Gebruiksaanwijzing LG LH-C6230S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LH-C6230S. Wij hopen dat dit LG LH-C6230S handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LH-C6230S te teleladen.


LG LH-C6230S : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (7660 Ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LH-C6230S

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Controleer de kabel regelmatig, en mocht deze onregelmatigheden vertonen, trek dan de stekker uit de wandcontactdoos, gebruik het apparaat niet meer en laat de kabel vervangen door een erkend onderhoudsbedrijf. Bescherm de strookabel tegen fysiek of mechanisch misbruik, zoals buigen, trekken, knijpen, klemmen, tussen de deur, op stappen. Let extra goed op bij stekkers, wandcontactdozen en het punt waar de kabel het apparaat verlaat. SERIENUMMER: Het serienummer bevindt zich op de achterzijde van het apparaat. [. . . ] Indien u een map selecteert, zal het nummer van de submappen en het nummer van de MP3 bestanden in de map worden weergegeven. Indien u naar de bovenliggende map wilt gaan, gebruik dan de v / V knoppen om te selecteren en druk vervolgens op ENTER. U kunt ook het HOME menu openen door op RETURN (O) te drukken om een ander medium te selecteren. Selecteer de [Nieuw album] optie in het Muziek HDD menu menu en druk vervolgens op ENTER. Om terug te keren naar afspelen drukt u op B (Afspelen) of druk opnieuw op PAUSE/STEP (X). Naar een andere track gaan Druk tijdens het afspelen kort op SKIP . of > om naar de volgende track te gaan of om terug te keren naar het begin van de huidige track. Wanneer het een Audio CD betreft, kunt u rechtstreeks naar om het even welke track gaan door tijdens de weergave het tracknummer in te geven met behulp van de nummertoetsen (0-9). Herhalen Audio CD's ­ Herhaal Track/Alles/Uit Druk op REPEAT om de gewenste herhaalstand te selecteren. MP3/WMA ­ Herhaal Track/Map/Uit Druk REPEAT om de gewenste herhaalstand te selecteren. UIT (geen weergave): niets wordt herhaald. Over MP3/WMA Audiobestanden MP3/WMA bestand compatibiliteit met deze recorder is als volgt beperkt: Sampling frequentie: binnen 8-48 kHz (MP3), binnen 32-48 kHz (WMA) Bit rate: binnen 8-320kbps (MP3), 32-192 kbps (WMA). De recorder kan MP3/WMA bestanden met een andere extensie dan . mp3 / . wma niet lezen. CD-R fysiek formaat dient "ISO 9660" en "JOLIET" te zijn. De menuopties worden getoond. Meerdere bestanden/tracks (mappen) selecteren 1. Druk opnieuw op MARKER om het markeerde bestand/track of map te annuleren. Gebruik v / V om de [Program add] optie te selecteren en druk op ENTER. Opmerking: Indien u een map selecteert voor Geprogrammeerd afspelen worden alle tracks/bestanden in de map toegevoegd aan de Programmalijst. 2. Gebruik v / V om een optie te selecteren en druk op ENTER om uw keuze te bevestigen. [Afspelen] Afspelen begint in de volgorde die u heeft geprogrammeerd vanaf de geselecteerde track. [Verplaatsen] Verplaatst de track(s) om de programmavolgorde te wijzigen. [Bewaren] Onthoudt de programmalijst (alleen HDD). Herhaal Geprogrammeerde Tracks Druk op REPEAT om de gewenste Herhaalstand te selecteren. [UIT] Annuleert de herhaalstand (geen scherm). Een track verwijderen uit de Programmalijst 1. Selecteer de [Wissen] optie en druk op ENTER. Trackvolgorde in de Programmalijst veranderen 5. De geprogrammeerde track die u heeft geselecteerd wordt aangewezen in de programmalijst. [. . . ] Selecteer de juiste video invoerstand op de TV, zodat het beeld van de recorder op het TV scherm wordt weergegeven. Selecteer de correcte invoerstand van de audio ontvanger zodat u kunt luisteren naar het geluid van de recorder. (controleer of de schijfindicator oplicht in het scherm) Plaats een afspeelbare schijf (controleer de schijfsoort, het kleursysteem en de regiocode). Plaats de schijf met de afspeelkant naar beneden Plaats de schijf correct in de cdlade, zodat de schijf binnen het bereik valt. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LH-C6230S

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LH-C6230S zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag