Gebruiksaanwijzing LG LX-131D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LX-131D. Wij hopen dat dit LG LX-131D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LX-131D te teleladen.


LG LX-131D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (2591 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LX-131D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Installeer dit apparaat in een speciaal daarvoor bestemde groep. · Daardoor voorkomt u het risico van brand of kortsluiting. WAARSCHUWING Roep voor elektrische installatie- of reparatiewerkzaamheden de hulp in van de dealer, de leverancier, een deskundige elektromonteur of een erkend elektrotechnisch installatiebureau. · Demonteer of repareer het product niet zelf. Daardoor voorkomt u het risico van brand of kortsluiting. Dit apparaat moet altijd geaard worden. DUTCH · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Zet het paneel en de afdekplaat van de schakelkast stevig vast. · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Laat altijd een afzonderlijke groep inclusief hoofdstroomverbreker installeren. · Een verkeerde bedrading of installatie kan brand, kortsluiting en elektrisch schokgevaar veroorzaken. Gebruik een stroomonderbreker of zekering van de juiste waarde. · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Vervang of verleng de netvoedingskabel niet. · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Als gebruiker mag u het aircosysteem niet zelf installeren, verwijderen of opnieuw installeren. · Daardoor voorkomt u brand-, schok- en explosiegevaar en persoonlijk letsel. Behandel het aircosysteem voorzichtig bij het uitpakken en installeren. · U kunt zich aan de scherpe randen verwonden. Pas op voor de randen van het huis en de condensor- en verdampervinnen. Bel de dealer of een erkende servicecentrale voor installatie. · Daardoor kunt u brand-, schoken explosiegevaar en persoonlijk letsel voorkomen. Installeer het aircosysteem niet in een bouwvallige structuur. · Dit kan verwondingen, een ongeval of beschadiging van het aircosysteem veroorzaken. Zorg ervoor dat de installatiestructuur niet geleidelijk vervallen raakt. · De airconditioner kan tegelijk met de installatiestructuur vallen, onklaar raken en materiële schade en persoonlijk letsel veroorzaken. Handleiding 3 Veiligheidsmaatregelen I Bediening Laat de airconditioner niet langdurig werken wanneer de luchtvochtigheid zeer hoog en een deur of raam open staat. · Daardoor kan vocht uit de lucht condenseren en het meubilair nat maken of beschadigen. Zorg ervoor dat de netvoedingskabel bij het bedienen van het aircosysteem niet losgetrokken of beschadigd kan worden. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Plaats niets op de netvoedingskabel. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Trek de stekker van de netvoedingskabel niet uit het stopcontact wanneer het aircosysteem in werking is. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Raak het aircosysteem niet met natte handen aan. · Daardoor kunt u brand, kortsluiting en schokgevaar voorkomen. Plaats geen verwarmingsapparaten of andere toestellen in de buurt van de netvoedingskabel. · Daardoor helpt u brand, kortsluiting en schokgevaar te voorkomen. Voorkom dat de elektrische onderdelen van het aircosysteem nat worden. · Daardoor helpt u brand, kortsluiting, schokgevaar en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen. Bewaar geen ontvlambare gassen en brandstoffen in de buurt van het aircosysteem. · Daardoor helpt u brand en uitvallen van het aircosysteem te voorkomen. Gebruik het aircosysteem niet langdurig in een hermetisch gesloten ruimte. · Dit kan leiden tot zuurstoftekort. Als er een lek is van ontvlambaar gas, sluit dan de gaskraan en open een raam om te ventileren voordat u het aircosysteem inschakelt. · Gebruik geen telefoon en zet geen schakelaars aan of uit. Door vonken kan een explosie of brand ontstaan. Er komen vreemde geluiden of rookslierten uit het aircosysteem. [. . . ] Langdurige blootstelling aan een rechtstreekse luchtstroom is slecht voor uw gezondheid. Stel kamerbewoners, huisdieren en planten niet langdurig bloot aan een rechtstreekse luchtstroom. Ter voorkoming van zuurstoftekort moet de kamer afdoende worden geventileerd als zich daarin ook kachels of andere verwarmingsapparaten bevinden. Gebruik dit aircosysteem niet voor niet vermelde speciale toepassingen (bijv. bewaren van precisieapparatuur, voedingsmiddelen, huisdieren, planten en kunstwerken). Een dergelijke toepassing kan schadelijk zijn. Reiniging en onderhoud 1. Raak de metalen onderdelen van het systeem bij het verwijderen van het filter niet aan. Bij het hanteren van de scherpe metalen randen kunt u een verwonding oplopen. De isolatie kan door contact met water beschadigd worden met schokgevaar als gevolg. Zorg ervoor dat de stroomvoorziening en de stroomverbreker uitgeschakeld zijn voordat u het systeem reinigt. De ventilator draait met zeer hoge snelheid wanneer het systeem ingeschakeld is. Breng de geurfilters vervolgens op hun oorspronkelijke plaats terug. Filters verwijderen 1. Art Cool type: Trek het bovenste gedeelte van het frontpaneel naar buiten en licht het op. Trek terwijl u de drukknop indrukt aan de handgreep om het plasmafilter te verwijderen. Nadat u het filter hebt gereinigd laat u het op een beschaduwde plaats drogen. Plaats de haak van het frontpaneel in het oog om het frontpaneel te sluiten. Frontpaneel Plasmafilter Plasmafilter Haak van frontpaneel Plasmafilter Haakoog Raak het plasmafilter binnen 10 seconden na het openen van het inlootrooster niet aan. Het kan een elektrische schok veroorzaken. 10 Binnenelement Onderhoud en service Een afbeelding of foto aanbrengen 1. Schakel de stroom uit en open het bovenste gedeelte van het frontpaneel. 2. Trek de beide koppelingen van het onderste gedeelte van het frontpaneel naar buiten, zoals hieronder afgebeeld. 3. Druk op het bovenste gedeelte van het frontpaneel, sluit het en trek vervolgens het onderste gedeelte van het paneel naar voren tot het vast zit. 4. Plaats de afbeelding of foto tussen de verwijderde afbeelding en het passe-partout. (Aanbevolen afmetingen van afbeelding of foto: 450 x 450 mm). DUTCH Beschermingstape passe-partout 450mm passe-partout 450mm 7. [. . . ] Reinig de luchtfilters minstens eenmaal per veertien dagen. 12 Binnenelement Onderhoud en service Voordat u de service belt. . . ? Tips voor het oplossen van problemen Spaar tijd en. . . Controleer de volgende punten voordat u voor een reparatie of service belt. . . Bel uw dealer als u de storing niet zelf kunt oplossen. Dit is het geval Het aircosysteem werkt niet. Verklaring · Hebt u de timer misschien verkeerd ingesteld?· Is de zekering misschien doorgeslagen of de stroomverbreker ingeschakeld?· Controleer of u wellicht een vochtgeur van de muren, de vloerbedekking, de meubels of andere textielproducten in de ruimte ruikt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LX-131D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LX-131D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag