat uit Edit mode zodra een functie is geselecteerd of als u op CANCEL of ENTER drukt (het lampje boven de knop Advanced Functions gaat uit). In het volgende diagram ziet u een overzicht van de toetsen en de betekenis ervan in Edit mode: Geavanceerde functies De twee octaafknoppen "+" en '"-" (zie "Octaafknoppen" hiervoor) worden in Edit mode gebruikt voor een van vijf MIDI-functies. Hierboven ziet u dat de eerste 6 zwarte toetsen het bijschrift "DATA = ----" hebben. Deze toetsen worden gebruikt om de gewenste alternatieve functie van de octaafknoppen te selecteren. Wanneer deze functies worden gebruikt, blijven de lampjes boven de knoppen branden, ongeacht de instelling van die functie. Een alternatieve functie selecteren: Druk op de knop Advanced Functions. De vijf beschikbare alternatieve functies van de octaafknoppen worden hierna beschreven: Octaafverschuiving De octaafknoppen "+" en "-" U kunt de octaven van de Keystation 49e ook verschuiven met behulp van de octaaftoetsen "+" en "-". Als de octaafknoppen "+" en "-" worden geselecteerd om een ander programmanummer te kiezen (methode 1), veranderen de lampjes boven de knoppen niet, omdat een programma geen negatieve waarde kan hebben. Als u op "+" en "-" tegelijk drukt, wordt programma 0 weer ingesteld, de klank van een vleugel. 70 Bank LSB en Bank MSB Programmawijzigingen zijn de meest gebruikte manieren om instrumenten en stemmen te veranderen. Met Program Change kunnen echter maximaal maar 128 verschillende instrumenten worden gekozen. Aangezien sommige apparaten meer dan 128 stemmen hebben, is hiervoor een andere methode nodig om de extra stemmen te kunnen gebruiken. In het algemeen gebruiken deze apparaten zogenoemde Bank LSB- en Bank MSB-berichten. De Keystation 49e kan deze wijzigingen op de volgende twee manieren bereiken: 1. Nu kunt u de octaafknoppen "+" en "-" gebruiken om het programma te wijzigen. Druk op "+" en speel enkele noten totdat u het gewenste instrument hebt gevonden. Druk op de zwarte toets boven G4 (genaamd G# 4) of A$ (genaamd A# 4), die staan voor respectievelijk Bank LSB of Bank MSB. Hiermee voert u de volgende combinatie in: "3", "2", "ENTER". U kunt ook de knoppen "+" en "-" gebruiken om de waarde te wijzigen en daarna op "ENTER" drukken. [. . . ] Standaard (als u het apparaat aanzet), worden alle knopgegevens uitgezonden via de MIDI-uitgang én USB out. Als u de MIDI-uitgang wilt laten functioneren als een traditionele USB-naar-MIDI-interface, schakelt u de mode "MIDI Out from USB" in volgens deze aanwijzingen: Druk op de knop Advanced Functions. Druk op de zwarte toets boven D2 (genaamd D# 2, staat voor "MIDI OUT FROM USB"). Het keyboard kan nu gegevens verzenden die via de computer zijn ontvangen via de MIDI OUT-jack naar het apparaat waarop deze is aangesloten. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING M-AUDIO KEYSTATION 88ES

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding M-AUDIO KEYSTATION 88ES zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag