Gebruiksaanwijzing LG MF-FE422W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG MF-FE422W. Wij hopen dat dit LG MF-FE422W handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG MF-FE422W te teleladen.


LG MF-FE422W : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (4460 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG MF-FE422W

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] - Het gebruik van bedieningsknoppen en instellingen of de uitvoering van procedures anders dan in deze handleiding is voorgeschreven kan leiden tot blootstelling aan gevaarlijke straling. 1. Als het symbool met de doorgekruiste verrijdbare afvalbak op een product staat, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EC. Elektrische en elektronische producten mogen niet worden meegegeven met het huishoudelijk afval, maar moeten worden ingeleverd bij speciale inzamelingspunten die door de lokale of landelijke overheid zijn aangewezen. De correcte verwijdering van uw oude toestel helpt negatieve gevolgen voor het milieu en de menselijke gezondheid voorkomen. [. . . ] · Gebruikersbeeld Toont tijdens het afspelen een foto van de gebruiker. · Standaardbeeld Toont tijdens het afspelen de standaardfoto. Controlebox U kunt het bedieningspaneel selecteren. · Uit : Annuleeert de weergave van het bedieningspaneel. Verwijder bestand · Ja : Wist het bestand dat afgespeeld wordt. · Nee : Annuleert het wissen van het bestand dat afgespeeld wordt. Maak mijn afspeellijst/Verwijder mijn afspeellijst De bestanden in Mijn Afspeellijst opnemen of wissen. Bekijk informatie Toont informatie over het bestand dat afgespeeld wordt. (Bitsnelheid, bestandsgrootte, bemonstering, codec, instelling) 27 DIGITAL MUSIC PLAYER Film Afspelen Pauzeren 1 Druk tijdens het afspelen tweemaal midden op het lcdscherm. Filmbestand afspelen De mp3-speler is uitsluitend geschikt voor het afspelen van videobestanden die via het LG Media Center zijn gedownload. 1 Selecteer het pictogram in het startmenu. 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY 2 Om het afspelen te hervatten drukt u nog eens tweemaal midden op het lcd-scherm. 2 Selecteer het gewenste bestand. - De lijst verschijnt op het lcd-scherm. - Als er geen lijst beschikbaar is, verschijnt "No list" (Geen lijst) op hyet lcd-scherm. OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY 00:0041 i 2 P M De controle box gebruiken 1 Druk tijdens het afspelen op het lcd-scherm. - Als het bedieningspaneel niet op het lcd-scherm verschijnt, moet u het herstellen. [Ez menu] k [Controlebox] k [Aan ] (Pagina 31) + 3 Druk op het gewenste bestand. - Het filmbestand wordt afgespeeld. - Het filmbestand wordt op het liggende scherm weergegeven. 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY 3 Druk op 00:0041 i 2 P M om te pauzeren. verschijnt op het lcd-scherm. OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi SY -00:02:23 - Het teken 4 Druk op 5 Druk op om het afspelen te hervatten. of een andere ruimte om het bedieningspaneel te wissen. 28 DIGITAL MUSIC PLAYER Film Afspelen Snelzoeken 1 Druk tijdens het afspelen op het lcd-scherm. 2 Sleep het middelste gedeelte van het lcd-scherm tijdens het afspelen naar links of rechts en druk dan een paar tellen op het lcd-scherm. Vorig of volgend bestand afspelen 1 Druk tijdens het afspelen op het lcd-scherm. 2 Sleep tijdens afspelen het middelste gedeelte van het lcd-scherm naar links of rechts. 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY Op het gewenste punt beginnen. Op het gewenste punt beginnen. 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY 00:0041 i 2 P M OVER THE RAINBOW : Garden of Useful f U f l P bli hi-00:02:23 SY Laat los op het gewenste punt. OVER THE RAINBOW : Garden of Useful Pu Movie 2 : Present of Useful Publishing SYSt 00:0041 -00:02:23 Laat los op het gewenste punt. Movie 3 : Flower of Useful Publishing SYSte 00:0041 -00:02:23 - Als u het lcd-scherm na vijf seconden speeltijd naar rechts naar links sleept, wordt het huidige bestand vanaf het begin afgespeeld. Volume omhoog Het vorige of het volgende bestand weergeven Sleep tijdens afspelen het middelste gedeelte van het lcd-scherm naar links of rechts. 24 Volume omlaag 12 De controle box gebruiken 1 Druk tijdens afspelen op . - Het bedieningspaneel verschijnt op het lcd-scherm. + De controle box gebruiken 1 Druk op als u tijdens het weergeven van fotobestanden naar muziek of de radio luistert. - Het bedieningspaneel verschijnt op het lcd-scherm. - + 2 Druk op de knop foto weer te geven. / om de vorige of de volgende - 2 Door knop regelen. - of + in te drukken kunt u het volume 33 DIGITAL MUSIC PLAYER Foto's weergeven Interval Diavoorstelling U kunt de diaintervaltijd instellen op [2 sec], [3 sec], [4 sec] of [5 sec]. EZ-menu voor foto's Met het EZ-menu kunt u een bepaalde functie instellen of naar andere standen overschakelen. Druk op om tijdens het weergeven van foto's het EZ-menu te selecteren. View 4 slides U kunt vier dia's tegelijk op één scherm weergeven. Helderheid DUAL Tijdens het weergeven van fotobestanden kunt u naar muziek of de radio luisteren. (Fm-radio-ontvangst is een optie. ) · Muziek : Tijdens het weergeven van fotobestanden kunt u naar muziek luisteren. [Muziek] k [ (Naar EZ-menu van de foto)] ] k [Muziek] k [Annuleer]/[Speel Vorig]/ [Speel Volgend]/[Terug] - [Annuleer] : Stopt de muziekweergave. · Radio : Tijdens het weergeven van fotobestanden kunt u naar de radio luisteren. [Radio] k [ (Naar EZ-menu van de foto)] k [Radio] k [Annuleer]/[Vorig Kanaal] /[Volgend Kanaal]/[Terug] - [Annuleer] : Schakelt de radio-ontvangst uit. De standaardhelderheid in 5. Achtergrondinstelling · Muziekachtergrond In de fotomodus kunt u fotobestanden selecteren als achtergrond bij muziekweergave. · Radio achtergrond In de radiomodus kunt u fotobestanden selecteren als achtergrond bij muziekweergave. Controlebox Bedieningspaneel selecteren. · Uit : Annuleeert de weergave van het bedieningspaneel. Verwijder bestand · Ja : Wist het bestand dat afgespeeld wordt. · Nee : Annuleert het wissen van het bestand dat afgespeeld wordt. Bekijk informatie Toont informatie over het bestand dat afgespeeld wordt. (Bestandsnaam, bestandstype, instelling) Diavoorstelling U kunt de diavoorstelling op Aan /Uit. [. . . ] - De opgenomen bestanden worden opgeslagen in de map "Record" onder de naam V061205_xxxx 4 Zie [Opgenomen bestand] op pagina 23 voor het afspelen van vooraf opgenomen bestanden. Let op Als de resterende opslagruimte minder is dan 4 MB wordt de opname niet opgeslagen. 45 DIGITAL MUSIC PLAYER Oplossen van problemen V: Ik kan geen bestanden downloaden. Het downloaden van bepaalde bestanden is afhankelijk van de verbinding met de pc. Onder Windows 98 SE/ME moet u de pc-aansluiting in het installatiemenu instellen op msc. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG MF-FE422W

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG MF-FE422W zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag