Gebruiksaanwijzing LG LD-2060WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek… VERGEET NIET: ALTIJD DE HANDLEIDING LEZEN ALVORENS TE KOPEN!

Gesponsorde links

Indien de inhoud van dit document met de handleiding overeenstemt, met de gebruiksaanwijzing, met de instructielijst, de installatielijst, of gebruikerslijst, met de handboek, met de montageschema of met de gids die u zoekt, aarzel niet die te teleladen. YYY laat u toe gemakkelijk toegang te hebben tot de informaties over de gebruiksaanwijzing LG LD-2060WH. Wij hopen dat dit LG LD-2060WH handleiding nut zal zijn voor jou.

JeHandleiding laat toe de gebruiksaanwijzing LG LD-2060WH te teleladen.


LG LD-2060WH : De integrale gebruiksaanwijzing teleladen (5034 Ko)

U mag de volgende handleidingen teleladen die in verband staan met dit product :

   LG LD-2060WH (4653 ko)

Handleiding samenvatting: gebruikershandleiding LG LD-2060WH

Uitgebreide gebruiksaanwijzingen staan in de gebruikershandleiding.

[. . . ] Ook vindt u hier een groot aantal accessoires die zijn ontworpen en gebouwd volgens de hoge kwaliteitsnormen die u verwacht, van speciaal kookgerei tot bestekmandjes en van flessenhouders tot waszakken. 4 8 8 12 12 14 14 15 16 18 19 21 22 24 25 25 Veiligheidsinformatie Beschrijving van het product Bedieningspaneel Bediening van het apparaat De waterontharder instellen Gebruik van zout voor de vaatwasser Gebruik van afwasmiddel en glansmiddel De Multitabfunctie De vaatwasser inruimen Wasprogramma's Een afwasprogramma selecteren en starten Onderhoud en reiniging Problemen oplossen Technische gegevens Milieubescherming Montage In deze gebruiksaanwijzing worden de volgende symbolen gebruikt: Belangrijke informatie over uw persoonlijke veiligheid en informatie over het voorkomen van schade aan het apparaat. Houd deze instructies altijd in de buurt van het apparaat, ook als u verhuist of het apparaat aan iemand anders geeft. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor schade veroorzaakt door een foutieve installatie. [. . . ] Uitstoot golflengte: 450 nm Maximaal vermogen: 548 W Neem contact op met het service-centrum om de binnenlamp te vervangen. Dit voorkomt dat er kinderen of huisdieren in het apparaat vast komen te zitten. Als er een ongeval met deze afwasmiddelen optreedt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts. Als het afwasmiddel in iemands mond komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts. Als het afwasmiddel in iemands ogen komt, neemt u onmiddellijk contact op met een arts en maakt u de ogen schoon met water. Berg alle wasmiddelen op een veilige plaats, buiten het bereik van kinderen, op. Laat de deur van het apparaat niet open staan als er afwasmiddel in het afwasmiddelbakje zit. Berichten op het display en geluidssignalen helpen u bij de bediening van het apparaat. Tien minuten na het einde van het afwasprogramma, wordt het apparaat automatisch via de Auto Off-functie uitgeschakeld. Druk op de weergave-aanraaktoets om een deel in te stellen, totdat de rand van dat deel aan gaat. Dit deel toont het menu met de afwasprogramma's en de duur van elk programma. Het is normaal dat er water uit het zoutreservoir stroomt wanneer u dit vult met zout. Gebruik niet meer dan de juiste hoeveelheid afwasmiddel om het milieu te beschermen. Druk op de vrijgaveknop 2 om het deksel te openen 7 van het afwasmiddelbakje. Plaats een kleine hoeveelheid van het afwasmiddel in de binnenkant van de deur van het apparaat als het afwasprogramma een voorwasfase heeft. Als u afwasmiddeltabletten gebruikt, plaatst u deze in het afwasmiddelbakje. Gebruik lange wasprogramma's wanneer u vaatwastabletten gebruikt. Deze tabletten kunnen bij korte wasprogramma's niet helemaal oplossen, waardoor de afwasresultaten afnemen. Met glansmiddel wordt het serviesgoed zonder vlekken of strepen gedroogd. Het glansmiddeldoseerbakje voegt automatisch glansmiddel toe tijdens de laatste keer spoelen. Verwijder gemorst glansmiddel met een absorberend doekje om te voorkomen dat er te veel schuim ontstaat tijdens het afwassen. Als het nodig is om het glansmiddeldoseerbakje te vullen, wordt op het display een bericht weergegeven. [. . . ] Bij sommige storingen wordt op het display een bericht weergegeven en klinkt er met tussenpozen een geluidssignaal. Mogelijke oorzaak De waterkraan is verstopt of aangezet met kalkaanslag. Als het probleem opnieuw optreedt, neem dan contact op met onze service-afdeling. Als het display andere storingsberichten weergeeft, neemt u contact op met onze serviceafdeling. [. . . ]

VOORWAARDEN VAN TELELADING VAN DE HANDLEIDING LG LD-2060WH

JeHandleiding biedt een gemeenschapsdienst van aandeel, archivering on line en van opzoeking van documentatie betreffende het gebruik van materialen of software : handleiding, gebruiksaanwijzing, installatiegids, technisch handboek…
In geen enkel geval zal JeHandleiding verantwoordelijk zijn indien het document dat u zoekt niet beschikbaar is, onvolledig is, in een andere taal is dan de uwe of indien de benaming en de taal niet overeenstemmen. JeHandleiding, in het bijzonder, verzekert geen vertalingsdienst.

Klik op "De handleiding teleladen" indien u de formulering van dit contract aanvaardt. De telelading van de handleiding LG LD-2060WH zal dan beginnen.

Een gebruiksaanwijzing opzoeken

 

Copyright © 2015 - JeHandleiding - Alle rechten voorbehouden
De aangehaalde merknamen behoren tot hun respectieve eigenaars toe.

flag