Gebruiksaanwijzing LG LH-W6200D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LH-W6200D. Wij hopen dat dit LG LH-W6200D handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LH-W6200D te teleladen.


LG LH-W6200D : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (8634 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LH-W6200D

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] NEEM CONTACT OP MET GEKWALIFICEERD SERVICE PERSONEEL VOOR ONDERHOUD. Attentie - Verminder het risico op elektrische schokken en stel dit apparaat niet bloot aan regen of vocht. Waarschuwing - Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door jonge kinderen of peuters zonder toezicht. - Houd toezicht bij jonge kinderen zodat ze niet met het apparaat spelen. - Gebruik van bediening of afstellingen of performance van procedures anders dan hierin aangegeven kunnen leiden tot gevaarlijke stralingsblootstelling. 2 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES Verwijdering van uw oude apparaat - De lithium batterij bevat lithium en kan exploderen indien niet correct behandeld of verwijderd. 4. Indien dit doorkruiste afvalbak symbool zich bevindt op het product, betekent dit dat het product valt onder de Europese Richtlijn 2002/96/EU. [. . . ] Het volgende zal op het LCD worden getoond zodra de USB aansluiting aangesloten is. USB SLIDE USB SLIDE 3. In het geval van een correcte aansluiting, zal het pictogram worden getoond op de werkbalk van de PC. Opmerking · Verwijder de batterij indien u het apparaat langere tijd niet gebruikt. Opmerking Het pictogram op de werkbalk kan verschillen afhankelijk van de systeemomgeving van uw PC. · Reinig de kamer en vervang de batterij indien de batterij heeft gelekt. 23 Installatie en aansluiting De Speler van de PC loskoppelen Deze functie is voor het veilig verwijderen van de speler van de PC na uploaden of downloaden van bestanden. 3. Dubbelklik op Hardware Verwijderen pictogram op de werkbalk van de PC. 2. Nadat een bericht wordt getoond dat het USB opslagapparaat veilig verwijderd kan worden, verwijdert u de speler uit de PC. Opmerking Indien de USB kabel is losgekoppeld terwijl de speler is aangesloten op de PC om bestanden op te slaan of te verwijderen, kan dit leiden tot gegevensverlies. 24 Basis Gebruik Power In/uit schakelen Druk op BX knop, langer dan 2 seconden, om in te schakelen, en herhaal, langer dan 3 seconden, om uit te schakelen. Volume controle Bedien het volume door de volume controleknop te verplaatsen in de richting van u/U. (Min:00 ~ Max:30) - Door de knop in te drukken, en ingedrukt te houden, wordt het volumeniveau geleidelijk verhoogd of verlaagd. - De standaard fabrieksinstelling voor het volumeniveau is 15. Opmerking Het opbouwen kan wat tijd in beslag nemen. Opmerking Vergrendeling Deze functie is om alle functieknoppen te vergrendelen om verkeerd gebruik van de speler te voorkomen. Volume wordt automatisch gereset tot 21 als u het toestel weer opstart en het volumeniveau hoger was ingesteld op hoger dan 21. 1. Duw de Hold schakelaar in de pijlrichting te speler te vergrendelen. om 2. - Het pictogram verschijnt 2 seconden op het schermvenster en verdwijnt weer. Duw de Hold schakelaar in de tegenovergestelde richting om de speler vrij te geven. - Het pictogram verschijnt 2 seconden op het schermvenster en verdwijnt weer. 25 Basis Gebruik Scherm Hoofdmenu 1. Druk de MENU knop in en houd ingedrukt om het Hoofdmenu te openen. 2. - Het beginscherm bestaat uit een total van vier modi. Muziek - Beginmenu wordt geopend indien de MENU knop langer dan 2 seconden wordt ingedrukt tijdens de Afspeel/Pauze modus. Radio Afspeellijst Afspelen. . . . Instellingen 26 Muziekbestanden afspelen Scherm muziek afspelen 1 2 3 4 5 7 1. 7. Afspeelmodus Afspeeltijd Batterijstatus Afspeellijst scherm Slaapmodus Titel Muziekbestand Afspelen / Pauze / Stop / Rec. 3. Druk kort op ] om de Muziekbrowser te openen. 4. 6 Druk op B[] of Menu ] knop om muziekbestanden af te spelen. Het Afspelen B pictogram en de afspeeltijd worden getoond, en de informatie rolt voorbij. Opmerking · Indien u op u/U, drukt, zal het volumepictogram op het schermvenster worden getoond in plaats van het pictogram afspeelmodus, en verdwijnt naar 3 seconden. Afspelen 1. 2. Druk de MENU knop in en houd ingedrukt om het Hoofdmenu te openen. 2. Handmatige Scan In Niet-Programma modus drukt u op I/i om de frequentie te verlagen/verhogen. In Programmamodus drukt u op de I/i knop en u kunt naar het vorige/volgende geprogrammeerde station luisteren 1. 2. Druk opnieuw kort op de [ knop. Niet-Programmamodus wordt ingesteld en het pictogram wordt getoond. T ip Niet - Programmamodus: Indien de bestaande radiokanalen niet geprogrammeerd zijn, wordt het de "niet - programmamodus" genoemd. Opmerking · Ontvangst kan in sommige gebieden zwak zijn. Hoofdtelefoons van andere fabrikanten garanderen geen optimale performance. · Tijdens het scannen van frequenties, zal de speler niet uitgeschakeld worden, en u zult geen geluid horen. 32 FM Radio ontvangst (Optie) Opnamescherm 1 2 Memory full not record. 3 5 1. 4 2. Druk op de B/[] om de opname te pauzeren. Verstreken Tijd Resterende Tijd Bit Rate Bestandsnaam Opname Opnamemarkering 3. Druk kort op [ om de opname te beëindigen. Bestanden worden opgeslagen in een FM map in een formaat `F001. WAV'. FM radio uitzending opnemen 1. Druk kort op B/X tijdens het luisteren naar de radio om de opname te starten. Luisteren naar opgenomen radiobestand 1. Opmerking Indien er onvoldoende geheugen beschikbaar is, zal "Memory full not record" worden getoond. Kies een opgenomen bestand waar u naar wilt luisteren met behulp van u/U en druk kort op [ of 2. 3. B/[]. 33 Afspeelijst functie Een bestand in afspeellijst afspelen 1. In het Beginmenu drukt u op u/U om de Afspeellijstmodus te selecteren. 2. 3. Afspeellijst 2. Druk kort op [ om de Afspeellijstbrowser te openen. Duw u/U om het gewenste bestand te selecteren. Druk langer dan 2 seconden op [ om het bestand toe te voegen aan de afspeellijst. - Het Pictogram van het toegevoegde bestand zal worden gewijzigd zoals . Opmerking 3. u Kies in de afspeellijstbrowser met behulp vanu/U een muziekbestand waar u naar wilt luisteren en druk [ of B/X kort in, het bestand wordt afgespeeld. [. . . ] Selecteer Start b Alle programma's b LGE FM16S of LGE FM16X MP3 SPELER b Firmware Download 2. Indien een scherm wordt geopend, sluit u de speler aan op de USB poort van de PC terwijl u B/X indrukt. 3. Laat de B/X los indien het apparaat correct wordt herkend, zoals getoond in de voortgangsbalk. 4. Het scherm toont de Firmware Download. 41 Geavanceerde Instelling 6. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LH-W6200D

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LH-W6200D zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag