Gebruiksaanwijzing LG V290

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG V290. Wij hopen dat dit LG V290 handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG V290 te teleladen.


LG V290 : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (1089 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG V290 (1163 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG V290

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] DVD SPELER/ VIDEO CASSETTERECORDER GEBRUIKSAANWIJZINGEN MODEL : V290 DUTCH Lees de instructies in deze handleiding aandachtig alvorens het toestel aan te sluiten, te gebruiken of af te stellen. Veiligheidsvoorschriften OPGELET GEVAAR VOOR ELEKTRISCHE SCHOKKEN NIET OPENEN Uw oude toestel wegdoen 1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij spe ciale inzamelingspunten die door de lokale of lan delijke overheid zijn aangewezen. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. [. . . ] Mocht de kwaliteit van de opname slecht zijn, druk dan herhaaldelijk op D en E op de afstandsbediening om de sporing handmatig in te stellen totdat de storingen opgeheven zijn. Controleer of de videorecorder correct is aangesloten volgens de instructies op de vorige bladzijden van deze handleiding. Zet het t. v. -toestel aan en kies de stand AV om een videocassette af te spelen. Druk de POWER toets van de videorecorder in om het toestel aan te zetten. Steek de videocassette in de videorecorder met het doorzichtig gedeelte naar boven gericht en de pijl van u af. Gebruikt u een videocassette waarvan het beveiligingsplaatje is weggehaald (om te vermijden dat de inhoud ervan gewist wordt), dan begint de videorecorder de cassette automatisch af te spelen. AUTOMATISCHE UITLIJNING De videorecorder lijnt de band automatisch uit om een optimale beeldkwaliteit te bereiken. Als u op FORWARD drukt, wordt het beeld vertraagd naar ongeveer 1/19 van de normale weergavesnelheid. Na 5 minuten stopt uw DVD+VCR de band om beschadiging van de band of de DVD+VCR te voorkomen. De stilstaande beeldkwaliteit kan licht verbeterd worden met behulp van v of V. Druk de toets N in om met het afspelen van de videocassette door te gaan. Afspelen op Dubbele Snelheid Druk op de N knop tijdens normaal afspelen. Druk op de N knop om terug te keren naar het afspelen op normale snelheid. Het opsporen van een beeld: Door tijdens het afspelen de toets FORWARD of BACKWARD één keer in te drukken, kunt u de videocassette snel laten afspelen of terugspoelen om te zien welke plaats op de band u bereikt hebt. PSET R Pr-12 ACMS UIT. 12 ZACHT SYS SET SCHEKP R f OSD ON OFF 19 Gebruik Gebruik met band Het opnemen van t. v. -programma's U kunt met deze videorecorder op verschillende manieren opnemen. De functie ITR maakt het mogelijk een automatische opname op te starten met een welbepaalde opnameduur of tot aan het einde van de videocassette. De videorecorder is voorzien van een LP functie die het mogelijk maakt de opnameduur van een videocassette te verdubbelen. Op een E-180 videocassette kunt u in de standaard functie (SP) 180 minuten opnemen. Door gebruik te maken van de LP functie kunt u met dezelfde videocassette 360 minuten lang opnemen. Controleer of de videorecorder correct is aangesloten volgens de instructies op de vorige bladzijden van deze handleiding. Druk de POWER toets van de videorecorder in om het toestel aan te zetten. Steek een videocassette met een intact beveiligingsplaatje in de videorecorder. [. . . ] Codenummers van TV's die bediend kunnen worden Indien er meer dan een code op de lijst vershijnt, probeert u de codes een voor een in te geven tot u de code vindt die goed samen met uw TV werkt. Fabrikant LG / GoldStar Zenith Samsung Sony Hitachi Codenummer 1 (Default), 2 1, 3, 4 6, 7 8, 9 4 Onderhoud en servicewerkzaamheden Lees de informatie in dit hoofdstuk door voor u contact opneemt met een gekwalificeerde technicus. Behandeling van het toestel Transport van het toestel Hou de originele doos en verpakkingsmaterialen bij. Indien u het toestel moet verzenden dan verpakt u het opnieuw zoals het origineel werd verpakt in de fabriek. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG V290

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG V290 zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag